Loading...

Martiriul și curăția Veronicăi Antal

În după-amiaza zilei de 25 august 1958, pe drumul care leagă satele Hălăucești de Nisiporești, pe undeva pe la fântâna zisă „a lui Vangheauă”, într-un lan de porumb, tânăra Veronica Antal, cunoscută ca „Veronica lui Binu”, de pe numele tatălui ei, era ucisă cu 42 de lovituri de cuțit de Pavel Mocanu care nu și-a recunoscut niciodată fapta criminală, probabil el însuși uimit, și cine știe, poate scârbit, de ce grozăvie a putut să facă.

Veronica Antal

Distribuie cu:

Doar Dumnezeu știe cum a trăit această persoană cu povara faptei sale. Cert este, după cum însuși Dostoievski a ilustrat în opera sa Crimă și pedeapsă, că oricât ar încerca omul să se situeze teoretic deasupra moralității propriilor sale fapte, mai devreme sau mai târziu, sfârșește prin a accepta, măcar în taină, că unele fapte îl scot în afara „umanului”, aruncându-l în cea mai întunecată singurătate și suferință interioară.

Deși există din nefericire încă multe cazuri de agresiuni cărora le cad victime atâtea femei în întreaga lume, Biserica recunoaște în unele cazuri martiriul victimelor, bazându-se în special pe eroismul virtuților lor și pe faima de sfințenie în care au murit. Astfel, aceste persoane sunt recunoscute ca fiind mai întâi fericite (beatificate) și ulterior, în momentul în care întrunesc condițiile, declarate sfinte (canonizate).

La 1 septembrie 2018, cardinalul prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților, Eminența Sa Angelo Becciu, în omilia ținută cu ocazia beatificării unei tinere de 16 ani din Slovacia, Ana Kolesárová, – ucisă prin împușcare în fața tatălui și a fratelui ei, la 22 noiembrie 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, de către un soldat rus care a încercat să o pângărească – spunea că „nu se improvizează eroii și cu atât mai puțin sfinții. Anna Kolesárová – adăuga Cardinalul – a ajuns pregătită la martiriu grație vieții sale spirituale robuste, hrănite de rugăciunea zilnică și de frecvența la sacramente. Credința sa a făcut-o puternică și curajoasă în a accepta fără șovăieli martiriul”.

Aceste cuvinte sunt valabile pentru toate sfintele și fericitele martire care și-au apărat cu prețul sângelui propria frumusețe și integritate fizică, doar prin forța credinței lor în Cristos, Mielul „fără cusur și neprihănit” (1Pt 1,19).

           

„Să mor și eu martiră…”

Gestul eroic al Veronicăi Antal, viața și moartea sa, trebuie interpretate, cu alte criterii decât cele pur raționale, întrucât ele se înscriu într-o altă logică, pe care creștinii o numesc „logica credinței”. Aceasta nu anulează și nici nu elimină logica rațională, ci o asumă și o depășește îmbogățind-o cu și mai mult conținut, lumină, sens, adevăr.

Papa emerit Benedict al XVI-lea explica astfel acest criteriu hermeneutic în cateheza din 21 noiembrie 2012, intitulată „Raționalitatea credinței în Dumnezeu”: „Tradiția catolică încă de la început a respins așa-numitul fideism, care este voința de a crede împotriva rațiunii. Credo quia absurdum („cred pentru că este absurd”) nu este o formulă care interpretează credința catolică. De fapt, Dumnezeu nu este absurd, eventual este mister. Misterul, la rândul său, nu este irațional, ci supraabundență de sens, de înțeles, de adevăr”.

Pentru ca mintea să se deschidă acestei perspective are nevoie de ceea ce apostolul Paul numește „înnoirea duhului minții noastre” și „îmbrăcarea cu omul cel nou”, adică „cel creat după [asemănarea lui] Dumnezeu în dreptate și în sfințenia adevărului!” (Ef 4,23-24).

Omul nou este omul transformat de iubirea lui Dumnezeu care „a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Rom 5,5).

Părintele Petru mărturisește că Veronica i-a spus cu puțin înainte de a muri: „Ce bine ar fi să mor și eu martiră”. La rândul ei, sora Hedwiga declară: „Ceea ce vă pot spune, poate că ați auzit și de la alții, sufletul ei suspina după martiriu. În dorul și dragostea ei după Isus, cerea harul să-și verse o picătură din sângele ei ca Maria Goretti”. În sfârșit, prietena ei Cătălina spune: „Cred că de asta a murit ea martiră, pentru că suspina mereu după Cer. Deseori o vedeam privind cerul și zâmbind”.

 Sfântul Augustin a intuit că „faptele oamenilor nu se deosebesc prin altceva decât prin rădăcina iubirii. Într-adevăr, se pot întâmpla multe lucruri care par să fie bune, dar care nu se nasc din rădăcina iubirii. Florile au și spini. În realitate, unele lucruri par aspre și crude, însă ele au ca țintă disciplina și sunt impuse de iubire” (Comentariu la prima Scrisoare a lui Ioan).

Ceea ce caracterizează persoanele dăruite total lui Dumnezeu și semenilor lor este iubirea care le arde în inimă ca „focul” și care se manifestă prin dorința nestăvilită de a-l urma pe Mielul lui Dumnezeu în gestul jertfirii de sine din iubire pe altarul crucii.

Sfântul Francisc de Assisi exprimă mistic această dorință într-o frumoasă rugăciune intitulată Absorbeat: „Să răpească, te rog, Doamne, forța arzătoare și dulce a iubirii tale, mintea mea de la toate lucrurile care sunt sub cer, pentru ca eu să mor din iubire pentru iubirea ta, așa cum tu te-ai învrednicit să mori din iubire pentru iubirea mea”.  

Așadar, dorința de martiriu nu este un act de bravură sau de afirmare omenească, ci expresia mistică a iubirii unei persoane pentru Cristos. O relatare din Istoria unui suflet scrisă de sfânta Tereza a Pruncului Isus ne poate ajuta să înțelegem și mai bine mistica dorinței de a suferi și muri pentru Cristos.

La 17 septembrie 1896, sfânta Tereza îi scrie o scrisoare sorei Maria a Preasfintei Inimi, căreia îi împărtășește dorința sa de a îndura martiriul. Sora, citindu-i scrisoarea, este cuprinsă de un sentiment de tristețe, pentru că, scrie ea, „în ce mă privește, nu, niciodată, n-am să cred că aș putea atinge această țintă mult dorită. Căci mă tem de tot ce iubești tu”. Totuși îi cere sfintei Tereza dacă ar putea și ea să-l iubească pe Isus asemenea ei. Iată răspunsul „Micii Flori”: „Dorința mea pentru martiriu nu înseamnă nimic, nu ea îmi dă încrederea fără margini care cuprinde inima… De ce comoara mea n-ar fi și a ta? … Să rămânem departe de tot ce strălucește, să ne iubim micimea, să ne învoim să nu simțim nimic, atunci vom fi săraci în duh și Isus va veni la noi, oricât de departe am fi ne va preschimba în flăcări de iubire… O, cât de mult aș vrea să te fac să înțelegi ce simt!… Încrederea și numai ea trebuie să ne călăuzească spre Iubire”.

Veronica Antal „s-a aruncat în brațele lui Isus” și nu și-a ascuns niciodată hotărârea de a i se dărui doar lui: „Mama ar voi ca eu să mă mărit, i s-a destăinuit ea într-o zi prietenei sale Cecilia, însă eu vreau să merg în cer. Dacă nu ajung în cer degeaba mai trăiesc pe pământ”. „Cum să nu merg în cer, dacă eu sunt a lui Isus”, le-a spus ea cu o altă ocazie prietenelor sale.

În sfârșit, acel bilețel scris chiar de ea și care s-a păstrat până astăzi, în care și-a pecetluit decizia sa de a-și trăi viața dăruită lui Isus, nu mai are nevoie de nici-un comentariu: «Îngerilor, scrieți în cartea vieții și acest legământ: Eu sunt a lui Isus și Isus este al meu»”.

Alegerea Veronicăi de a fi a lui Isus și exprimarea ei cu atâta naturalețe, rezonau ciudat și misterios în urechile celor care nu-i cunoșteau inima și nu erau familiarizați cu limbajul mistic al iubirii lui Dumnezeu: „Iubitul meu este al meu, iar eu sunt a lui… Mi-ai răpit inima, soră a mea, mireaso, mi-ai răpit inima cu o singură privire, (Cânt 2,16; 4,9).

Cine nu a iubit niciodată cu adevărat, nici nu pricepe limbajul iubirii adevărate. La fel, cine trăiește la nivel „impersonal” și „superficial” viața, nu agreează acest limbaj al iubirii căruia nu-i găsește corespondent în realitate.

Forța și sinceritatea unei astfel de alegeri nu pot fi puse la îndoială sau clintite, așa încât până și cei mai înverșunați opozanți ai ei se văd nevoiți să cedeze. Totuși – cum mărturisește Cecilia – „Veronica a avut mult de suferit din cauza hotărârii ei de a renunța la căsătorie și la lume”. Tocmai din acest motiv, este exemplară și edificatoare voința ei fermă, lupta ei interioară și exterioară cu contextul potrivnic și nefavorabil unei alegeri de viață întemeiată și justificată doar în și prin credință.

 

„Iată-te, ești frumoasă” (Cânt 1,15)

Dacă dorința Veronicăi de a muri martiră își află sensul total doar în iubirea ei față de Cristos, tot aici îți află temeiul și decizia ei de a trăi în castitate.

Castitatea înainte de a fi un vot religios este o calitate a întregii persoane, la care sunt chemați toți creștinii, indiferent de starea de viață, întrucât ea este exprimată în primul rând printr-un respect profund față de propria persoană și de persoana celuilalt: „Iubirea – le spunea recent papa Francisc tinerilor – se exprimă prin fapte, prin comunicare, dar iubirea este foarte respectuoasă față de persoane, nu folosește persoanele, adică iubirea este castă. Și vouă, tinerilor din această lume, în această lume hedonistă, în această lume care face publicitate numai plăcerii, dorinței de a petrece bine și de a face viața frumoasă, eu vă spun: fiți caști, fiți caști! Toți am trecut în viață prin momente în care această virtute este foarte grea, dar tocmai aceasta este calea unei iubiri genuine, a unei iubiri care știe să dea viață, care nu urmărește să-l folosească pe celălalt pentru plăcerea personală. Este o iubire care consideră sacră viața celeilalte persoane: eu te respect, eu nu vreau să te folosesc, nu vreau să te folosesc. Nu e ușor. Știm cu toții dificultatea de a depăși această concepție lejeră și hedonistă a iubirii. Iertați-mă dacă spun un lucru la care voi nu vă așteptați, dar vă cer: străduiți-vă să trăiți iubirea în castitate!”

Veronica este un exemplu actual pentru tinerii creștini catolici și nu numai, care au nevoie de modele și de mijlocitori pentru a trăi iubirea „castă” ca expresie a unei iubiri adevărate, totale, depline. Această tânără fecioară și martiră, deși nu a avut posibilitatea să se consacre public lui Cristos prin profesiunea celor trei voturi de ascultare, castitate și sărăcie, așa cum și-ar fi dorit, a încheiat în taină un legământ total de iubire cu Mirele ei căruia i-a rămas fidelă până la moarte.

Un vecin, probabil orbit de răutate, care nu cunoștea tainele lui Dumnezeu, nu spera la răsplata sfințeniei și nici nu stima recompensa sufletelor neprihănite (cf. Înț 2,21-22), i-a pus gând rău, deși știa că Veronica era o fată evlavioasă, credincioasă, dedicată celor spirituale. De altfel, o putea vedea deseori mergând sau venind de la biserică, frecventând grupul de tinere interesate de viața consacrată, vizitând bolnavii, evitând întâlnirile cu bărbații și anturajele ce-i puteau pune în pericol virtutea curăției; îi vedea felul în care se îmbrăca, vorbea, se comporta, toate trimițând cu gândul la o persoană care nu este interesată de lume și de cele lumești; pe bună dreptate consătenii o considerau un fel de „măicuță”, iar copii o strigau „sora”, ceea ce tinerei nu-i displăcea deloc, dimpotrivă.

O persoană care îi pune gând rău unei astfel de fete, dă dovadă nu doar de o conștiință josnică, ci și de ură împotriva credinței pe care se întemeiază felul ei de a fi și de a trăi. De altfel, mărturiile confirmă că prigonitorul i-ar fi „aruncat” uneori Veronicăi vorbe de amenințare ce exprimau clar intenția și dorința de a-i face rău, deși, repet, o știa o fată interesată și ocupată cu cele ale lui Dumnezeu.

Putem bănui că Viața Mariei Goretti pe care venerabila Veronica o citise tocmai în zilele premergătoare martiriului ei, și care i-a plăcut atât de mult, a întărit-o și mai mult în alegerea ei de viață și i-a dat un har și un curaj suplimentar cu care avea să iasă biruitoare din lupta cu prigonitorul ei: „În lume veți avea necazuri; însă curaj, eu am învins lumea!” (In 16,33).

În lumina celor spuse, putem conclude că actul apărării fecioriei cu prețul vieții nu a fost în cazul Veronicăi un simplu recul al instinctului său de supraviețuire, ci un act eroic de credință ce i-a dat forța să-și apere integritatea trupească și sufletească, cel puțin din două motive: (1) pentru că, așa cum spunea sfântul Toma de Aquino, integritatea este o componentă esențială a frumuseții, iar (2) frumusețea este expresia acelei iubiri cu care, „Cristos a iubit Biserica și s-a dat pe sine pentru ea pentru a o sfinți, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca să și-o prezinte sieși ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă și neprihănită!” (Ef 5,25-27).

 „Iată-te, ești frumoasă, prietenă a mea; iată-te, ești frumoasă” (Cânt 1,15).

Îmi place să cred că cu acest salut a întâmpinat-o Isus în cer pe venerabila Veronica Antal în ziua martiriului ei.  

Sunt de asemenea convins că în ziua beatificării sale, atunci când i se va dezveli icoana, Veronica ne va întâmpina pe toți cu surâsul lui Dumnezeu ce-i va oglindi chipul și ne va șopti prietenos: „Veniți pe urmele mele!”.

Distribuie cu: