Loading...

Campobasso: hirotonire de diacon

Distribuie cu:

Campobasso: fratele Iosif Dancă Sr. a fost hirotonit diacon

Comunitatea fraților franciscani minori conventuali și parohia „Sf. Petru, apostol” din Campobasso, Italia, a trăit, în ziua de 18 octombrie, o bucurie specială prilejuită de sfințirea diaconală a fratelui Iosif Dancă Sr., frate român al Provinciei „Sf. Iosif” din România.

Excelența Sa, Giancarlo Maria Bregantini, Arhiepiscop de Campobasso-Bojano, la hirotonit diacon în bucuria și emoția tuturor: însuși fr. Iosif, familia lui și familiarii sosiți de departe pentru sărbătoare, fr. Fabrizio de Lellis, superiorul provinciei de Abruzzo e Molise, fr. Fabian Iacob, vicar provincial al provinciei din România, prieteni și colegi preoți, frați minori observanți și frați capucini din localitatea Campobasso și în sfârșit, întreaga comunitate parohială.

Fratele Iosif a fost hirotonit cu ocazia vizitei pastorale a Arhiepiscopului, care a trăit împreună cu parohianii patru zile de condividere, de verificare, de celebrări și de fraternitate.

Evenimentul final, cel al hirotonirii diaconale, a amintit, nu doar fratelui Iosif, evident, dar tuturor, că bucuria ceea mai mare este atunci când ne punem în slujba aproapelui, precum Isus Cristos care a venit pentru a sluji și nu pentru a fi slujit, temă a Cuvântului lui Dumnezeu propus pentru duminica a XXIX-a din anul liturgic. Felicitări fratelui Iosif!

Fr. Iosif Diac, OFMConv.

 

Ordinazione di fra Iosif Dancă Sr., nella Parrocchia “San Pietro, ap.” a Campobasso, IT

 

La comunità dei frati francescani minori conventuali e la parrocchia “San Pietro, ap.” di Campobasso ha vissuto ieri, 18 ottobre, una gioia speciale per l’ordinazione diaconale di fra Iosif Danca, frate romeno della provincia di “San Giuseppe”. Sua Eccelenza, Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano l’ha ordinato diacono nella gioia e nella commozione di tutti quanti: fra Iosif stesso, la sua famiglia e i parenti arrivati da lontano per la festa, fra Fabrizio de Lellis, superiore della provincia di Abruzzo e Molise, fra Fabian Iacob, vicario provinciale della provincia di Romania, amici e colleghi sacerdoti, frati minori e cappucini della stessa città di Campobasso e in fine tutta la comunità parrocchiale. Fra Iosif è stato ordinato in occasione della visita pastorale dell’arcivescovo, che ha condiviso con tutta la parrocchia, quattro giorni di condivisione, di verifica, di celebrazioni e di fraternità. L’evento finale dell’ordinazione diaconale ha fatto ricordare, non solo a fra Iosif, ovviamente, ma a tutti quanti che la gioia più grande si ha quando ci si mette al servizio del prossimo come Gesù Cristo che è venuto per servire e non per essere servito, tema della stessa Parola proposta per questa domenica XXIX-a dell’anno liturgico. Tanti auguri a Fra Iosif!

 Fr. Iosif Diac, OFMConv.

Distribuie cu: