Loading...

Serafica: Catehetica în firimituri

La Editura „Serafica” a văzut lumina tiparului volumul „Catehetica în firimituri”, autor Albino Luciani (Papa Ioan Paul I), traducere, note și postfață de Cristina Grigore, cuvânt înainte de Jean Guitton. Cartea apare în format 14×20 cm, are 128 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau online www.serafica.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 28 lei.

Albino Luciani (Papa Ioan Paul I): Catehetica în firimituri

Distribuie cu:

Prin publicarea acestei noi cărți a lui Albino Luciani (Papa Ioan Paul I), editura Serafica continuă demersul de a completa, în ochii și mintea cititorului, imaginea unui sacerdot complet pe care papa Benedict al XVI-lea l-a numit „catehet incomparabil”, demersuri începute cu publicarea volumului „Illustrissimi. Scrisorile patriarhului”. Tradusă din italiană, cu note, postfață de Cristina Grigore, și cuvânt înainte de Jean Guitton, „Catehetica în firimituri”, ne dezvăluie o altă latură a lui Albino Luciani, anume cea de pedagog rafinat și extrem de bine ancorat în realitate. Ca și în „Illustrissimi”, unde impresionează dimensiunea vizionară a spiritului de observație, și în acest volum papa Luciani poate șoca prin capacitatea de anticipare a problemelor societății, de această dată cu accent pe educație. Spunem că poate șoca în contextul în care părintele Albino nu vorbește de o societate viitoare proiectată imaginar, ci de una concretă, înrădăcinată în natura umană. Deși publicată în 1949, „Catehetica în firimituri” introducea încă de pe atunci concepte care pot fi considerate cu mult înaintea vremurilor sale (în special în domeniul psiho-pedagogiei și a comunicării verbale și nonverbale, intuind ceea ce azi reprezintă o normă esențială – conceptul de comunicare asertivă și aplicațiile sale în domeniul predării – învățării).

A rezuma această carte la un simplu compendiu rigid și tehnic ar însemna o greșeală, pentru că ar trebui scoasă din contextul societății în care trăim astăzi. Vorbim de timpuri în care, la nivel mondial, concepte de tip new age sau cancel culture acaparează vertiginos conștiința colectivă, iar la nivelul societății românești dezbaterea privind rolul Bisericii în societate și utilitatea predării religiei în școli capătă forme vehemente de ambele părți. Pe un astfel de „ogor”, „Catehetica în firimituri” ar putea semăna, prin structura riguroasă și aplicată, oaze de normalitate și stabilitate în care oamenii să-și regăsească adevărata spiritualitate.

Din aceste considerente, datorită echilibrului stabilit între necesitatea de a preda Catehismul (fie în școli, fie în familie sau alte organisme ecleziale) și diferitele metode de învățare, paginile de față constituie un reper practic și un ghid orientativ extrem de lucid și actual în predarea acestei materii de studiu.

În primul rând, pentru că în termenul Catehism părintele Luciani a integrat perfect și corect atât obiectul concret de predare – învățare (cu toate aspectele tehnice) cât și importanța umană și spirituală a valorilor religioase în dezvoltarea personalității copiilor și a comunității. În acest fel sunt reduși la tăcere toți cei care privesc această materie de studiu doar dintr-o perspectivă pur simbolistic religioasă, dovedind că ceea ce unii ar considera transcendental, abstract, în afara și peste puterea de înțelegere omenească, în fapt produce efecte directe și pe termen lung în societate.

În al doilea rând, în finalul fiecărui capitol sunt expuse întrebări și situații concrete care pot să apară în activitatea de predare, invitând catehumenii și nu numai să mediteze asupra acestora și să răspundă personalizat, aspect care face din această carte și un mijloc de perfecționare continuă.

Chiar dacă pare radical, Albino Luciani subliniază încă de la început importanța studierii și predării catehismului, în special copiilor cu vârste între șapte și 12 ani, considerând catehismul un instrument valid și necesar ca instinctul de supraviețuire în dezvoltarea spirituală și personală a ființelor umane și a unei societăți sănătoase.

Deși ar putea fi un impediment, expunerea tehnică și riguroasă este „îmblânzită” de stilul inconfundabil, fermecător și cursiv al papei Ioan Paul I, acel stil de „a scrie precum vorbește” făcând lectura acestei cărți să fie una nu de memorat (autorul nici nu-și propune acest lucru) ci de recitit.

Am putea spune, în spiritul deja consacrat al patriarhului de Veneția, că paginile de față pot fi considerate și ele o trimitere într-o poveste a fraților Grimm: capitole precum „Lecția” sau „Organizarea” sunt „firimituri” pe care Hänsel (Catehetul) și Gretel (Elevul) le lasă în urmă pentru a regăsi drumul spre casă (Catehismul).

*

ALBINO LUCIANI s-a născut în 1912 la Forno di Canale (în provincia italiană Belluno), astăzi Canale d’Agordo. Hirotonit preot la 23 de ani, în decembrie 1958 a fost numit episcop al Diecezei de Vittorio Veneto, în 1969 Patriarh de Veneția și cardinal în 1973. Pe 26 august 1978 a fost ales papă și și-a ales numele Ioan Paul I. A murit subit după 33 de zile de pontificat, în urma unui infarct, în noaptea de 28 septembrie 1978. În 2002, Dieceza de Belluno a deschis procesul de beatificare și canonizare a lui Albino Luciani, care va fi beatificat pe 4 septembrie 2022 la Roma, de Sfântul Părinte.

„Catehetica în firimituri” a fost publicată pentru prima oară în decembrie 1949, la tipografia Diecezei de Belluno, în nordul Italiei. Albino Luciani avea atunci 37 de ani și era directorul Oficiului catehetic diecezan, pe care chiar el îl înființase după ce fusese numit, cu un an în urmă, pro-vicar general al Diecezei de Belluno. În dieceză fusese, totodată, declarat Anul catehezei, în 1948-1949, iar în septembrie 1949, la Feltre avusese loc un Congres catehetic inter-diecezan, organizat împreună de Diecezele de Belluno și de Feltre. Luciani a scris „Catechetica in briciole” ca pregătire pentru acest congres catehetic și a dedicat-o mamei, care se stinsese din viață pe 2 martie 1948. Cartea a fost publicată apoi de Edizioni Paoline, în șase ediții succesive, până în 1965, fiind rodul experienței acumulate în 14 ani de preoție.

Editura Serafica

*

Catehetica în firimituri
Albino Luciani (Papa Ioan Paul I), traducere, note și postfață de Cristina Grigore, cuvânt înainte de Jean Guitton, Editura Serafica 2022, ISBN: 978-606-770-212-5, format 14X20 cm, p. 128, preț 28 de lei.

*

Cartea, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):
Din Librăria „Presa Bună”:
prin poştă: Librăria „Presa Bună”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 26; 700064-Iaşi;
prin telefon şi WhatsApp: 0770.477.565: de luni până vineri, între orele 9.00 şi 19.00; duminica, între orele 10.00 şi 18.00
prin e-mail: libraria@ercis.ro
prin Internet: www.ercis.ro/libraria; www.catholica.ro

*

De la Editura „Serafica”:
prin poştă: Editura „Serafica”, str. Teiului, 20; 611047-Roman (NT)
prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com
prin telefon: 0741.120.321; 0768.192.777
prin website (online): www.serafica.ro
direct din Librăria „Sfântul Anton” din Roman (incinta Seminarului Teologic Franciscan)
sau la librăriile catolice partenere

 

Distribuie cu: