Loading...

Armata Maicii Domnului

După anul 1989

 

În această perioadă un rol semnificativ în implementarea, însufleţirea şi răspândirea asociaţiei şi a spiritului său a avut-o mult regretatul şi iubitul frate franciscan pr. Gheorghe Patraşcu, fost Ministru provincial timp de 21 de ani în anii grei ai încercării comuniste şi magistru de novici după 1989 pentru 5 serii de novici, pe care i-a înscris în asociaţie, dar mai mult decât a-i înscrie, s-a preocupat să le transmită iubirea şi evlavia specială pe care orice om creştin trebuie să o aibă faţă de Sfânta Fecioară şi cu atât mai mult faţă de Neprihănita, faţă de care Ordinul Franciscan în decursul celor 8 secole de existenţă şi-a manifestat ataşamentul, aducându-şi, prin fericitul Duns Scotus şi prin alţi fraţi, o contribuţie deosebită la declararea dogmei Neprihănitei Zămisliri la 8 decembrie 1854.

Părintele Gheorghe Patraşcu, profund înrădăcinat în tradiţia mariană, cu deosebire în tradiţia mariană franciscană, alături de marea figură a celui ce a fost şi el la rândul său Ministru provincial şi cofondator al „Armatei Maicii Domnului”, Pr. Iosif Petru Maria Pal,  prin strădania şi mai ales prin exemplul său, a adus o contribuţie deosebită asociaţiei, care tot timpul va trebui să-i păstreze vie memoria. După ce Domnul l-a chemat la sine, în sărbătoarea apariţiilor Sfintei Fecioare Maria la Lourdes,  la 11 februarie 1995, pentru a auzi mângâietoarele cuvinte „bine slugă bună şi credincioasă peste puţine ai fost pusă, peste multe te voi pune de acum înainte, intră în bucuria stăpânului tău”(Mt 25, 23), a urmat o perioadă de absenţă organizatorică activă a asociaţiei, până în anul de graţie al Domnului 2000, anul Marelui Jubileu, când Capitolul Provincial Ordinar l-a ales în unanimitate de voturi, conform Statutelor noastre Generale, la 31 iulie, ca Asistent Naţional al asociaţiei pe pr. Alexandu Suceu OFM Conv., cu sediul la Institutul Teologic Franciscan din Roman.

În timpul mandatului sfinţiei sale, conferit după norma Statutelor Generale ale Ordinului, confirmat de către Asistentul şi preşedintele internaţional, după norma Statutelor Generale (art. 38) ale asociaţiei, „Armata Maicii Domnului” s-a făcut următorul itinerar:

– Aşa după cum s-a procedat întotdeauna în spiritul sfântului Francisc, fraţii au apelat la autoritatea ecleziastică competentă, conform can. 312 § 2, pentru încuviinţarea funcţionării asociaţiei la umbra protectoare a Sfintei Maici Biserici pe teritoriul diecezei de Iaşi, care le-a fost oferită prin scrisoarea cu nr. 29 din 08.02.2001 şi prin decretul cu nr. 252 din 6 februarie 2001.

– Pentru înfiinţare unui Centru Naţional, după norma art. 41 din Statutele Generale ale asociaţiei, se cer existenţa a cel puţin cinci centre locale înfiinţate în mod canonic, ceea ce s-a şi făcut, chiar mai mult, după norma canoanelor; astfel avem la ora actuală următoarele centre locale:

parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Hălăuceşti, la data de 14.12.2000,

parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” din Luizi-Călugăra, la data de 16.12.2000,

parohia „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” din Huşi-Corni, la data de 30.11.2000,

parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Nisiporeşti, la data de 12.12.2000,

parohia „Sfânta Treime” din Prăjeşti (Bc) , la data de 18.12.2000,

parohia „Trupul şi Sângele Domnului” din Târgul Trotuş, la data de 02.01.2001,

parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Galaţi, la data de 23.03.2001,

parohia „Sfântul Iosif Muncitorul” din Buruieneşti, la data de 11.12.2000,

Institutul Teologic R.C. Franciscan, din Roman, la data de 09.12.2000;

amintim că în aceste sedii locale există la ora actuală registre cu credincioşii care s-au înscris în asociaţie şi care s-au înrolat în această aventură de iubire a lui Dumnezeu sub patronajul Neprihănitei Zămisliri, cum s-a prezentat Fecioara însăşi la Lourdes, la 11 februarie 1858.

– s-a obţinut din partea Episcopului de Iaşi aprobarea: steagului asociaţiei, imnului asociaţiei, formularului necesar pentru înscrierea în asociaţie, rugăciunii zilnice de consacrare ce trebuie recitată de către militanţii asociaţiei; toate acestea au ca dată 12.11.2000.

– s-au tradus Statutele Generale ale Asociaţiei AMD, s-au scris: o broşură intitulată: „Medalia miraculoasă”, Statutele Naţionale ale AMD, Directoriul, Normele de conduită pentru militanţii AMD, Comentarii asupra Statutelor Generale ale AMD, o broşură intitulată: „Prin Maria la Isus”.

– Sub aceeaşi egidă a părintelui Alexandru Suceu a apărut şi revista cu caracter marian, intitulată: «Steaua dimineţii» şi care apare în primul ei număr la data de 1 decembrie 2001, continuând cu mari eforturi până în vara lui 2004, când în urma Capitolului Provincial Ordinar, fraţii capitulari decid sistarea ei până la clarificarea anumitor aspecte.

În cea de a II-a parte a Capitolului Ordinar din anul 2004, care s-a desfăşurat între 13-16 septembrie, ca Asistent Naţional al Asociaţiei „ARMATA MAICII DOMNULUI” a fost ales, după norma Statutelor Generale ale Ordinului, pr. Pavel Bulai OFMConv. Cu ajutorul Neprihănitei și a Sfântului Maximilian Kolbe, în ultimii 10 ani

– s-a tradus și s-au publicat mai multe cărți: despre viața și scrierile sf. Maximilian Maria Kolbe; despre itinerariul parcurs de Biserică până a declarat dogma Neprihănitei Zămisliri;

–  s-au tipărit: legitimații pentru membrii Asociației; pliante despre Asociație, despre Medalia Miraculoasă; pliante cu intențiile lunare și rugăciunile ce trebuie recitate zilnic; iconițe;

– s-au pregătit materiale ce pot fi folosit la: oră mariană lunară, la oră de adoraţie şi la Calea Sfintei Crucii cu membrii A.M.D.;

– s-au transcris în registrul oficial toţi militanţii din centrele locale, aproximativ 5000;

– s-au scris 47 de articole mariane-kolbiene în Revista Mesagerul Sfântului Anton;

– s-au organizat: săptămâni mariane, zile de reculegere, mostră mariană în diferite centre;

– s-a colaborat cu mişcările mariane existente pe teritoriul ţării.

– s-au organizat zile mariane și conferințe mariane în casele de formare ale Provinciei,

– s-a organizat de opt ori întrunirea anuală  A.M.D. la Luizi-Călugăra cu ocazia misiunilor populare mariane de la 11 februarie,

– s-a organizat pelerinajul A.M.D la Cacica, peste 700 de membri.

– s-a organizat un simpozion marian-kolbian cu ocazia celebrării a 70 de ani de la sacrificiul lui Maximilian Maria Kolbe la Auschwitz, cu această ocazie pentru prima dată în istoria României şi a Provinciei, fiind prezenţi în acelaşi timp preşedintele internaţional cât şi asistentul internaţional,

– s-a participat la întrunirile elective AMD, congrese, zilele de formare, diferite celebrări mariane-kolbiene internaționale.