Loading...

Sfinţii, comunicatori ai luminii

Papa Francisc a avut cuvinte angajante pentru postulatorii cauzelor sfinţilor, îndemnându-i să nu se lase conduşi „de viziuni materiale şi de interese economice”, de căutarea propriei „afirmări personale”, tocmai amintind că itinerarele de beatificare şi canonizare au un caracter nu numai procesual, ci spiritual şi pentru aceasta trebuie să fie tratate „cu sensibilitate evanghelică distinsă şi rigoare morală”. Aşa a afirmat cardinalul prefect Angelo Becciu în timpul întâlnirii cu colegiul postulatorilor, desfăşurată în zilele trecute cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Congregaţiei Cauzelor Sfinţilor.

Sfinţii, comunicatori ai luminii. Cardinalul Becciu întâlneşte postulatorii

Distribuie cu:

Reuniunea, care a avut loc la puţin mai mult de o lună după audienţa cu papa Francisc, a oferit cardinalului ocazia pentru a relansa discursul pontifului, care, a subliniat el, oferă „un cadru de referinţă nu numai pentru a aminti cu recunoştinţă istoria Congregaţiei noastre”, ci mai ales pentru „a ne stimula să analizăm amănunţit «un mare număr de profiluri biografice şi spirituale de bărbaţi şi de femei, pentru a-i prezenta ca modele şi călăuze de viaţă creştină»”. În timp ce a invitat să se continue în munca menită să se obţină „o certitudine deplină în proclamarea sfinţeniei”, Francisc s-a adresat apoi consultanţilor care „în domeniul istoric, teologic şi medical, sunt chemaţi să-şi îndeplinească propria lucrare cu deplină libertate de conştiinţă”. Şi le-a recomandat „o atentă reflecţie, imparţialitate, libertate de orice condiţionare, independenţă, ţinând cont mereu de finalităţile specifice ale cauzelor, care sunt gloria lui Dumnezeu şi binele spiritual al Bisericii şi sunt strâns legate de căutarea adevărului şi a perfecţiunii evanghelice”.

În aceeaşi zi a audienţei pontificale, a amintit cardinalul, Congregaţia a inaugurat noul sit web (www.causesanti.va). Realizat cu colaborarea Dicasterului pentru Comunicare, noul portal oferă, printre altele, vieţile sfinţilor, explicaţiile despre itinerarul canonic, Evanghelia şi sfântul zilei. Situl, „actualizat în grafică şi în conţinuturi, vrea să ofere utilizatorilor toate informaţiile despre Congregaţie şi despre drumul spre sfinţenie în manieră agilă şi în acelaşi timp completă”, a explicat cardinalul Becciu. Actualmente conţine peste 700 de schiţe despre fericiţii şi sfinţii din ultimele trei pontificate, îmbogăţite cu imagini, citate, biografii, omilii, link externe şi material multimedia. Intenţia este aceea, „mergând în sens invers, de a avea în curând un database global care să-i cuprindă pe sfinţii şi fericiţii din toată istoria Bisericii, precum şi starea cauzelor care încă sunt în desfăşurare”. Un motor de căutare de pe home page „permite să se repereze rapid orice informaţie despre sfinţi şi fericiţi, pornind de la nume sau de la data de canonizare”. Deja foarte apreciată, a afirmat el, este „info-grafica «Paşii drumului spre sfinţenie» care ajută la înţelegerea procesului complex al unei cauze de beatificare/canonizare”. În afară de asta, situl internet a fost îmbogăţit „cu noi imagini şi noi bannere legate de tema sfinţeniei”. De fapt, culoarea roşie, „culoare a iubirii divine, dar şi a sângelui, deci a martiriului”, a fost folosită ca „trait d’union pentru toate secţiunile, asociind-o la aur, material mai luminos şi durabil, culoare a sfinţeniei şi fidelităţii lui Dumnezeu, pe care o găsim şi în jurul imaginilor sfinţilor în respectivele schiţe”.

Noul sit al Congregaţiei Cauzelor Sfinţilor, a subliniat prefectul, este „un instrument care ajută în cercetare şi în informaţie”, dar vrea să fie şi „un pas concret în colaborarea reciprocă pentru actorii mulţi care colaborează la marele şantier al «fabricii de sfinţi»: membri, consultanţi, postulatori, experţi, Biserici locale, congregaţii, asociaţii”. De fapt, a afirmat prefectul, „caracterul impregnant al comunicării, cu toate instrumentele sale (internet, social, presă, tv) este în conştiinţa noastră a tuturor”.

După aceea cardinalul a amintit mesajul papei Francisc pentru Ziua Comunicaţiilor Sociale din 2019, în care subliniază că „Ambientul medial este astăzi aşa de pătrunzător încât nu mai poate fi deosebit de sfera trăirii zilnice. Reţeaua este o resursă a timpului nostru. Este un izvor de cunoştinţe şi de relaţii inimaginabile odinioară”. Cardinalul a afirmat cum se trăieşte în această epocă, fiind conştienţi de oportunităţi ca şi despre riscuri. Şi totuşi, a adăugat el, Biserica „nu este nouă la aceste curse întinse credinţei şi credibilităţii creştine”.

Sfinţii, a explicat el, „sunt propriu-zis seminţele coapte şi care aduc mult rod, conform parabolei din Evanghelie”. Adesea, a adăugat el, „rezultatul semănatului este falimentar”, însă adesea este şi „extraordinar, minunat de rodnic şi fecund”. Pentru aceasta, „noutatea, uimirea, lucrul neobişnuit este că e vorba de un semănat special, cel al împărăţiei lui Dumnezeu al cărei rod este mereu incalculabil şi este întotdeauna de o frumuseţe incomparabilă”, diferit de vechi modele culturale care nu răspund realităţii. Modele conform cărora „cei care dau de o sută de ori mai mult sunt martirii care au curajul de a-şi jertfi viaţa pentru Cristos; cei care dau de şaizeci de ori mai mult sunt consacraţii, în timp ce căsătoriţii sunt cei care dau de treizeci de ori mai mult”. În schimb astăzi „ştim că pot să fie sfinţi mari şi printre cei căsătoriţi, în orice formă de viaţă, în orice profesie”. De fapt, Biserica „a proclamat mari figuri de sfinţi în fiecare gen de creştini”.

Aşadar „cine sunt sfinţii?” s-a întrebat cardinalul, răspunzând după aceea cu o anecdotă a unei educatoare de la grădiniţă. A dus „clasa să viziteze o biserică ce avea figurile sfinţilor în vitraliile luminoase. Când s-au întors din vizită, parohul i-a întrebat pe copii: «Ştiţi cine sunt sfinţii?». Un copil a răspuns: «Da, sunt cei care las să treacă lumina!»”.

(După L’Osservatore Romano, 12 februarie 2020, și publicat pe www.ercis.ro)

Traducere de pr. Mihai Pătraşcu

Distribuie cu: