Loading...

Roman: Hirotonire de preoți

Comunitatea fraților minori conventuali de la Roman a celebrat cu adâncă mulțumire și mare bucurie sărbătoarea sfântului Francisc din Assisi, patronul spiritual al conventului. Cu acest prilej, PS Iosif Păuleț, Episcop de Iași, care a celebrat Sfânta Liturghie solemnă a hramului și a deschiderii noului an academic, a hirotonit întru preoție trei frați diaconi ai Provinciei Franciscane „Sf. Iosif” din România: fr. Emanuel-Petrică Blaj, fr. Mihai Cherecheș, fr. Cristian-Petru Pal.

Roman, sărbătoarea sfântului Francisc și hirotonire de preoți

Distribuie cu:

În seara precedentă, sâmbătă, 3 octombrie, fideli unei străvechi tradiţii franciscane, urmaşii şi cinstitorii celui pe care concetăţenii săi l-au numit cu gingăşie „Sărăcuţul din Assisi” au comemorat trecerea (transitus) sa din această lume.

Motivul unei astfel de celebrări se află în felul unic în care Francisc din Assisi s-a pregătit pentru momentul plecării în casa Tatălui şi a primit-o pe „sora moarte trupească”, pentru care i-a adus laudă Domnului: „Lăudat să fii, Domnul meu, prin sora noastră Moartea trupească de care nici un om nu poate fugi” (Cântecul creaturilor).

Astfel, ceea ce fraţii franciscani numesc Transitus Sancti Francisci nu este nicidecum un priveghi în amintirea unui răposat, ci o evocare a momentului în care Francisc a păşit în veşnicie, aşa cum el însuşi a voit: „aşezat gol pe pământul gol”, căci şi Mântuitorul Cristos a murit despuiat pe cruce.

Acestui moment de rugăciune i-a urmat, a doua zi, duminică, 4 octombrie 2020, celebrarea solemnă a Liturghiei de hram, oficiată de PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, alături de care au concelebrat: fr. Damian Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial, guardianul conventului, părinţii rectori şi profesori de la Institut şi un mare număr de preoţi oaspeţi.

Celebrarea a început cu procesiunea din amfiteatru spre locul special amenajat în faţa Institutului, în timp ce corul, dirijat de fr. Cristian Dumea, şi credincioşii răspândiţi în toată curtea conventului, cu respectarea normelor de protecţie igienico-sanitare în contextul pandemiei de Sars-Cov-2, îl slăveau în cânt pe Dumnezeu pentru darul Sfântului Francisc din Assisi.

După salutul de bun venit adresat tuturor celor prezenţi de fr. Alexandru Olaru, guardianul conventului, PS Iosif a îndemnat poporul să-şi pregătească inima şi cugetul pentru a trăi cu mult folos sufletesc celebrarea euharistică.

Imediat după proclamarea sfintei evanghelii, fr. Virgil Blaj, rector formativ al Institutului, a făcut apelul candidaţilor care urmau să fie hirotoniţi preoţi: fr. Emanuel-Petrică Blaj (Sagna), fr. Mihai Cherecheş (Butea), fr. Cristian-Petru Pal (Nisiporeşti).

După răspunsul prompt la apel al candidaţilor şi mărturia dată de cei în drept că nu există îndoieli cu privire la candidaţi, PS Iosif a rostit cuvântul de învăţătură, în care a evidenţiat însemnătatea exemplului de sfinţenie al Sfântului Francisc, care ne cheamă pe toţi – a spus Preasfinţitul – să descoperim necontenit chipul Tatălui ceresc, pe care el îl contempla şi invoca cu încredere filială, deseori fiind adânc emoţionat doar la rostirea cuvântului „Tată”. De asemenea, Excelenţa Sa i-a îndemnat pe tinerii candidaţi ca în trăirea ministerului preoţesc pe care îl vor primi să se străduiască să trăiască toată viaţa următoarele două trăsături ale spiritualităţii franciscane: sărăcia evanghelică şi comuniunea-fraternitatea.

Cuvântul de învăţătură a fost urmat de actul prin care candidaţii au exprimat în faţa episcopului şi a tuturor credincioşilor hotărârea că îşi vor îndeplini datoria, conform voinţei lui Cristos şi a Bisericii, sub călăuzirea episcopului şi a superiorilor lor legitimi. Apoi s-a purces la conferirea sacramentului conform ritualului hirotonirii prezbiterilor, care a cuprins: invocarea mijlocirii sfinţilor pentru candidaţi, impunerea mâinilor episcopului şi a celorlalţi preoţi, gest prin care le-a fost conferit darul Duhului Sfânt în vederea slujirii preoţeşti şi cooptarea lor în rândul preoţimii; a urmat rugăciunea hirotonirii rostită de episcop, îmbrăcarea stolei şi a cazulei, ungerea mâinilor, încredinţarea pâinii şi a vinului, salutul de pace din partea episcopului, ce semnifică acceptarea noilor săi colaboratori în administrarea tainelor lui Dumnezeu în treapta preoţească.

Sfânta Liturghie a continuat cu rostirea Crezului şi prezentarea darurilor pentru ofertoriu.

La Prefacere neoprezbiterii au urcat în prezbiteriu, alături de episcop şi de ceilalţi preoţi concelebranţi, şi l-au adus pentru prima oară pe Cristos între oameni în trupul şi sângele vărsat „pentru mulţi spre iertarea păcatelor” (Mt 26,28).

După distribuirea sfintei Împărtăşanii şi înainte de Binecuvântarea finală, unul dintre preoţii nou sfinţiţi a adresat un cuvânt de mulţumire lui Dumnezeu pentru darul chemării la viaţa consacrată şi la ministerul sacerdotal, părinţilor care i-au primit ca dar de la Dumnezeu şi i-au oferit Bisericii, precum şi tuturor persoanelor care, într-un fel sau altul, au contribuit la formarea lor de-a lungul anilor de seminar.

La final, PS Iosif a adresat tinerilor preoţi felicitările sale, precum şi îndemnul să fie urmaşi autentici şi fideli ai Sfântului Francisc oriunde vor fi trimişi de superiorii lor să slujească poporul lui Dumnezeu.

Excelenţa Sa a mai felicitat Provincia Franciscană şi i-a mulţumit pentru contribuţia adusă în cadrul Bisericii locale la activitatea de păstorire a credincioşilor, de asemenea, tuturor celor implicaţi în organizarea şi transmiterea celebrării prin noile mijloace media, respectiv echipei ERCIS Media, TVR Iaşi care a preluat transmisia, şi, nu în ultimul rând, părinţilor candidaţilor, preoţilor concelebranţi şi tuturor credincioşilor oaspeţi veniţi în număr mare la Roman să participe la sărbătoarea Sfântului Francisc din Assisi.

* * *

Numirile preoților nou-sfințiți:
Fr. Emanuel-Petrică Blaj (din Parohia Sagna) – vicar parohial Campobasso (Italia);
Fr. Mihai Cherecheș, (din Parohia Butea) – vicar parohial la Hălăucești;
Fr. Cristian-Petru Pal (din Parohia Nisiporești) – vicar parohial la Luizi-Călugăra

* * *

Duminică, 4 octombrie 2020, în solemnitatea „Sfântului Francisc din Assisi, diacon”, la Institutul Teologic…

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Duminică, 4 octombrie 2020

Distribuie cu: