Loading...

Scrisoare pastorală

În documentul publicat integral pe pagina web a Diecezei de Iaşi  se exprimă bucuria pentru apropierea consacrării noului episcop de Iaşi, care va avea loc în marea sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului, marţi, 6 august 2019, evidenţiindu-se necesitatea pregătirii acestui moment „printr-o îngrijire spirituală, prin rugăciuni fierbinţi, acte de credinţă vie şi de caritate pentru ca întreaga comunitate a credincioşilor să participe cu trup şi suflet la celebrarea consacrării episcopale”, un rol important în această pregătire avându-l novena de rugăciuni la Duhul Sfânt pentru noul episcop al diecezei de Iaşi, ce va începe la 28 iulie şi se va încheia în ziua de 5 august. Vă propunem textul integral al Scrisorii pastorale preluat de pe pagina ercis.ro

Pregătirea spirituală a consacrării episcopale a Mons. Iosif Păuleţ ca episcop de Iaşi

Distribuie cu:

„Acesta este Fiul meu cel ales; ascultaţi de el!” (Lc 9)

Bucuria apropierii consacrării noului episcop de Iaşi este aproape. Ziua aleasă pentru acest moment este marea sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului, din ziua de marţi, 6 august 2019. În acea zi vom asculta glasul Tatălui care îl prezintă ucenicilor de atunci şi de acum pe Cristos, drept „Fiul cel ales”, căruia îi datorăm ascultarea inimii şi a voinţei. Acest glas va răsuna într-un mod cu totul special pentru Dieceza noastră de Iaşi, care va primi de la Dumnezeu Tatăl un păstor ales să îl facă prezent pe Cristos şi să ne amintească bucuria de a-l asculta şi a-l urma pe Fiul ales al Tatălui.

Pentru Biserica noastră locală şi pentru poporul nostru credincios acest act este cu adevărat un moment de har.

Consacrarea episcopală a propriului păstor reprezintă pentru toţi membrii Bisericii noastre o nouă zi de Rusalii şi o revărsare de daruri cereşti şi bogate binecuvântări spirituale. Isus Cristos, Mântuitorul nostru, l-a ales, prin hotărârea Sfântului Părinte, papa Francisc, pe Mons. Iosif Păuleţ, paroh de Suceava şi decan de Bucovina, să fie un vrednic urmaş al apostolilor, prin Ritualul plin de mister al hirotonirii episcopale prin care se săvârşeşte în mod tainic consacrarea. Acest act are în centrul său gestul impunerii mâinilor din partea episcopului consacrator şi rugăciunea de hirotonire. Atât impunerea mâinilor cât şi rugăciunea mijlocesc revărsarea Duhului Sfânt asupra noului episcop. Aşa cum la Rusalii Tatăl ceresc a revărsat asupra apostolilor pe Duhul Fiului său Isus Cristos, pentru ca aceştia să îi continue misiunea în lume şi să întemeieze Biserica în diferitele locuri ale omenirii, tot la fel, Duhul Sfânt se va coborî asupra episcopului Iosif, ales de Sfântul Părinte pentru ca să poată păstori, plin de zel apostolic, Dieceza noastră de Iaşi. De fapt întregul ritual al hirotonirii episcopale se va deschide după proclamarea evangheliei prin imnul care imploră venirea Duhului Sfânt: Veni, creator Spiritus – Vino, Duhule preasfânt!

Un asemenea moment trebuie pregătit printr-o îngrijire spirituală, prin rugăciuni fierbinţi, acte de credinţă vie şi de caritate pentru ca întreaga comunitate a credincioşilor să participe cu trup şi suflet la celebrarea consacrării episcopale. Un rol important în această pregătire îl are novena de rugăciuni la Duhul Sfânt pentru noul episcop al diecezei de Iaşi, ce va începe la 28 iulie şi se va încheia în ziua de 5 august.

La finalul novenei, în seara zilei de 5 august, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi va avea loc o priveghere de rugăciune pentru noul episcop al Diecezei de Iaşi.

În timpul acestei novene la Duhul Sfânt, pe lângă rugăciunile obişnuite, care se găsesc deja în cărţile de rugăciune, se va putea adăuga şi următoarea invocaţie:

Doamne Isuse Cristoase, tu i-ai trimis pe apostolii tăi să predice împărăţia lui Dumnezeu şi i-ai întărit cu puterea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii pentru ca să fie păstori vrednici ai turmei tale. Revarsă Duhul tău Preasfânt asupra noului episcop Iosif Păuleţ, pe care l-ai ales pentru a păstori dieceza noastră. Trimite Duhul iubirii tale asupra tuturor credincioşilor Bisericii noastre pentru ca sub cârmuirea noului său episcop să mărturisească mereu cu credinţă vie că tu singur eşti adevăratul Domn ce oferi tuturor bucuria mântuirii şi a vieţii dumnezeieşti”.

Tot în această perioadă, de intensă rugăciune la Duhul Sfânt, se recomandă ca, în zilele liturgice fără o comemorare obligatorie, să se celebreze sfânta Liturghie optând pentru rugăciunile din Liturghierul roman, prezente la „Liturghia pentru Biserica locală” (Liturghierul Roman, pag. 1155) şi la „Liturghia pentru alegerea unui episcop” (Liturghierul Roman, pag. 1161).

La aceste Liturghii se cuvine a fi folosită Rugăciunea euharistică „pentru diferite necesităţi” numărul 1, „Biserica în drum spre unitate”, şi numărul 2, „Dumnezeu îşi călăuzeşte Biserica pe drumul mântuirii”, precum şi formularele Rugăciunii credincioşilor „Isus, capul Bisericii” (Liturghierul roman, pag. 1620) şi „Isus, învăţătorul apostolilor” (Liturghierul roman, pag. 1616). Împreună cu părintele responsabil al Oficiului pentru Pastoraţia Liturgică a Diecezei noastre, vă îndemnăm să colaboraţi la acest moment de pregătire, ca astfel să-l însoţim pe noul episcop Mons. Iosif Păuleţ, noul păstor al Episcopiei de Iaşi, în tot timpul slujirii sale părinteşti.

Iaşi, 18 iulie 2019

episcop Petru Gherghel
administrator apostolic

***

Material apărut pe www.ercis.ro

Distribuie cu: