Loading...

Luizi-Călugăra: Întâlnirea AMD

În ziua de 11 februarie 2020, în sărbătoarea Apariţiilor Sf. Fecioare Maria de la Lourdes, în cadrul misiunilor populare mariane din comunitatea credincioşilor din Luizi-Călugăra, Armata Maicii Domnului din România a organizat şi desfăşurat pelerinajul şi întâlnirea la nivel naţional.

Pelerinaj naţional al Armatei Maicii Domnului

Distribuie cu:

Totul a avut un caracter preponderent spiritual, dar şi de întâlnire şi comuniune. La acest eveniment au participat comunităţile AMD toate parohiile reprezentative din cadrul Provinciei şi a Diecezei noastre, alături de persoane şi grupuri de credincioşi din alte părţi ale ţării (ex. Bucureşti, Braşov). Programul a fost pregătit de Pr. Iulian Misariu OFMConv., asistent spiritual naţional al AMD, şi susţinut prin implicarea preoţilor şi credincioşilor participanţi. Momentele principale au fost următoarele: procesiunea mariană de la intrarea în sat (Trei Cruci) până la biserică, în cânt şi rugăciune (s-a recitat rugăciunea Rozariului), primirea şi salutul pelerinilor din partea părintelui paroh, Iosif Beşleagă, şi a credincioşilor din Luizi-Călugăra; ritualul ungerii cu uleiul binecuvântat, celebrarea Căii Sfintei Cruci şi a adoraţiei euharistice unite cu ora mariană, participarea la Sf. Liturghie solemnă concelebrată şi la procesiunea de la sfârşitul acesteia.

În salutul său, părintele asistent naţional şi-i exprimat bucuria şi mulţumirea pentru această binecuvântată oportunitate de întâlnire şi rugăciune, precizând anumite aspecte organizatorice şi administrative; totodată a prezentat şi a distribuit credincioşilor broşura intitulată Ghid AMD, concepută şi constituită ca un mic îndreptar de învăţături, meditaţii şi rugăciuni mariane specifice spiritualităţii AMD, pe baza scrierilor Sf. Maximilian Maria Kolbe, ce poate fi o bună călăuză şi un ajutor în viaţa spirituală a fiilor AMD şi a oricărui creştin.

Momentul culminant al pelerinajului a fost constituit de Sfinta Liturghie solemnă concelebrată la care a luat parte un număr însemnat de preoţi şi credincioşi; în cuvântul său de învăţătură, părintele predicator Adrian Gherghelucă a vorbit credincioşilor despre Biserică, evidenţiind, prin exemple foarte elocvente, ce înseamnă şi ce presupune a face parte din această mare familie a lui Dumnezeu, ca mădular al Trupului Mistic al lui Cristos. Sf. Liturghie s-a  încheiat cu tradiţionala procesiune cu statuia Neprihănitei în jurul bisericii, toţi cu lumânări aprinse în mâini iar pe buze cu cântece pioase în cinstea Maicii Neprihănite; binecuvântarea finală de încheiere a misiunilor şi a pelerinajului a fost dată de părintele predicator al acestora, Pr. Adrian Gherghelucă, în faţa grotei Sfintei Fecioare de lângă biserică.

Recunoscători Domnului şi Mariei Neprihănite pentru acest mare dar şi pentru aceste momente de har, continuăm pelerinajul vieţii noastre urmând-o pe ea şi pe Fiul ei Isus, căutând să punem în practică tot ceea ce am învăţat şi am adunat în sufletele noastre.  

Distribuie cu: