Loading...

Date cronologice ale Ordinului Fraților Minori Conventuali

 

1208
Se formează primul grup de frați care vor să-l urmeze pe Sfântul Francisc de Assisi, primii tovarăși sunt Bernardo di Quintavalle şi Pietro Cattani.

1209/1210
Sfântul Francisc, împreună cu cei unsprezece tovarăși care au decis să-l urmeze, merge la Roma pentru a cere aprobarea papei. Papa Inocenţiu al III-lea aprobă, verbal, stilul lor de viață.

1217
La Porţiuncula, are loc Capitulul general al Ordinului Fraților Minori. Frații decid să meargă în misiune în lumea întreagă. Ordinul începe să-și dezvolte misiunea în principalele națiuni ale Europei: Franța și Spania.

1217-1220
Frații minori ajung în zonele de misiune: Persia, Siria, Constantinopol și Maroc.

1219-1221
Franciscanii ajung în Dalmaţia, Ungaria și Germania.

1220
Sfântul Francisc renunță la responsabilitatea de Ministru general, în locul lui este ales Pietro Cattani.

10.03.1221
Moare Pietro Cattani şi este ales Ministru general fratele Elia, care, din respect față de Sfântul Francisc, decide să se numească Vicar general.

1221
La Capitulul general, la care participa circa 3.000 de frați, este aprobat textul Regulii non bullata, care a fost scrisă pe parcursul a mai multor ani. Această Regulă a fost aprobată doar de Capitul, nu și de Biserică, tocmai de aceea se numește „non bullata”.

29.11.1223
Papa Honoriu al III-lea, prin bula Solet annuere, aprobă Regula de viață scrisă de Sfântul Francisc de Assisi.

1224
Fraţii minori ajung în Anglia.

15.08.1224
Pe muntele La Verna, Francisc începe postul Sfântului Mihail, iar în luna septembrie primește stigmatele lui Cristos.

03.10.1226
Seara, în zi de sâmbătă, Francisc moare la Porziuncula.

1227
La 19 martie cardinalul Ugolino este ales papă şi îşi ia numele de Grigore al IX-lea. La 30 mai Giovanni Parenti este ales Ministru general al Ordinului Fraţilor minori.

1228
Franciscanii ajung în Ţările de Jos.

16.08.1228
La Assisi, Sfântul Francisc este canonizat de Papa Grigore al IX-lea.

25.05.1230
Moaștele Sfântului Francisc sunt duse în Bazilica ce a fost construită în cinstea sa la Assisi.

1230
În urma unor discuții cu privire la Testamentul Sfântului Francisc, Papa Grigore al IX-lea emite documentul Quo elongati, prin care se declară că Testamentul nu are valoare juridică, ci spirituală.

1232
Franciscanii se îndreaptă și spre Danemarca și Țările Scandinave.

1232
Fratele Elia este ales Ministru general al Ordinului. În perioada mandatului său, care a durat până în 1239, se deschid centre de studii ordinare de teologie aproape în toate Provinciile Ordinului. Se construiesc convente și biserici păstorite de frații franciscani; se intensifică angajarea fraților franciscani în activitatea pastorală, socială și misionară.

1238
Franciscanii ajung în Livonia (Letonia).

1238/1239
Prezența franciscană este dovedită cu documente în Valahia și Cumania.

1239
La Capitulul general, care s-a celebrat la Roma, Fericitul Alberto de Pisa a fost ales Ministru general. Se compun primele Constituții ale Ordinului Fraților Minori. A fost favorizată primirea și promovarea în Ordin a clericilor și preoților.

1240
Fratele Aimone de Feversham este ales Ministru general.

1244
Este ales Ministru general fratele Crescenzio de Iesi.

1247
Fericitul Giovanni de Parma este ales Ministru general.

1257
Este ales Ministru general Sfântul Bonaventura, care a aprobat, a continuat și a asigurat orientarea definitivă a Ordinului, preferând viața fraternă în convente.

1260
Sfântul Bonaventura a compus noile Constituţii ale Ordinului Fraţilor Minori.

1274
Are loc Conciliul din Lyon. Moare Sfântul Bonaventura. În sânul Ordinului Fraților Minori se naște mișcarea reformatoare numită a „zeloșilor”.

1293
Franciscanii ajung în mediul şi extremul Orient: Persia, India, Mongolia şi China.

1368
Prin Fericitul Paoluccio Trinci da Foligno, ia naștere noua mișcare reformatoare a Observanţei, care mai apoi avea să înglobeze toate mișcările reformatoare ale Ordinului.

1388
În conventul din Mirabeau, ia naștere Observanţa franceză.

1390
Încep primele mișcări reformatoare al Observanţei în Spania şi Portugalia.

1415
Are loc Conciliul din Konstanz, care dă prima aprobare canonică a Observanţei franciscane.

1430
La Capitulul general, celebrat la Assisi, printr-un text comun redactat de Franciscanii Conventuali şi Observanţi, Conventualii renunţă la folosirea bunurilor imobile, iar Observanţii renunţă la propria autonomie și ierarhie. Superiorii Oservanţilor erau Vicari ai Ministrului general conventual.

1517
Papa Leon al X-lea, prin bula Ite vos, a despărțit Ordinul Fraţilor Minori în două mari familii, cu Miniştri generali proprii: Ordinul Fraților Minori Observanţi și Ordinul Fraților Minori Conventuali.

1525
Ia naştere cea de-a treia familie franciscană: Ordinul Fraţilor Minori Capucini.

1545
Începe Conciliul Tridentin.

1563
În cea de a XXV-a și ultima sesiune, Conciliul Tridentin acordă tuturor Odinelor religioase mendicante şi non-mendicante dreptul de a poseda, în comun, bunuri mobile şi imobile.

1566-1567
Franciscanii conventuali sunt suprimaţi în Spania şi Portugalia.

1577
Franciscanii deschid noi convente în India.

1582
Franciscanii ajung în Peru.

1622
Este înființată Congregația Apostolică De Propaganda Fide.

1623
Congregația De Propaganda Fide încredințează Fraților Minori Conventuali misiunea din Moldova și Valahia.

1789
Din cauza Revoluției franceze are loc confiscarea bunurilor Ordinelor religioase.

1790
Sunt suprimate Ordinele religioase.

1797-1810
Au loc diferite suprimări napoleonice ale Ordinelor religioase.

1814-1815
Redobândirea libertății Ordinelor religioase.

1848
În Italia se începe o nouă perioadă de suprimare a Ordinelor religioase, începând din regatul Sardegna-Piemontese.

1873
Are loc ultima suprimare a Ordinelor religioase în Italia: la Roma şi în toată regiunea Lazio.

1882
Al VII-lea centenar al nașterii Sfântului Francisc de Assisi aduce cu sine o puternică renaștere a Ordinului franciscan.

1895
Este întemeiată Provincia „Sf. Iosif” din Moldova şi Valahia.

1905
Ordinul Fraților Minori Conventuali, după aproape 350 de ani, este reînființat în Spania.

1914-1918
Primul Război mondial, care aduce cu sine o puternică criză şi în Ordinele religioase. După care, în perioada interbelică, se constată o frumoasă înflorire a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali.

1930
În Japonia, la Nagasaki, începe misiunea mariană a franciscanului conventual Sfântul Maximilian Kolbe.

După 1948
Ordinul Fraţilor Minori Conventuali, precum şi alte Ordine, Congregaţii şi Institute de viață consacrată catolice sunt suprimate în majoritatea țărilor comuniste din Estul Europei, printre care şi România.

1968
Franciscanii Conventuali revin în Portugalia.

1989
Datorită evenimentelor din decembrie, Franciscanii conventuali redobândesc libertatea în România.
Actualmente Ordinul Fraţilor Minori Conventuali este prezent pe toate cele cinci continente ale lumii și numără circa 4.500 de membri.