Loading...

Maria în viața și în devoțiunea sfântului Francisc din Assisi

Pe timpul lui Francisc devoțiunea față de Maica Domnului era foarte profundă, datorită poeziei religioase și a cântecelor cavalerești ale trubadurilor.

Maria în viața și în devoțiunea sfântului Francisc din Assisi.

Distribuie cu:

Sfântă Fecioară Marie, nu există între femei vreuna asemenea ție, născută în lume, fiică și slujitoare a preaînaltului Rege și părinte ceresc, mamă a preasfântului Domn al nostru Isus Cristos și mireasă a Duhului Sfânt.

Maria, mama lui Isus, are un loc unic în istoria omenirii și în relația pe care o avem noi cu Domnul. Prin disponibilitatea ei totală față de planul de mântuire al lui Dumnezeu, ea ajunge la un înalt nivel de intimitate cu Dumnezeu și, în același timp, devine un model pentru orice om dornic să se relaționeze cu Dumnezeu. Faptul acesta îl întâlnim și în devoțiunea pe care o are sfântul Francisc față de Fecioara Maria. Deși a lăsat extrem de puține texte cu privire la Maria, cu toate acestea în scrierile Sărăcuțului din Assisi este evidentă mărturia clară a cinstirii Maicii Domnului. Printre scrierile sale păstrate până astăzi, vom găsi doar două referiri la Maria: Salutarea Fericitei Fecioare Maria și Antifonul marian scris pentru Oficiul de la Pătimirea Domnului. De asemenea, găsim alte urme ale devoțiunii mariane a lui Francisc în Regula neconfirmată și în alte câteva izvoare hagiografice.

Pe timpul lui Francisc devoțiunea față de Maica Domnului era foarte profundă, datorită poeziei religioase și a cântecelor cavalerești ale trubadurilor. El avea să crească în acest context, lăsându-se puternic influențat. De la biografii săi avem cunoștință cum nutrea o venerație arzătoare față de Maria, care devoțiune la acea vreme era autentică. Pentru Francisc devoțiunea nu rezulta în urma unor cugetări teologice, dar era rodul rugăciunii și al meditației asupra misterului profund al Maicii Domnului și al rolului deosebit avut în istoria mântuirii. Altminteri, e semnificativ să constatăm că Francisc vorbește despre Fecioara Maria doar în rugăciunile pe care le avem păstrate de la el, și nu în altă parte a scrierilor sale, care scrieri, în plus, oferă o vedere minunată asupra câtorva chestiuni teologice profunde.

Măreția Mariei.

Primul lucru care atrage atenția vizavi de devoțiunea mariană a lui Francisc este faptul că el a admirat nespus de mult rolul pe care l-a avut Maria în misterul Întrupării. Felul său de a se adresa Fericitei Fecioare Maria în rugăciunile sale îi dezvăluie devoțiunea intensă, iar titlurile de glorie și de măreție închinate ei, deși scurte, acestea sunt de o extraordinară frumusețe.

(traducere din limba italiană fr. Carol Daniel Sabău)

***

Material apărut pe www.sanfrancescopatronoditalia.it

Distribuie cu: