Loading...

Duminică, 21 iulie 2019, a XVI-a din Timpul de peste an – Anul C

Luca 10,38-42 
Pe când mergeau, au intrat într-un sat. Acolo L-a primit în casa ei o femeie cu numele de Marta. Aceasta avea o soră numită Maria care, stând la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Însă Marta era ocupată cu multele griji ale casei. Venind la El, i-a zis: “Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!” Domnul i-a răspuns: “Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești și te frămânți, însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.

 

Comentariu   
O privire analitică asupra textului evanghelic relatat de sfântul Luca pune în lumină personalitatea rafinată a lui Cristos, precum și exprimarea evidentă a umanității Sale. Deși se afla în timpul misiunii de predicare a Împărăției lui Dumnezeu, Cristos își oferă un răgaz, se oprește într-un sat, iar gazda vor fi aceste două femei, Marta și Maria. Evenimentul se clasează la începutul călătoriei lui Isus către Ierusalim și pune  în lumină importanța ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta tematică provoacă inima și mintea acestor două surori care, deși L-au întâmpinat cu bucurie pe Isus, manifestă atitudini diametral opuse. Toate privirile sunt centrate asupra comportamentului acestor două surori, a modului în care știu să-L primească pe Isus în casa lor. Prezența Mântuitorului în căminul lor a însemnat un mare privilegiu, un motiv extraordinar de bucurie, dar și un moment de reproș din partea Martei, care: Venind la El, i-a zis: “Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat singură să servesc? Spune-i să mă ajute!”, iar răspunsul pe care îl dă Isus este tocmai mesajul plin de învățătură în ceea ce privește ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. “Marta, Marta, pentru multe te mai îngrijești și te frămânți, însă un lucru este necesar: Maria a ales partea cea bună, care nu-i va fi luată”.

Vizita lui Isus în casa surorilor din Betania este gestul de comuniune și binecuvântare din partea lui Dumnezeu, care nu stă departe de creatura Sa. Atât Maria cât și Marta își manifestă bucuria de a fi gazda lui Dumnezeu, felul în care se manifestă fiind însă diferit. Maria, așezată la picioarele lui Isus, Îi asculta cuvântul, însă Marta se preocupa de lucrurile care trebuiau pregătite, de ospitalitatea materială, în grija ei riscând să uite lucru cel mai important, prezența oaspetelui. Iar oaspetele trebuie în primul rând ascultat. Ambele forme sunt forme de slujire pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Și astăzi descoperim în Biserica lui Cristos aceste două carisme în toată splendoarea și frumusețea lor. Există și astăzi persoane care îmbrățișează viața contemplativă și sunt uniți strâns cu Isus în adorație și ascultarea Cuvântului. Ei reprezintă atitudinea Mariei, care, stând la picioarele Mântuitorului, Îi asculta cuvântul. Atitudinea de slujire a Martei o descoperim astăzi în numeroasele organizații care muncesc pentru răspândirea binelui, eradicarea suferinței și a sărăciei, toate acestea fiind făcute spre lauda lui Dumnezeu și din dragoste pentru Isus, care suferă foamea fizică și spirituală în cei săraci și marginalizați. Atitudinea Martei se descoperă în toți oamenii, care cu spirit liber muncesc pentru cei săraci fără a aștepta ceva în schimb.

În viața creștinului ascultarea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să ocupe primul plan, el este aliment spiritual pentru viața acestuia. De aici creștinul primește energie, primește răspuns la numeroasele întrebări și dubii privitoare la viața de credință. Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață, de speranță trăită în iubire. Privind spre cotidianul nostru, la strădania continuă de a fi plăcuți lui Dumnezeu, observăm și în viața noastră aceleași atitudini prezente într-un mod mai pregnant sau mai discret. Asemeni surorilor din Betania, se întâlnesc și astăzi creștini care au luat în mod serios credința și muncesc pentru lauda lui Dumnezeu. Întâlnim persoane care se roagă și duc o viață plină de credință, ascultând în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu asemenea Mariei. Nici rolul Martei nu pare a fi absent. Misionarii care muncesc cu mâinile proprii în teritorii sărace, voluntarii, tineri și tinere care muncesc în câmpul social-caritativ, toți contribuie la alinarea suferințelor lui Isus prezent în cei săraci. Isus nu a dojenit-o pe Marta pentru că era implicată în treburile casnice, însă i-a atras atenția că spiritul practic al lucrurilor materiale prezintă pericolul de a stinge în ea dorința sufletului ei de a sta cu Dumnezeu și a asculta cuvântul. Ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și slujirea aproapelui oferă adevărata strălucire și frumusețe a Bisericii lui Cristos. 

 

Din Izvoarele Franciscane
FF 178: Sfântul Anton, fiind odată la Rimini, unde era o mare mulțime de eretici, voind să-i readucă la lumina adevărului, le-a predicat multe zile și a discutat despre credința lui Cristos și despre Sfânta Scriptură; dar ei nu numai că nu au primit cuvintele sale sfinte, din cauza împietririi, nu voiau nici să-l audă. Atunci, sfântul Anton, din inspirație divină, s-a dus într-o zi pe malul unui râu de lângă mare; și stând așa pe mal, a început să zică: “Ascultați cuvântul lui Dumnezeu, voi, pești din mare și din râu, pentru că ereticii nu vor să audă”. Când a spus aceste cuvinte, au venit la mal o mulțime de pești mari, mijlocii și mici, câți nu au mai fost văzuți niciodată în acel râu și în mare: și toți țineau capetele în afara apei și erau atenți în fața sfântului Anton și stăteau în liniște și ordine…

 

Distribuie cu: