Loading...

Exerciții spirituale biblice

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a organizat, în perioada 31 iulie – 5 august 2023, exerciții spirituale sub îndrumarea fr. Mihai Afrențoae, OFMConv., cu participarea a 19 persoane laice și consacrate, din diferite congregații religoase: Surorile Carității ale Sfintei Ioana Antida Thouret, Fiicele Milostivirii și ale Crucii, Slujitoarele Duhului Sfânt, Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot, Frații Școlilor Creștine.

Roman: Exerciții spirituale biblice cu tema „Umblarea în Duh cu sfântul Paul”

Distribuie cu:

În contextul chemării și al inserării în viața comunității creștine, participanților le-a fost propus itinerariul sfântului Paul, Apostolul neamurilor, privit în lumina Scrisorilor sale, dar și din perspectiva altor mărturii ale vremii precum Faptele Apostolilor, carte neotestamentară scrisă de evanghelistul Luca, unul dintre ucenicii săi. Revelația avută pe drumul către Damasc și convertirea sa, călătoriile misionare sau retragerea în singurătate, pericolul predicării lui Cristos, judecarea și moartea lui Paul reprezintă parcursul desăvârșirii prin urmarea Duhului, trecerea Apostolului de la Saul, fariseu înflăcărat format la școala lui Gamaliel, la Paul, apărător fervent al credinței, cu un discurs direct și incisiv. Auditoriul a fost invitat încă de la prima meditație să inițieze o privire retrospectivă în trăirea proprie atât prin metafora „piciorului aruncat în vârful unui țepuș” (Fap 26,14-15), ca simbol al recunoașterii drumului greșit în prigoana creștinilor, cât și prin imaginea luminoasă a sfântului Ștefan, primul martir creștin ucis cu pietre (Fap 6,15).

În descifrarea textelor Noului Testament, părintele predicator a făcut deseori apel la etimologia unor termeni din limba greacă cum ar fi: peripatein, stoikom, agape/filia, kara, eirene, makrothumia, pistis etc., dar și realizând conexiuni cu textele Vechiului Testament ca dovadă a continuității acțiunii de mântuire a lui Dumnezeu în istoria omenirii, cu evidențierea unor pasaje precum fuga lui Moise, retragerea proorocului Ilie, suferința lui Iob și altele. Meditațiile au focalizat atenția participanților pe transformarea sfântului Paul din omul vechi, circumscris unei rutine în credința iudaică (Legea), în omul nou, trecut prin focul purificator al suferinței în credință, ce îl are în centrul existenței sale pe Cristos, prin totală abandonare și încredere în planul Domnului. Detașarea de eul proiectiv, care subordonează misiunea unor exigențe proprii persoanei, are drept consecință o schimbare a orizontului de așteptare fundamentată pe iubire, singura capabilă să transforme omul din interior, să-l înduhovnicească. Prin opoziția dintre „faptele cărnii” și „rodul Duhului” (Gal 5,19-23), sfântul Paul subliniază efectele trăirii în Duh, iar părintele predicator a explicat într-o dublă lectură, semantică, forma de plural faptele enunțată ca dezbinare, sfâșiere a persoanei, iar cea de singular, rodul, ca vector al unității și armoniei interioare. Organizate în trei categorii, „efectele Duhului”: iubirea – bucuria – pacea, răbdarea – bunătatea – bunăvoința, fidelitatea – blândețea – cumpătarea s-au definit, pe rând, în relație cu Dumnezeu, cu aproapele și cu sinele ca forme de „creștere și prisosire în iubire” (1Tes 3,12). Prin exemplul vieții unor sfinți (Francisc de Assisi, Ioan Maria Vianney, Alfons Maria de Liguori, Tereza de Lisieux), participanții sunt chemați să adere la un model de virtute, practicând carismele proprii (1Cor 12, 4-11).

În parcurgerea traseului meditativ, pe baza lecturilor de la Sfânta Liturghie, aprofundarea mesajului parabolelor a adus în prim-plan sintagma împărăția cerurilor ca rod al căutării și alegerii conștiente, prin renunțarea la celelalte posesii, care împovărează ființa. Astfel, adeziunea la mesajul mântuitor al lui Cristos se metamorfozează într-o viață spirituală autentică, creștinul devine el însuși ofrandă plăcută Domnului, părtaș la „statornicia sfinților” (Ap 14,12). Alături de meditațiile și contemplarea Sfântului Sacrament, colocviile spirituale au asigurat cadrul propice pentru redescoperirea chipului lui Dumnezeu întipărit în propria ființă, fiind deopotrivă o chemare la rugăciune și la perseverență în practicarea virtuților, cu fermitate în trăirea credinței ce face ca vocația noastră să devină funcțională.

Mulțumim fraților franciscani de la Institutul Teologic din Roman care ne-au primit cu generozitate și bucurie în realizarea exercițiilor spirituale! Mulțumim fr. Mihai Afrențoae, sub îndrumarea căruia, cu înțelepciune și har, am fost ajutați să înțelegem importanța trecerii de la a fi călăuzit de Duh la a umbla în Duh, conștientizând ceea ce dezbină ființa și alterează nucleul existenței noastre în a fi și a face activă suflarea de viață pusă în noi de Dumnezeu!

*

Mai multe imagini se pot vedea aici.

Distribuie cu: