Loading...

Armata Maicii Domnului în România

La începuturi

 

Fraţii noştri români care l-au cunoscut îndeaproape pe părintele Maximilian Maria Kolbe s-au lăsat contaminaţi şi aprinşi de acest foc şi iată că asociaţia Armata Maicii Domnului a primit aprobarea de funcţionare în dieceza de Iaşi, conform Dreptului Canonic, can. 312 § 2, din partea episcopului diecezan, Excelenţa Sa Mihai Robu, fiu al acestei binecuvântate glii, la data de 13 ianuarie 1931, prin scrisoarea de aprobare cu numărul 3645 şi prin decretul de înfiinţare cu numărul 4055 la 6 iunie 1931.

Sediul principal a fost fixat la biserica „Sfântul Nicolae” din centrul Bacăului, unde paroh şi decan era fratele franciscan Iosif Tălmăcel. Ministru Provincial în acele timpuri era Pr. Anton Bişoc.

Din registrul oficial al asociaţiei „Armata Maicii Domnului” rezultă că:

  • primul înscris în asociaţie este însuşi părintele paroh şi decan de Bacău la acea vreme în persoana pr. Iosif Tălmăcel, la data de 10 martie 1931,
  • de la 10 martie 1931 şi până la 20 februarie 1949, când apare ultimul înscris în registru în persoana domnului Balint Ghe. Petre din Mărgineni, s-au înscris în asociaţie un număr de 16.543 de credincioşi

Cei înscrişi sunt din diferite localităţi atât de dincoace cât şi de dincolo de Carpaţi: Bacău. Mărgineni, Brăile, Tuşnad, Traian (Roman), Adjudeni, Bucureşti, Mipisel, Focuri, Corbu, Bilbor, Topliţa, Berzunţi, Gioseni, Cluj, Piatra-Neamnţ, Fântânele (IS), Izvoarele (BC), Slănic-Moldova, Oneşti, Valea-Seacă, Grozeşti, Boghicea, Bogdăneşti, Hălăuceşti, Traian, Iaşi, Reghin, Buhuşi, Lespezi, Cacica, Blaj, Aiud, Craiova, Baraţi, Ploieşti, Câmpina, Văleni, Somuşca, Schineni, Oţeleni, Vizantea, Huşi, Gherăieşti, Iugani, Galaţi etc.