Loading...

Al 202-lea Capitul general ordinar

În perioada 18 mai – 18 iunie 2019, Ordinul Fraților Minori Conventuali celebrează cel de-al 202-lea Capitul general ordinar, acesta fiind „autoritatea supremă pentru întregul Ordin” și, totodată, semnul prin excelență „al unității și comuniunii fraterne” (Const. 183 § 1).

Ordinul Fraților Minori Conventuali celebrează al 202-lea Capitul general

Distribuie cu:

Prima parte a capitulului se va celebra în conventul din Assisi, așezământ de mare însemnătate pentru tradiția Ordinului, întrucât adăpostește și cinstește osemintele întemeietorului său, sfântul Francisc din Assisi.

În data de 28 mai, capitularii se vor transfera pentru continuarea lucrărilor în casa de spiritualitate a sanctuarului „Divinei Îndurări” din Collevalenza (Perugia, Italia).

Participanții sau „capitularii”

Conform Dreptului propriu al Ordinului, participă la actele Capitulului general: Ministrul general, foștii Miniștri generali, Definitorii generali, Miniștrii provinciali, Custozii generali și provinciali, Delegații din partea Provinciilor.

Lor li se vor adăuga așa-numiții „auditori”, care nu vor vota, în număr de 13; lor se adaugă și secretarii în număr de 7 (secretarul general al Capitulului este fr. Fra Tomasz  SZYMCZAK) și ceilalți colaboratori (juriști, moderatori, traducători, interpreți, alte servicii).

Ca „noutate”, la acest Capitul general vor participa și șapte frați religioși, unul din fiecare Federație, ce au fost aleși de către Definitoriul general la propunerea președinților Federațiilor. Este o „noutate” întrucât participarea „celor șapte frați religioși” nu este prevăzută de Dreptul propriu, ci a fost dorită de actuala conducere a Ordinului care a obținut acordul Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică (Rescriptul din 25 octombrie 2018).

Rapoarte

Directoriul pentru Celebrarea Capitulului general prevede ca în aulă să fie citite integral doar: a) Raportul Ministrului general; b) Raportul Procuratorului general; c) Raportul Economului general.

Celelalte Rapoarte prevăzute de Statutele generale 117 § 1, în total opt, plus unul din partea Comitetului de Revizuire a Constituțiilor, vor fi prezentate fie în rezumat, fie au fost deja trimise spre lectură din timp capitularilor.

Temele ce vor fi tratate

Instrumentul de lucru al Capitulului va cuprinde în special următoarele teme de dezbătut și soluționat:
1. Moțiunile (acestea au putut fi propuse de fiecare frate sau de fiecare jurisdicție până la data de 15 decembrie 2018);
2. Statutele generale reînnoite
3. Discipolatul franciscan (documentul oficial al Ordinului cu privire la formarea fraților)
4. Ratio studiorum (documentul oficial al Ordinului ce reglementează formarea intelectuală)

Data alegerii Ministrului general

Alegerea Ministrului general va avea loc în ziua de sâmbătă, 25 mai 2019.

Ce se cere din partea tuturor fraților Ordinului?

Chiar dacă la Capitulul general nu pot participa toți frații Ordinului, aceștia fiind reprezentați de frații delegați, totuși fiecare frate este chemat să ia parte la acest eveniment al Ordinului în special prin comuniunea rugăciunii. Astfel, fiecare frate și comunitate va adăuga la Laude și Vespere rugăciunile prevăzute până la încheierea oficială a lucrărilor Capitulului.

În plus, în fiecare comunitate a Ordinului se va celebra pe durata desfășurării Capitulului în trei zile Liturghia a votivă la Duhul Sfânt.

Frații români delegați la Capitul

Din partea Provinciei „Sf. Iosif” din România vor participa la cel de-al 202-lea Capitul general ordinar: fr. Teofil PETRIȘOR, în calitate de Ministru provincial; el va fi însoțit de fr. Damian Gheorghe PATRAȘCU, fr. Iulian MISARIU, fr. Mihai AFRENȚOAE și fr. Marius VĂTĂMĂNELU, aleși ca delegați de către Capitulul provincial ordinar din 2016.

Informații de la Capitulul general

Informații și imagini la zi de la Capitul vor putea fi accesate pe site-ul oficial al Ordinului, la secțiunea special dedicată Capitulului: www.capgenofmconv.org.

De asemenea, și pe site-ul Provinciei – www.ofmconv.ro – vor apărea materiale dedicate acestui eveniment.

Le dorim tuturor participanților un timp capitular cât mai rodnic sub călăuzirea Duhului Sfânt și mijlocirea Seraficului Părinte, sfântul Francisc!

Pace și bine!

Distribuie cu: