Loading...

Roman: Întâlnirea diecezană a persoanelor consacrate

Institutul Romano-Catolic Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Institutul Romano-Catolic Franciscan din Roman

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

 

Persoanele consacrate din Dieceza de Iaşi, întrunite la Roman, în ziua de 14 aprilie 2013, au dezbătut tema: „Noua evanghelizare rodnică este posibilă doar prin intensificarea trăirii credinţei la nivel personal, comunitar/parohial, diecezan, naţional şi mondial”.

Dieceza de Iaşi continuă să celebreze Anul Familiei în cadrul Anului Credinţei.

Conform programului stabilit de Comisia Diecezană pentru Viaţa Consacrată, persoanele consacrate din Dieceza de Iaşi s-au adunat la Institutul Teologic Franciscan din Roman, pentru a analiza rolul şi locul religioşilor în noua evanghelizare, pentru a celebra sfânta Liturghie şi pentru a trăi câteva momente de fraternitate.

A fost plăcut, nu numai ochiului, ci mai ales spiritului, să observi cum în 30 de minute sosesc aproximativ 200 de persoane consacrate ce vor umple mai întâi aula mare, mai apoi capela Institutului.

Rugăciunea de deschidere (ora 9.00) a fost pregătită de Surorile Iosefine de la Roman. A urmat apoi salutul pr. Alois Fechet, vicar episcopal responsabil cu viaţa consacrată în Dieceza de Iaşi şi preşedintele Comisiei Diecezane pentru Viaţa Consacrată. Am avut apoi bucuria sa ascultam prin telefon şi transmis prin staţia de amplificare salutul cordial al Preasfinţitului Petru Gherghel, care din motive de sănătate nu a putut participa la acest important eveniment diecezan. Pr. Fechet l-a invitat pe pr. Emilian Cătălin – ministru provincial – ca din partea gazdelor sa adreseze un salut.

Referatul dens şi plin de informaţii utile al Preasfinţitului Petru Gherghel a fost citit de pr. Ioan Horvat, secretarul Comisiei Diecezane pentru Viaţa Consacrată. Conferinţa a evidenţiat bogata experienţă a Preasfinţitului privind sectorul vieţii consacrate, dânsul fiind reprezentantul Conferinţei Episcopilor din România care a participat la Sinodul episcopilor din octombrie 2012, la Roma. Preasfinţia sa a evidenţiat rolul şi activitatea diferitelor familii religioase în Biserica locală, ca şi preţuirea pe care o poartă pentru persoanele consacrate din dieceză. Referindu-se la exortaţia apostolică postsinodală a fericitului papă Ioan Paul al II-lea, ne-a recomandat să punem accent pe sfinţenia vieţii hrănită şi promovată prin rugăciune; să nu uităm că sacramentul Reconcilierii presupune o adevărată convertire spre evanghelie, implicându-ne în ascultarea şi vestirea cuvântului; să punem Euharistia în centrul vieţii noastre, ea fiind „culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi în acelaşi timp izvorul din care rezultă întreaga sa forţă”. Urmând liniile coordonatoare ale papei Benedict al XVI-lea, Preasfinţitul a scos în evidenţă marea descoperire a universalităţii chemării nu numai la sfinţenie, ci şi la viaţă; viaţa însăşi trebuie considerată ca o vocaţie. În cadrul Sinodului episcopilor din octombrie 2012, cele 14 intervenţii ale reprezentanţilor vieţii consacrate au evidenţiat contribuţia importantă a persoanelor consacrate la opera de evanghelizare în istorie şi în zilele noastre, cerându-se ordinelor călugăreşti şi congregaţiilor religioase să fie pe deplin disponibile de a merge cu entuziasm şi curaj până la frontierele geografice, sociale şi culturale şi să găsească noi areopaguri de misiune.

În timpul rămas la dispoziţie până la sfânta Liturghie, pr. Alois Fechet a prezentat diferite aspecte şi consideraţii privitoare la situaţiile delicate, critice şi de criză prezente în Biserică ce au provocat răni adânci şi suferinţe deosebite şi care au dus în multe cazuri la pierderea identităţii creştine şi la diminuarea credibilităţii mesajului evanghelic. Cu durere în suflet papa spunea în timpul Sinodului că „în cadrul Bisericii păcatul împiedică noua evanghelizare şi discreditează creştinismul”. Citând pe papa Bendect şi pe papa Francisc, pr. Fechet ne-a îndemnat să privim cu optimism şi seninătate spre viitor şi urmând liniile directoare ale fondatorilor, să continuăm cu entuziasm opera de evanghelizare, folosind metodele şi mijloacele noi ce ne stau la dispoziţie. Au urmat trei sesizări: prima privitor la criza de vocaţii pentru viaţa consacrată, apoi rolul şi locul religioşilor în noua evanghelizare, ultima sesizare fiind consecinţele noii evanghelizări ce ar trebui să să readucă lumea spre Evanghelie şi să vindece rănile Bisericii.

Apoi, după o scurtă pauză, s-a celebrat sfânta Liturghie, prezidată de pr. Emilian Cătălin, iar în omilie, pr. Alois Fechet a evidenţiat rolul pe care îl persoanele consacrate, dar şi fiecare creştin, în virtutea botezului primit, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, de a şi-l însuşi şi transmite mai departe şi de a putea spune zilnic asemenea lui Petru: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc!”

După ce au servit prânzul oferit de Institutul Teologic Franciscan, toţi participanţii s-au întors la orele 13,30 în aulă unde au continuat lucrările după cum urmează:

– A luat cuvânt sora Rahela, superioara generală a Surorilor Sărace a Sfântului Iosif, care a vorbit despre noua evanghelizare şi situaţia Bisericii în Europa şi America Latină.

– Maria-Tereza Candian, directoarea generală a Institutului Secular „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”, a prezentat detaliat natura şi aportul institutelor seculare şi de viaţă apostolică în Biserică, exemplificând în concluzie carisma institutului terezin şi extinderea acestuia în România.

– Sora Mihaela Bălăucă din Congregaţia Surorile Providenţei, a prezentat iniţiativa persoanelor consacrate din zona Roman care lunar se vor întâlni la Surorile Urbaniste de Clauzură pentru a se ruga împreună, pentru a participa la adoraţie euharistică şi a promova apostolatul grupurilor de rugăciune.

– Fratele Antonio, de la capucini, a scos în evidenţă câteva aspecte referitoare la Sfântul Părinte papa Francisc şi a solicitat şi alte păreri ale celor prezenţi.

– Sora Cristina Ghenţa, de la Surorile Iozefine din Roman, a prezentat activitatea zonală şi iniţiativele pastorale cu familiile, precum şi cu tinerii/tinerele care fac parte din grupul Samuel.

– S-a trecut la dezbaterea temei despre evanghelizare, unde au luat cuvântul mai multe persoane consacrate şi s-a ajuns la concluzia că prima şi cea mai urgentă formă de evanghelizare este cea a fidelităţii şi mărturiei.

A luat cuvântul pr. Emilian Cătălin, preşedintele CSMR, care a comunicat proiectele conferinţei şi preocupările comisiei juridice din conferinţă, ca şi despre sesiunea comună a celor două conferinţe, ale superiorilor şi superioarelor, ce va avea loc în toamnă.

Au fost trei anunţuri din partea preşedintelui Comisiei Diecezane pentru Viaţa Consacrată:

1. „Expo-carisma”, se va organiza de Ziua Tineretului din dieceză, 4 mai, la Pildeşti.

2. Problemele legate de operele sociale, educative şi caritative iniţiate şi promovate de ordinele şi congregaţiile prezente în dieceză, vor face subiectul discuţiei la nivel zonal, apoi situaţia se va centraliza şi se va supune analizei Conferinţei Episcopilor şi a superioarelor/superiorilor majori pentru a se găsi soluţii adecvate.

3. Organizarea în perioada 4-7 iulie 2013 a pelerinajului la Roma în cadrul Anului Credinţei, conform unui proiect internaţional, cu participarea aspiranţilor, postulanţilor, novicilor, juniores şi eventual a altor persoane consacrate care doresc acest lucru.

După momentul de rugăciune comună organizat de Surorile Iosefine, întrunirea s-a încheiat cu binecuvântarea pr. Alois Fechet, în jurul orei 15.30.

Ne-am salutat şi apoi ne-am despărţit cu gândul şi dorinţa ca ziua petrecută împreună să aducă roade vizibile în viaţa noastră, în comunităţile noastre, în viaţa diecezei şi a Bisericii.

Cristos a Înviat!

Pr. Ioan Horvat OFMConv

Awesome Flickr Gallery Error - Invalid signature

Distribuie cu: