Loading...

Maria în viața sfântului Francisc

Sfântă Fecioară Marie, nu există între femei vreuna asemenea ție, născută în lume, fiică și slujitoare a preaînaltului Rege și părinte ceresc, mamă a preasfântului Domn al nostru Isus Cristos și mireasă a Duhului Sfânt.

Maria în viața și devoțiunea sfântului Francisc din Assisi

Distribuie cu:

Maria, mama lui Isus, are un loc unic în istoria omenirii și în relația pe care noi o avem cu Domnul. Prin disponibilitatea ei totală față de planul de mântuire al lui Dumnezeu, Maria ajunge la un nivel ridicat de intimitate cu Dumnezeu și, în același timp, devine un model pentru orice om dornic să se relaționeze cu Dumnezeu. Faptul acesta îl întâlnim și în devoțiunea pe care o are sfântul Francisc față de Fecioara Maria. Deși a lăsat extrem de puține texte cu privire la Maria, cu toate acestea în scrierile Sărăcuțului din Assisi este evidentă mărturia clară a cinstirii Maicii Domnului. Printre scrierile sale păstrate până astăzi, vom găsi doar două referiri la Maria: Salutarea Fericitei Fecioare Maria și Antifonul marian scris pentru Oficiul de la Pătimirea Domnului. De asemenea, găsim alte dovezi ale devoțiunii mariane a lui Francisc în Regula neconfirmată și în alte câteva izvoare hagiografice.

Pe timpul lui Francisc, devoțiunea față de Maica Domnului era foarte profundă, datorită poeziei religioase și cântecelor cavalerești. Devoțiunea avea să crească în acest context, lăsându-se puternic influențată. De la biografii săi știm că nutrea o venerație arzătoare față de Maria, o venerație autentică. Pentru Francisc devoțiunea nu era rezultatul unor cugetări teologice, ci rodul rugăciunii și al meditației cu privire la misterul profund al Maicii Domnului și al rolului deosebit avut în istoria mântuirii. Altminteri, e semnificativ să constatăm că Francisc vorbește despre Fecioara Maria doar în rugăciunile pe care le avem păstrate de la el, și nu în scrierile sale, care scrieri, în plus, oferă un peisaj spiritual minunat asupra câtorva chestiuni teologice profunde.

Măreția Mariei.

Primul lucru care atrage atenția vizavi de devoțiunea mariană a lui Francisc este faptul că el a admirat nespus de mult rolul pe care l-a avut Maria în misterul Întrupării. Felul său de a se adresa Fericitei Fecioare Maria în rugăciunile sale îi dezvăluie devoțiunea intensă, iar titlurile de glorie și de măreție închinate ei, deși scurte, sunt de o frumusețe extraordinară.

* * *

Material apărut pe www.sanfrancescopatronoditalia.it

Distribuie cu: