Loading...

Jubileu: Confirmarea Regulii

În ziua de 29 noiembrie 2023, începând cu ora 15.00 (ora Italiei), în Bazilica Sfântul Ioan din Lateran din Roma, va avea loc celebrarea aniversară cu prilejul împlinirii a 800 de ani de la Confirmarea Regulii aprobate. Altminteri, la 29 noiembrie 1223, papa Honoriu al III-lea, chiar în Lateran, a confirmat Regula prezentată de Sfântul Francisc din Assisi, încredințând-o apoi lui și fraților săi ca misiune în Biserică. Mâine, 29 noiembrie, papa Francisc va încredința, în același chip, fraților și surorilor Familiei Franciscane Regula aprobată acum 800 de ani, adresând un mesaj celor prezenți, confirmând astfel încă o dată misiunea de a merge în lume pentru a trăi și a vesti Evanghelia.

Aniversarea a 800 de ani de la confirmarea Regulii aprobate

Distribuie cu:

Celebrarea va reprezenta un moment de rugăciune și de fraternitate pentru întreaga Familie Franciscană, prin care se va aduce recunoștință lui Dumnezeu pentru ceea ce a împlinit în Biserică și în lume prin frații și surorile franciscane și, totodată, se va implora statornicia în vocația primită.

Ca atare, vă invităm să vă alăturați, ca o fraternitate prezentă în lumea întreagă, la această celebrare solemnă și marcantă, care va fi transmisă în streaming pe site-ul oficial  (www.centenarifrancescani.org) sau la următorul link YouTube:

Participarea, din întreaga lume la aceeași Sfântă Jertfă, să fie un prilej de desăvârșire frățească și de împărtășire în Ordinele noastre, și într-un sens mai amplu ca frați și surori, în diferite  chipuri, să ne angajăm să trăim Evanghelia după modelul Sfântul Francisc din Assisi.

*

Material apărut pe www.ofmconv.net

Distribuie cu: