Loading...

Solemnitatea Fericitei Veronica

Biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului”, din Nisiporești, împreună cu frații franciscani conventuali și întreaga Biserică locală au celebrat cu evlavie, în zilele de 25 și 26 august 2021, solemnitatea fericitei Veronica Antal, la care au fost chemați cu drag toți credincioșii de bunăvoință din Dieceza noastră de Iași, împreună cu păstorii lor.

Nisiporești: Pelerinaj în Solemnitatea Fericitei Veronica Antal

Distribuie cu:

Părinții franciscani din comunitatea din Nisiporești au pregătit și au susținut un program de pelerinaj sub deviza îndemnului fericitei Veronica: Veniți pe urmele mele! Programul a început în după-amiaza zilei de 25 august și s-a încheiat cu Sfânta Liturghie solemnă din ziua de 26 august, zi consacrată celebrării sărbătorii fericitei Veronica.

După cuvântul de salut al părintelui Fabian Blaj, guardianul conventului din Nisiporești, celebrarea primei părți a pelerinajului, din ajunul sărbătorii, a început la ora 17.30, cu ritualul de primire a pelerinilor ce a avut loc în fața bisericii, la statuia Fericitei: credincioșii au fost invitați la reculegere și rugăciune, cerând de la Dumnezeu harurile dorite de la acest sfânt pelerinaj, prin mijlocirea Fericitei fecioare martire. Programul spiritual liturgic a continuat apoi în biserică, printr-o celebrare penitențială urmată de Sfânta Liturghie solemnă de ajun, prezidată de părintele ministru provincial al fraților franciscani conventuali, Damian-Gheorghe Pătrașcu, cu participarea unui număr foarte generos de preoți și credincioși din mai multe parohii ale Diecezei. După Sfânta Liturghie, s-a celebrat și ora de adorație euharistică, cu rugăciuni inspirate din viața și spiritualitatea fericitei Veronica. Pe tot timpul desfășurării programului de pelerinaj, credincioșii au avut posibilitate de spovadă și de vizitare a mormântului Fericitei, încredințându-i intențiile și nevoile lor prin rugăciuni și acatiste.

Cuvântul de învățătură de la Sfânta Liturghie din ajun a fost ținut de pr. Marcelin Amariei OFMConv, care le-a vorbit pelerinilor despre frumusețea sfințeniei Veronicăi Antal, care ne fascinează și acum prin simplitatea și evlavia ei puternică, prin credința și iubirea ei curată; chiar dacă în ochii lumii Veronica nu a săvârșit nimic extraordinar în scurta ei viață, calitatea și vrednicia vieții ei creștine, dăruite cu totul lui Isus, au fost de o mare rodnicie și valoare în ochii lui Dumnezeu, fapt dovedit prin cununa martiriului de care a fost învrednicită. În cadrul acestei Sfinte Liturghii a avut loc și ritualul depunerii primei profesiuni de viață evanghelică în Ordinul Franciscan Secular de către 5 noi surori din comunitatea parohială din Nisiporești. 

Joi, 26 august 2021, pelerinajul a continuat în biserică, din cauza condițiilor vremii nefavorabile nemaifiind posibilă procesiunea în câmp, la locul martiriului, pentru sfințirea noii capele. La ora 8.00 dimineața, programul a început prin celebrarea orei mariane, urmată de ora de adorație euharistică, pentru ca, la ora 11.00, toți pelerinii și păstorii lor să se adune în jurul Preasfințitului Iosif Păuleț, episcop de Iași, pentru Sfânta Liturghie solemnă a pelerinajului. Alături de Preasfințitul Iosif a fost prezent și părintele provincial, Damian-Gheorghe Pătrașcu. La tot acest program spiritual, încununat cu Sfânta Liturghie, a participat un număr impresionant de credincioși și preoți, spre mai marea slavă a lui Dumnezeu și bucuria fericitei Veronica, creștinii noștri arătându-i astfel marea lor prețuire și evlavie. În cuvântul de învățătură Preasfințitul Iosif a subliniat 3 mari virtuți ale fericitei fecioare martire Veronica: simplitatea și umilința ei, precum și generozitatea, caritatea față de cei săraci, bolnavi și nevoiași, întrupând în faptă credința ei și arătând că acesta este izvorul puterii și fericirii omului. Această tânără creștină simplă din rândul poporului nostru creștin l-a primit și l-a slujit în viața ei pe Dumnezeu, cu o inimă curată și plină de credință, sfidând filozofiile ateiste și moderne ale timpului, fiind și un puternic exemplu de curăție mai ales pentru tinerii zilelor noastre. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Iosif a rostit rugăciunea pentru pelerini la mormântul Fericitei fecioare martire, a binecuvântat și a sfințit obiectele religioase, împărțind apoi, de la sfântul altar, binecuvântarea solemnă de încheiere a pelerinajului, cu relicva fericitei Veronica.

La finalul pelerinajului, credincioșii au primit și cuvântul de mulțumire al părintelui paroh, Anton Bogdănel, în cadrul căruia, în numele comunității, a exprimat gratitudinea și bucuria pentru noua capelă construită în câmp, la locul martiriului Veronicăi, îndreptând un gând și o prețuire aparte către toți binefăcătorii care au ajutat la edificarea acesteia.

Îi suntem recunoscători Preasfințitului Iosif pentru prezența, rugăciunea și învățătura sa. Nu în ultimul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu și fericitei Veronica pentru această frumoasă sărbătoare, plină de har, de credință și de evlavie. Sincere mulțumiri sutelor de pelerini care au răspuns atât de generos la chemarea Veronicăi. Avem speranța că Fericita noastră martiră de la Nisiporești va continua să cheme alți și alți creștini de toate vârstele pe urmele ei, pentru ca flacăra credinței și a idealului creștin să nu se stingă în poporul nostru.

*

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Joi, 26 august 2021

Distribuie cu: