Loading...

Oficiul pentru Viaţa Consacrată

Dragi persoane consacrate, peste puţin timp vom celebra cea de-a XXV-a Zi Mondială a Persoanelor Consacrate – Prezentarea lui Isus la templu – zi în care toate persoanele consacrate se strâng în jurul episcopului diecezei pentru a-i aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru chemarea specială a consacrării lor călugăreşti.

Oficiul pentru Viaţa Consacrată: Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Vieţii Consacrate 2021

Distribuie cu:

Această zi ne aminteşte de vocaţia personală şi de misiunea de a vesti evanghelia, punând în evidenţă plinătatea umană, frumuseţea şi bucuria ei, pentru a stimula pe toţi cei botezaţi să răspundă cu generozitate sfinţeniei Duhului care ne-a fost dăruit. În această zi, să ne amintim, mai mult ca oricând, îndemnul Papei Francisc: „Suntem chemaţi să experimentăm şi să arătăm că Dumnezeu este capabil să umple inima noastră şi să ne facă fericiţi, fără a fi nevoie să căutăm în altă parte fericirea noastră; că fraternitatea autentică trăită în comunităţile noastre alimentează bucuria noastră; că dăruirea noastră totală în slujirea Bisericii, a familiilor, a tinerilor, a bătrânilor, a săracilor ne realizează ca persoane şi dă plinătate vieţii noastre” (Scrisoare către toate persoanele consacrate cu ocazia Anului Vieţii Consacrate, nr. II, 21 noiembrie 2014).

Dragi persoane consacrate, ca să putem fi în Biserică şi pentru Biserică un sprijin, noi avem obligaţia de a nu ne îndepărta privirea de la Cristos, în timp ce mintea noastră să fie predispusă ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să continuăm propunerile cele bune pentru ca viaţa noastră consacrată să fie autentică şi să devină un dar din iubire, o iubire trăită şi împărtăşită, devenită slujire, ţinând cont de specificul carismei noastre, raportându-ne la lumea înconjurătoare fără nicio ambiţie umană. Toată lucrarea noastră să fie călăuzită de acţiunea Duhului Sfânt, să devină o oglindire a operei lui Cristos, cel care a venit în lume pentru a da mărturie despre adevăr, a venit să mântuiască, nu să osândească, să slujească, nu să fie slujit.

Biserica, dedicând vieţii consacrate o zi specială, ne invită pe noi, persoanele consacrate, să reaprindem dorinţa noastră de a-i aparţine trup şi suflet lui Cristos, model pentru fiecare bărbat şi femeie care doreşte să-şi închine viaţa cu totul slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. Cu ani în urmă, papa emerit Benedict al XVI-lea, adresându-se superiorilor şi superioarelor generale ale institutelor de viaţa consacrată şi ale societăţilor de viaţă apostolică, spunea: „A-i aparţine Domnului însemnă a fi cuprinşi de iubirea sa înfocată, a fi transformaţi de splendoarea frumuseţii sale […]. A fi ai lui Cristos însemnă a păstra mereu aprinsă în inimă o flacără de iubire vie!” (22 mai 2006). Cu toate problemele şi preocupările vieţii cotidiene, să nu uităm că iubirea lui Cristos nu se răceşte, iar glasul său, care ne chemă continuu, nu se stinge! Cristos cu toată dragostea ne îndemnă pe noi să ne bucurăm de privirea sa predilectă, privire care ne-a adresat-o întotdeauna. Din voinţa lui Cristos, printr-o trăire autentică a sfaturilor evanghelice şi a vieţii fraterne, noi intrăm într-o „fericire specială” care uimeşte şi astăzi şi „molipseşte” tinerii, care uneori întâmpină o oarecare dificultate în a găsi pacea şi bucuria adevărată.

Dragi persoane consacrate, în aceste timpuri de fragilitate şi suferinţă prin care trece omenirea, noi, persoanele consacrate, să ne dorim să-l vestim pe Cristos speranţa lumii cu mai multă pasiune. Lumina, care vine de la Dumnezeu Unul şi Întrei, izvorul oricărei chemări, ne dă curajul de a întrezări, în orice situaţie pe care o trăim noi sau cei de lângă noi, amprenta frumuseţii lui Dumnezeu.

Să prăznuim această zi cu bucurie şi să ieşim şi noi în întâmpinarea Domnului cu candela aprinsă asemenea fecioarelor înţelepte (cf. Mt 25,1-13), să trăim cu mulţumire şi dăruire totală consacrarea noastră, pentru ca, într-o zi, să putem intra împreună cu Cristos, Mirele, în sala de nuntă, unde să contemplăm pentru toată veşnicia frumuseţea lui Cristos cel dintâi ales şi consacrat.

În Dieceza de Iaşi, ziua persoanelor consacrate se va celebra duminică, 7 februarie 2021.

La mulţi ani tuturor persoanelor consacrate din Dieceza noastră de Iaşi!

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să facă rodnică consacrarea voastră, spre slava lui Dumnezeu şi binele poporului creştin.

Pr. Cristian Blăjuţ, OFMConv.
vicar episcopal pentru viaţa consacrata şi vocaţii

* * *

Material apărut pe www.ercis.ro

Distribuie cu: