Loading...

Cine suntem

Ordinul Fraţilor Minori Conventuali este religiunea întemeiată de Sfântul Francisc din Assisi sub numele de Fraţii Minori, cărui nume i s-a adăugat, aproape de la începuturi, şi acela de Conventuali; membrii Ordinului se numesc Fraţii Minori Conventuali.

Ordinul nostru, de la întemeierea lui, din voinţa Sfântului Părinte Francisc, este o adevărată fraternitate, de aceea membrii săi, constituind ca şi fraţi o singură familie, participă la viaţa şi activităţile comunităţii, după condiţiile fiecăruia. Ei au drepturi şi obligaţii egale, cu excepţia acelora care decurg din sfânta Ordinaţiune; căci Ordinul nostru este socotit de Biserică printre institutele clericale.

Sfântul Francisc a voit ca fraţii săi să se cheme Fraţi Minori „pentru ca din însuşi numele acesta, ucenicii lui să înveţe că au venit la şcoala lui Cristos cel smerit, spre a învăţa smerenia”.

Fraţii noştri se adună împreună într-o fraternitate conventuală propriu-zisă, spre a li se favoriza o mai mare pietate, o viaţă mai ordonată, un oficiu divin mai frumos, o mai bună formare a candidaţilor; de asemenea a favoriza studiul teologiei precum şi alte opere de apostolat în slujba Bisericii lui Dumnezeu, astfel ca Împărăţia lui Cristos să se răspândească pe tot pământul, mai ales sub conducerea deosebită a Neprihănitei.

În Ordin, viaţa contemplativă este intim asociată cu acţiunea apostolică; la fel şi apostolatul Ordinului sacru este desfăşurat prin ministerul fraţilor clerici, cu colaborarea celorlalţi.

Întregul Ordin şi fiecare frate în parte, avându-se în vedere folosul comun al turmei lui Cristos, sunt supuşi în mod nemijlocit Sfântului Părinte Papa.

Temelia Ordinului este profesiunea religioasă, prin care fraţii se dedică vieţii evanghelice de perfectă caritate, nu numai prin mijloacele comune de sfinţenie, ci şi prin legătura celor trei voturi publice de ascultare, sărăcie şi castitate, prin care se consfinţesc lui Dumnezeu, prin ministeriul Bisericii, precum şi prin respectarea vieţii comune, a Regulei şi a Constituţiunilor, după spiritul Ordinului Serafic. Prin profesiunea voturilor solemne, fraţii sunt încorporaţi definitiv în Ordin.

Spiritul de adevărat franciscan presupune următoarele:
a) a iubi pe Dumnezeu supremul bine cu o iubire neîmpărţită, al cărui plan de iubire constă în a instaura toate în Cristos;
b) a se conforma aceluiaşi Cristos Domnul, de la care, ca dintr-un izvor şi cap, porneşte orice har, împlinind misterele sale în viaţa proprie, în unire cu Neprihănita Născătoare de Dumnezeu Maria şi cu întreaga Biserică;
c) a iubi de asemenea cu sârguinţă pe oameni, vestind şi promovând pacea şi Împărăţia lui Cristos şi iubirea frăţească între ei;
d) şi astfel a sluji lui Dumnezeu şi a trăi în aceasta lume în sărăcie, smerenie, simplitate şi bucuria inimii.

Prin profesiunea voturilor de ascultare, sărăcie şi curăţie, fraţii:

  1. a) se consacră lui Dumnezeu în mod special, direct şi total;
  2. b) se conformează din ce în ce tot mai mult modului de viaţă al Domnului Cristos şi se unesc în chip special cu Biserica şi cu misiunea ei salvifică;
  3. c) exprimând astfel în mod deplin consacrarea de la Botez, ei se aprind tot mai mult de focul carităţii, progresează în viaţă ca nişte călători şi pocăiţi pe acest pământ şi renunţă de bunăvoie la bunurile ce îi atrag mai mult în această lume.

Regula sau forma de viaţă a Fraţilor Minori, confirmată de Papa Honoriu al III-lea şi explicată de alţi Sfinţi Papi, este legea fundamentală a întregului Ordin; din ea, fraţii se inspiră şi se conformează.

Fraţii să aibă grijă să păstreze Regula, Constituţiunile şi Statutele, după cum o cere obligaţia contractată prin profesiunea religioasă, mai ales din iubire către perfecţiunea evanghelică şi după spiritul Ordinului.

Ordinul se împarte în provincii, cărora le sunt afiliaţi fraţii; provinciile sunt formate din convente sau comunităţi, în care fraţii sunt repartizaţi „de familie”. În mod normal provinciile se extind pe un teritoriu determinat. Provinciilor le sunt asimilate custodiile generale şi custodiile provinciale şi delegaţiile generale.

[din Constituţiunile Ordinului]