Loading...

Roman: Adunarea provincială a fraților (II)

Distribuie cu:

Marți, 20 octombrie 2015, la Roman, Provincia Sf. Iosif din România a organizat a doua parte a Adunării provinciale a fraților, dedicată Definitoriului provincial, guardianilor, parohilor, rectorilor și economilor, în vederea pregătirii Capitulului Provincial Ordinar 2016. Moderatorul Adunării provinciale a fraților a fost Fr. Joaquin Agesta, Asistentul general FIMP, împreună cu Procuratorul general al Ordinului, Fr. Maurizio Di Paolo și Asistentul general CFC, Fr. Jude Winkler.

Urmând exemplul altor provincii ale Ordinului, înainte de Capitulul provincial, se organizează astfel de Adunări provinciale: pentru a face fraternitate; pentru a aprofunda câteva teme asupra cărora Capitulul provincial va trebui să decidă; pentru a face un schimb de informații fie personale, fie comunitare; pentru a călători împreună. Metodologia de lucru propusă a fost plecarea de la situațiile concrete, iar temele de reflecție pentru partea a doua au fost: Structurile necesare unei și mai bune organizări a Provinciei și portretul viitorilor Delegați la Capitul, ai membrilor din Definitoriul provincial, și nu în cele din urmă, al Ministrului provincial, raportat la viața și situația concretă a Provinciei.

Am început Adunarea noastră cu un moment spiritual: de rugăciune, lectură comună și reflecție pregătit de fra Jude. A urmat introducerea fratelui Joaquin, care a prezentat totodată și programul zilei și unele aspecte ce țin de buna organizare. Fra Maurizio a prezentat printr-o video-proiecție tema și argumentele de discutat în cele patru grupuri, iar la sfârșitul zilei secretarii au prezentat o sinteză de la discuțiile din grupuri, care a fost transmisă tuturor membrilor Provinciei spre analizarea în Capitulele conventuale.

Fr. Daniel Romila,
Secretar provincial

Distribuie cu: