Loading...

Comisia economică-edilitară

Comisia economico-edilitară are datoria:

1° să-l sprijine pe Economul provincial în funcţia sa, mai ales în problemele particulare de tip administrativ, juridic şi tehnic;

2° la fiecare patru ani, de comun acord cu Ministrul provincial cu consimţământul Definitoriului său, să analizeze contribuţia bănească pe care conventele trebuie să o dea Provinciei, contribuţie care la rândul său să fie supusă spre aprobare Capitulului provincial;

3° să propună iniţiative şi să promoveze întâlniri şi cursuri de actualizare în scopul cunoaşterii normelor legislative pentru gestiunea administraţiei conventuale, pentru păstrarea registrelor contabile, pentru observarea cu atenţie a contractului de muncă cu personalul angajat, menţinerea în condiţii optime a foilor de salarizare;

4° să promoveze actualizarea inventarierilor în Convente şi în alte clădiri publice ale Provinciei;

5° să organizeze în arhiva Provinciei, sectorul patrimonial al tuturor bunurilor imobile;

6° să examineze şi să-şi exprime părerea cu privire la cumpărarea sau vinderea unor imobile din proprietatea Provinciei; de asemenea, să examineze proiectele de construcţie sau de restaurare a clădirilor, înainte de a le transmite Ministrului provincial.

Fr. Daniel-Anton LUCACI
> președinte

din: Sagna (NT)

născut: 12 iunie 1975

prof. simplă: 19 august 1995

prof. solemnă: 05 septembrie 1999

diaconat: 14 noiembrie 1999

preoţie: 29 iunie 2000

studii: Licenţă în teologie.

Fr. Adrian-Sorin GIURGI
> secretar

din: Nisiporeşti (NT)

născut: 19 aprilie 1969

prof. simplă: 20 septembrie 1992

prof. solemnă: 08 septembrie 1996

diaconat: 18 aprilie 1998

preoţie: 15 iulie 1999

studii: Licenţă în matematică, Licenţă în teologie şi Master în filozofie.

Fr. Iosif AMITRICIOAIEI
> membru

din: Butea (IS)

născut: 1 mai 1981

prof. simplă: 08 septembrie 2002

prof. solemnă: 06 septembrie 2008

diaconat: 04 octombrie 2009

preoție: 29 iunie 2013

studii: Licenţă în teologie.

Fr. Ștefan ACATRINEI
> membru

din: Galbeni (BC)

născut: 01 martie 1966

prof. simplă: 18 septembrie 1991

prof. solemnă: 08 septembrie 1995

diaconat: 29 iunie 1996

preoţie: 22 iunie 1997

studii: Doctorat în teologie.