Loading...

Sesiune ecumenică la Institutul Teologic Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Sesiune ecumenică la Institutul Teologic Franciscan din Roman

ecumen1

Vineri, 18 ianuarie, la ora 15 a avut loc în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman o sesiune ştiinţifică ecumenică cu ocazia Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea creştinilor.

Deşi ecumenismul este o activitate recentă, rădăcinile acestei mişcări se pot sesiza în timp, se văd în istorie şi capătă o sferă tot mai largă de interes. Putem spune că ecumenismul este o activitate ce are un final dezirabil dar problematic de situat în timp. Pentru ecumenism se educă şi se formează, se discută şi se roagă. Cu ajutorul unor mişcări din interiorul diferitelor Biserici, tinerele generaţii sunt educate la ecumenism şi formate în spiritul dialogului şi al toleranţei înţelegătoare pentru cel de lângă. Astfel, parcursul spre unitate devine nu atât o preocupare rezervată unei perioade de timp de la începutul anului, ci o misiune de viaţă, o deschidere continuă şi angrenantă.

În acest spirit, sesiunea ecumenică a început prin cuvântarea pr. Damian Pătraşcu, rectorul de studii al Institutului Franciscan din Roman, care a citat din scrisoarea cardinalului Lucian Mureşan subliniind faptul că uneori nu este suficient să ne rugăm pentru unitate ci trebuie şi să contribuim activ iar lucrul acesta se va realiza atunci când starea de despărţire între creştini va deveni o situaţie incomodă.

            Pr. Marcelin Amariei a făcut o prezentare a textului propus anul acesta pentru a fi meditat cu ocazia săptămânii de rugăciune, şi anume textul din profetul Mihea 6, 6-8. Vorbind despre Dreptate şi milă în cartea profetului Mihea, părintele a scos în evidenţă contextul socio-religios al scrierii acestei cărţi şi a prezentat dreptatea ca fiind un  semn de practică a iubirii. Sensul credinţei este acela de a fi in sintonie cu Dumnezeu, şi deci de a fi capabili de o dreptate şi milă ce nu cunoaşte departajări ale unor clase ci reflectă iubirea lui Dumnezeu. Oferirea propriei fiinţe este semnul că Împărăţia lui Dumnezeu este o realitate la care se speră şi în care se crede.

            Pr. Florin Ţuşcanu, amintind despre pasajul genealogiei lui Isus din Evanghelia sfântului Matei, aduce în discuţie problema drepţilor de dinainte de Isus şi a mântuirii lor. Se poate vorbi de mântuire înainte de venirea lui Isus? Ştim că idealul iudaic era cel al prieteniei cu Dumnezeu şi tot parcursul vieţii însemna un demers spre acest deziderat. În acest sens, cei drepţi ce au fost înaintea lui Isus se bucură se un loc în Împărăţia Cerurilor, lucru pe către Ioan Gură de Aur.

            Pr. Corneliu Berea a vorbit despre unitatea Bisericii în lumina dreptăţii Împărăţiei lui Dumnezeu şi a precizat că se vorbeşte despre unitate din două direcţii. Vorbim despre unitate din prisma convertirii şi a dreptăţii ce derivă din Euharistie. Euharistia este sacrament al comuniunii şi ajută la restaurarea dreptăţii şi la reconciliere, ambele necesare în ecumenism. De altfel, ecumenismul se înţelege ca fiind acea serie de activităţi şi iniţiative în favoarea unităţii creştinilor (eliminarea judecăţilor ce îngreunează relaţiile, dialog). Interesul pentru unitate contribuie la progresul în dreptate şi adevăr, elemente necesare pentru responsabilitatea socială şi politică a fiecăruia. De aici derivă responsabilitatea şi mai ales solidaritatea, aspectul vizibil al înţelegerii unităţii. Trebuie să fim conştienţi de faptul că ecumenismul e un proces liniar ce întâlneşte noi dificultăţi în funcţie de timpul şi locul în care se inserează. Cu toate acestea, numai Dumnezeu poate da unitate Bisericii.

ecumen2            Dr. Dan Arvătescu  a prezentat punctul de vedere al unui laic despre ecumenism. Fiind mai mult o mărturie, alocuţiunea sa a scos în evidenţă aspectul practic al ecumenismului, aşa cum îl numea. Pe lângă ecumenismul dogmatic, mai există şi acest ecumenism practic ce este important de sesizat. Acesta este modul concert al credincioşilor de a contribui la unitatea Bisericii. Pentru duce la îndeplinire această unitate, trebuie să ne deschidem inimile pentru a face ceea ce trebuie să facem, trebuie să fim unelte bune pentru ca Dumnezeu să acţioneze, şi cel mai important, să ne întrebăm în inimile noastre dacă vrem cu adevărat acest lucru.

 

După aceste momente, întâlnirea a continuat cu un moment de rugăciune ecumenică la Biserica Fericitul Ieremia din Roman unde, împreună cu mai mulţi preoţi ortodocşi şi credincioşi de diferite confesiuni, s-au înălţat rugăciuni pentru unirea creştinilor.

 

Fr. Dan-Ciprian Vătămănelu OFMConv.

Distribuie cu: