Loading...

Comisia pentru promovarea vocațiilor și pastorația tineretului

Comisia pentru promovarea vocațiilor și pastorația tineretului are datoria:

1° să promoveze vocaţiile în mijlocul tinerilor pentru chemarea la viaţa consacrată, în special chemarea la viaţa franciscană;

2° să promoveze în fiecare convent-parohie zile dedicate vocaţiei, prin întruniri, adoraţie euharistică, zile de reculegere pentru tineri și conferinţe;

3° să colaboreze cu terţiarii franciscani şi membrii Armatei Maicii Domnului în descoperirea vocaţiilor autentice;

4° să contacteze centrele vocaţionale ale FIMP-ului şi ale Ordinului pentru o fructuoasă colaborare internaţională;

5° să formeze grupuri de tineri franciscani din parohiile franciscane şi diecezane;

6° să organizeze întâlnirea anuală a tinerilor din parohiile franciscane și a campusului pentru admiterea la Seminarul (Liceul Teologic Romano Catolic „Sf. Francisc de Assisi”) din Roman.

Fr. Cătălin FABIAN
> președinte

din: Brusturoasa (BC)

născut: 12 august 1981

prof. simplă: 08 septembrie 2002

prof. solemnă: 08 septembrie 2006

diaconat: 04 octombrie 2007

preoţie: 29 martie 2008

studii: Licenţă în teologie.

Fr. Mihai DÂSCĂ
> secretar

din: Gherăieşti (NT)

născut: 12 ianuarie 1986

prof. simplă: 08 septembrie 2006

prof. solemnă: 10 septembrie 2011

diaconat: 04 octombrie 2012

preoție: 29 iunie 2013

studii: Licenţă în teologie.

Fr. Fabian BLAJ
> membru

din: Buruieneşti (NT)

născut: 22 ianuarie 1981

prof. simplă: 08 septembrie 2002

prof. solemnă: 08 septembrie 2006

diaconat: 04 octombrie 2007

preoţie: 29 martie 2008

studii: Licenţă în teologie.

Fr. Carol-Daniel SABĂU
> membru

din: Luizi-Călugăra (BC)

născut: 25 octombrie 1981

prof. simplă: 08 septembrie 2002

prof. solemnă: 08 septembrie 2006

diaconat: 14 noiembrie 2008

preoţie: 24 iunie 2009

studii: Licenţă în teologie și master în comunicare biblică.