Loading...

Editura Serafica: Patru noi cărţi

La Editura Serafica au apărut, de curând, patru noi cărţi: 1) Evanghelia pentru libertatea ta. Itinerar vocațional, de card. Carlo Maria Martini, prefață de Franco Gallivanone; traducere de pr. Mihai Afrențoae, OFMConv.; 2) Calea pelerinului. Poezie creştină de Virginia Stanciu-Butescu; 3) Romanul Relatare din Sihem, scris de Isidor Chicet; 4) Sfântul Iuda Tadeu. Patronul cauzelor pierdute şi al situaţiilor disperate. Rugăciuni şi novene, editor pr. Daniel Romila, OFMConv., şi coordonator Eduard Dumea.

Distribuie cu:

1) Carlo Maria Martini, Evanghelia pentru libertatea ta. Itinerar vocațional

Cu rigurozitatea tipic iezuită și, în același timp, cu finețea și profunzimea tipice unui biblist de talia autorului, Carlo Maria Martini vine în ajutorul tuturor doritorilor de libertate și de claritate în viață, oferindu-le un îndreptar spiritual prin cartea Evanghelia pentru libertatea ta. Itinerar vocațional.

Cele șapte etape din care este alcătuită cartea, bazate pe textele biblice din 1Sam 3 și Mt 13, sunt prezentate sub forma unei metode de discernământ, nu doar pentru tinerii care sunt în căutarea propriei vocații, ci și pentru cei care au făcut deja alegerea lor fundamentală. Aceasta are mereu nevoie să fie reînnoită, să stea la baza celorlalte alegeri din care este întrețesută cotidianitatea, tocmai de aceea subtitlul cărții, Itinerar vocațional, răsună ca un clopot purificator, în învălmășeala deciziilor neluate sau produce un sunet plăcut pentru cei care și-au găsit deja sensul vieții.

Cele șapte reguli prezentate sunt de mare ajutor în recunoașterea dezordinii minții, precum și în regăsirea acelei ordini necesare spre trăirea în armonie cu ceilalți și în pace cu sine însuși, la prezența lui Dumnezeu.

Pr. Mihai Afrentoae, OFMConv.

*

2) Virginia Stanciu-Butescu, Calea pelerinului. Poezie creştină

Cartea poetei Virginia Stanciu-Butescu (deşi personal nu cunosc dacă prezentele însemnări reprezintă debutul ei în poezie) este structurată în trei părţi/ secţiuni distincte, adunând sub aceeaşi cupolă lirică crezul ei mistic şi, totodată, expresia univocă a unei lumi lăuntrice elegante.

În prima secţiune a volumului (Poezia creştinului ortodox) poemele inventează o lume diferită de cea regăsită în media uzuală, propunând un program poetic blând cuibărit în liniştea şi mireasma mănăstirească („Tăcerea de la schit”: E peştera biserică, altar,/ iar rugăciunile vibrează blând/ când inima se roagă iar şi iar/ şi doar răspuns din Ceruri aşteptând). Năvala cuvintelor evocă o credinţă senină şi, deopotrivă, tematici liturgice, fără ca autoarea să cadă însă pradă limbajului dogmatic, „înduhovnicit”, şi ieşind, astfel, din preajma poeziei provinciale, teritoriale. În cea de-a doua secţiune (Catrene şi tristihuri creştine) autoarea trece discursul poetic pe un portativ ascetic, confesiv, pentru a ne putea strecura, fără inutilităţi zgomotoase, puţin mister şi firimituri împărăteşti, chiar dacă la nivel ideatic sunt reluate frânturi textuale din prima parte a volumului. În secţiunea ultimă a volumului (Haiku creştin) are loc o transmutaţie de sensibilitate şi virtuozitate lirică, iar sub aparentele consemnări de stare şi supunere la regulile concise, stricte şi delicate ale expresiei liricii haiku-ului, apar mici bijuterii edenice, la pachet cu discrete peisaje epifanice: La mănăstire./ Genunchii sapă lutul/ lângă icoane şi Pruncii s-au culcat./ Icoana pe perete/ cheamă îngerii.

Evident, stările dobândite şi încercate în preajma misterului şi condiţiei vremelnice alcătuiesc, din autoare, un portret senin, asumat, de recitit şi cugetat. Desigur, poeziile, depăşind abil producţiile lirice religioase la scară industrială, propun cititorului o fereastră curată şi îndreptată, panoramic, spre rai.

*

3) Isidor Chicet, Relatare din Sihem, roman

În volumul prezent autorul face o incursiune fictivă, voluptoasă şi fidelă în lumea începuturilor biblice, având ca suport creativ, mai întâi, un manuscris descoperit în anul 1994, de câţiva cercetători, în subsolul unei Sinagogi din Cairo, într-o încăpere denumită Gheniza (cimitir de texte sortite să dispară de la sine) şi, apoi, un alt text scris şi publicat chiar de autor în anul 1994, anul descoperii manuscrisului, denumit „Iosua”. Bunăoară, cartea din urmă a constituit prilejul descoperii, la timp, a calităţilor de dramaturg ale autorului, cu toate că nu s-a găsit teatru care să pună în scenă piesa.

Într-o sinteză specifică şi practică, incursiunea curajoasă a autorului are ca temei o nevoie reală, aceea pe care chiar autorul însuşi o invocă: „Pentru că acest personaj este aproape absent în literatura română şi cea universală, cu excepţia lui Thomas Mann, care i-a dedicat o nuvelă, complet denaturată faţă de textul biblic”.

Marea calitate a scrierii o reprezintă taman evocarea personajului de asemenea talie, Iosua, şi recomandarea lui cititorului contemporan. Desigur, elementele simbolice rezervă şi conferă textului, în ansamblu, o aură sacră necesară, în măsura în care personajul central devine paradigmatic lumii biblice. Redarea textuală foloseşte tehnici teatrale în mare parte, însă uneori inserându-se şi secvenţe narative atent construite, dar care probabil apretează sensul alegoric şi realist al epocii.

Fără îndoială, nu putem diminua puterea expresivă a lexicului şi fidelitatea faţă de textul şi sensul biblic, dar fără a legitima astfel întregirea sau valorificarea lui. Cu toate că nu se supune decât propriul canon, cel artistic, cartea de faţă scoate din vistieria scripturii lucruri noi şi vechi, nu atât pentru a fi clasificate, ierarhizate, cât mai ales pentru a le deprinde miresmele.

*

4) Sfântul Iuda Tadeu. Patronul cauzelor pierdute şi al situaţiilor disperate. Rugăciuni şi novene

 Aşa cum ne informează chiar titlul cărţii, Sfântul Iuda Tadeu, apostol, este invocat în Biserică îndeosebi în situaţiile disperate, extreme, aparent „fără ieşire şi fără speranţă”, el fiind, totodată, şi sfântul apărător al purităţii sufleteşti.

Cartea de faţă este structurată în trei secţiuni, fiecare dintre acestea prezentând, mai întâi, viaţa şi alte elemente biografice atribuite Sfântului, apoi, a doua secţiune, Scrisoarea şi explicaţii ale scrisorii sfântului Iuda Apostol şi, ultima secţiune care este dedicată rugăciunilor şi celor două novene închinate lui.

Sfântul Iuda a mijlocit nenumărate vindecări şi alinări credincioşilor care au alergat la el în rugăciune. Şi chiar dacă există puţine informaţii istorice privitoare la viaţa acestui apostol, tradiţia ne spune că a avut o relaţie apropiată cu Domnul şi că a predicat Evanghelia în Persia. Acolo, împreună cu apostolul Simon, a săvârşit multe minuni, i-a înfruntat pe vrăjitori, a convertit mulţi oameni, inclusiv demnitari şi regi, iar în cele din urmă a fost martirizat.

Primind îndemnul apostolului chiar din Scrisoarea sa: „Dar voi, iubiţilor, clădiţi-vă credinţa voastră preasfântă, rugându-vă în Duhul Sfânt” (Iuda 1,20-21), prin cartea de faţă ne este pusă la dispoziţie un suport necesar pentru a cultiva în noi înşine dorinţa de a ne ruga şi de a invoca, în situaţiile apăsătoare ale vieţii, ocrotirea şi mijlocirea Sfântului Apostol Iuda Tadeu.

 

Pr. Carol Daniel Sabău, OFMConv.

***

Evanghelia pentru libertatea ta. Itinerar vocațional
Carlo Maria Martini, prefaţă de Franco Gallivanone; traducere de pr. Mihai Afrențoae, OFMConv., Editura Serafica, 2016; ISBN: 978-606-770-032-9; 10,5/18 cm; 216 p.; 16 lei.

Calea pelerinului. Poezie creştină
Virginia Stanciu-Butescu, Editura Serafica, 2016; ISBN 978-606-770-030-5; colecţia Poezie, 14/20 cm; 61 p.;  7 lei.

Relatare din Sihem
Isidor Chicet, Editura Serafica, 2016; ISBN 978-606-770-027-5; 14/20 cm; 90 p.; 8 lei.

Sfântul Iuda Tadeu. Patronul cauzelor pierdute şi al situaţiilor disperate. Rugăciuni şi novene
Pr. Romila Daniel, OFMConv. editor; Eduard Dumea coord., Editura Serafica, 2016; 10/14 cm; 64 p.; 2,5 lei.

*** 

În limita stocului disponibil, cărțile pot fi procurate prin comandă:

prin poștă: Editura Serafica, str. Teiului, 20; 611047 – Roman (NT);
prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com;
prin telefon: 0741.120.321; 0785.222.017; 0233.744.611;
prin website (online): www.edituraserafica.ro 

Distribuie cu: