Loading...

Episcopii Diecezei Romano-Catolice de Iași

 

Actualmente Dieceza de Iaşi este păstorită de PS Petru Gherghel, asistat de PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi.

 

petru-gherghelEXCELENŢA SA EPISCOP PETRU GHERGHEL

Adresa:

Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26,

700064-Iaşi;

tel. + fax 0232/211032; 0744/642588;

e-mail: epetru@ercis.ro

 

S-a născut la 28 iunie 1940 în localitatea Gherăeşti, judeţul Neamţ. După terminarea şcolii generale în satul natal, a intrat în Seminarul Catolic din Iaşi. La 29 iunie 1965 a fost hirotonit preot la Alba-Iulia de către episcopul Marton Aron. Primul loc de apostolat a fost Parohia Barticeşti, în care a activat până în 1967, când a fost transferat la Rădăuţi. La 1 noiembrie 1970 a fost numit profesor la Seminarul din Iaşi, iar în martie 1975 a fost numit rector. La 21 februarie 1978 papa Paul al VI-lea l-a numit printr-un decret al Sfintei Congregaţii a Episcopilor ordinarius ad nutum Sanctae Sedis cum munere administratoris apostolicis al Episcopiei de Iaşi. Instalarea a avut loc la 4 aprilie 1978. În timpul păstoririi ca administrator apostolic (21 februarie 1978 – 14 martie 1990) s-au ridicat numeroase biserici, s-a ridicat moderna clădire a Seminarului din Iaşi, s-au deschis numeroase parohii noi, au fost hirotoniţi aproape 150 de preoţi, au fost trimişi mai mulţi preoţi la studii în străinătate, s-au făcut numeroase vizite pastorale etc. „Revoluţia” din 1989 a deschis un orizont nou de reorganizare bisericească şi de propăşire spirituală. Astfel, la 14 martie 1990, papa Ioan Paul al II-lea l-a ales şi l-a numit pe Mons. Petru Gherghel episcop de Iaşi. Consacrarea a fost oficiată la Seminarul din Iaşi, la 1 mai acelaşi an, de către cardinalul Angelo Sodano, delegat al papei Ioan Paul al II-lea.

petru-gherghel_stema

Stema episcopală: „Ca toţi să fie una”

 

„Părinte sfânt, păzeşte în numele tău pe aceştia pe care mi i-ai dat ca să fie una precum suntem şi noi” (In 17,11). „Şi nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi pentru aceia care vor crede prin cuvântul lor în mine; ca toţi să fie una, precum tu, Părinte, în mine şi eu în tine, ca şi aceştia să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis” (In 17,21). „Cât timp vom fi una – Cristos va fi în mijlocul nostru, şi cine va fi împotriva noastră?” (Rom 8,32). Inspirându-se din aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi, PS Petru Gherghel şi-a făcut un adevărat program al misiunii episcopale – „ca toţi să fie una” – dorind să-şi ofere viaţa de episcop şi de păstor pentru unitatea Bisericii şi a lumii, să devină instrumentul acestei uniri şi al păstrării comuniunii totale cu Cristos, cu Sfântul Părinte şi cu toţi episcopii, al păstrării tezaurului încredinţat poporului creştin. În această muncă şi aspiraţie la unitate, ocrotitorii principali sunt preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif, iar centrul care trebuie să atragă pe toţi este biserica episcopului – catedrala -, inima diecezei fiind seminarul, care pregăteşte pe viitorii colaboratori ai episcopului. „Ca toţi să fie una” – în credinţă, în iubire, în muncă şi în viaţă: „ca toţi să fie una” în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca toţi să regăsească unitatea aceleiaşi credinţe şi în celebrarea aceleiaşi Euharistii.

 

 

aurel-percaEXCELENŢA SA EPISCOP AUXILIAR ŞI VICAR GENERAL AUREL PERCĂ

Adresa:

Bd. Ştefan cel Mare, 26

700064-Iaşi;

tel. 0232/212188; 0744/596762;

fax 0232/212006

 

S-a născut la 15 august 1951 la Săbăoani, judeţul Neamţ. După absolvirea şcolii elementare şi a liceului în Săbăoani, în 1969 a intrat în Seminarul Catolic din Iaşi, pe care l-a absolvit în 1979. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979 la Iaşi, după care a fost numit vicar în Parohia Bacău. În noiembrie 1980 a fost trimis pentru studii de specializare la Roma, unde a obţinut licenţa în teologia orientală, la Institutul Pontifical Oriental, şi în teologie morală, la Academia Alfonsiană. În 1985 a revenit în ţară şi a fost numit cancellarius la Ordinariatul de Iaşi şi în acelaşi timp profesor de teologie morală şi patrologie la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi. Între 1989 şi 1994 a fost rector al Seminarului din Iaşi. La 1 august 1994, Mons. Aurel Percă a fost numit vicar general al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, continuând să predea teologia morală la Institutul Teologic. În această perioadă l-a susţinut pe episcopul Petru Gherghel atât în activitatea pastorală internă, cât şi în relaţiile cu diferite asociaţii şi organizaţii din străinătate. În ziua de 29 septembrie 1999, Sfântul Părinte papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop auxiliar pentru Dieceza de Iaşi, primind titlul canonic de episcop titular de Mauriana. Consacrarea episcopală a avut loc în catedrala nouă din Iaşi la 8 decembrie 1999, episcopi consacratori fiind: PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi, ÎPS Jean Claude Périsset, nunţiu apostolic în România, şi ÎPS dr. Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti.

aurel-perca_stema

Stema episcopală: „In caritate radicati et fundati!”

 

„Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. Astfel veţi putea înţelege cu toţi credincioşii care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea, şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos, care întrece tot ceea ce se poate cunoaşte. Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu” (Ef 3,17-19). Simbolurile din stema episcopală a Mons. Aurel Percă se inspiră din Scrisoarea către Efeseni (3,17) a sfântului apostol Paul. Pe fundalul culorilor steagului diecezei (alb-albastru) este reprodusă monograma lui Cristos, care trebuie să fie centrul vieţii creştine; cunoscându-i iubirea pe care o are faţă de oameni, „care întrece tot ceea ce se poate cunoaşte”, se poate ajunge la plinătatea vieţii trinitare. În stemă, Sfânta Treime este simbolizată prin tradiţionala frunză de trifoi. Pentru că aspiraţia spre plinătatea lui Dumnezeu trebuie ancorată în credinţă, apare ancora, simbolul credinţei. Întrucât noul episcop a primit sfinţirea episcopală în solemnitatea Neprihănita Zămislire, ca semn al aşezării întregii slujiri sub ocrotirea preacuratei Fecioare Maria, în partea dreaptă a monogramei lui Cristos este litera M.

 

[după www.ercis.ro]