Loading...

Viișoara: Exerciții spirituale

În perioada 6-11 iunie 2021, în vederea pregătirii pentru primirea sacramentului Preoției, șase frați diaconi ai Provinciei Franciscane „Sf. Iosif” din România, din cadrul Ordinului Fraților Minori Conventuali, însoțiți de fr. Marius Vătămănelu, au trăit experiența exercițiilor spirituale, care a avut loc în ambientul plăcut și liniștit al Mănăstirii ,,Maica Unității” a Surorilor Benedictine din Viișoara (NT).

Viișoara: Exerciții spirituale în vederea primirii slujirii preoțești

Distribuie cu:

În conformitate cu învățătura Bisericii Catolice, care afirmă că, ,,toți cei care trebuie promovați la o hirotonire să facă cel puțin cinci zile de exerciții spirituale, în locul și în modul stabilite de Ordinariu” (Can. 1039), cei șase frați au trăit zile binecuvântate, într-o atmosferă de reculegere și rugăciune.

Programul acestor zile a fost unul destul de bine armonizat, fiecare zi începând cu o oră de adorație euharistică, frații având posibilitatea vizitei la Isus din Preasfântul Sacrament (în mod particular), moment precedat apoi de rugăciunea comună a Laudelor. După micul dejun, a urmat prima conferință însoțită de un timp personal de reflecție și meditație, în centrul zilei aflându-se celebrarea Sfintei Liturghii și rugăciunea Ora Medie, precedată de servirea prânzului, veritabil moment de comuniune fraternă. După-amiaza a urmat cea de-a doua conferință, precedată de un timp generos de reflecție personală și meditație, iar mai apoi, rugăciunea Rozariului însoțită de Litania Inimii lui Isus, respectiv rugăciunea Vesperelor. După cină, fiecare frate a avut posibilitatea unei vizite la Isus din Preasfântul Sacrament în cadrul unei ore de adorație euharistică (particulară), moment de recunoștință adus ,,Domnului vieții noastre” pentru toate darurile și harurile cu care am fost binecuvântați în acea zi.

Seria celor 10 meditații a avut o arie tematică destul de complexă și profundă spiritual, dintre care amintim: importanța tăcerii pentru întâlnirea cu Domnul în rugăciunea personală sau comunitară (celebrarea Sfintei Liturghii); rolul și pregătirea ,,culturii întâlnirii” în opera de evanghelizare a preotului; chemarea universală la fericire, deoarece însuși Dumnezeu are un proiect de fericire cu fiecare dintre noi și cu ceilalți; spiritualitatea euharistică în viața preotului și rolul său de a transmite oamenilor iubirea față de adorația euharistică unde fiecare este invitat să-l privească pe Isus și să se lase privit de el; preotul ca om al rugăciunii deoarece, fără rugăciune viața sa nu poate fi rodnică, fertilă; preotul Ministrul Sfintei Liturghii, slujitor care se pregătește temeinic pentru întâlnirea cu Domnul ce coboară prin mâinile sale pe altar și care contemplă misterul celebrat; preotul Ministrul iertării, instrument al Domnului care transmite oamenilor milostivirea și bunătatea lui Dumnezeu; paternitatea spirituală a slujitorului sacru care arată oamenilor chipul milostiv al Tatălui și îi însoțește pe aceștia în viața spirituală la o întâlnire autentică cu El, precum și o serie de idei, reflecții luate din Scrisoarea Papei emerit Benedict al XVI-lea la deschiderea Anului Sfintei Preoții (2009);

De asemenea, am putut înțelege în aceste zile că un bun slujitor al Domnului este cel care are o intensă viață spirituală, este cel care stă asemenea apostolilor mai întâi cu El (cf. Mc 3,4) și mai apoi dă mărturie, trăind mereu în comuniune cu Domnul, punându-se mereu la dispoziția lui, permițându-i astfel Lui care este iubire (cf. In 4,8.16) să-l copleșească cu iubirea, milostivirea și bunătatea sa. Doar astfel ni se va umple viața de blândețea, umilința, umanitatea, frumusețea și bunătatea Domnului trăind totodată cu fidelitate și bucurie vocația noastră de păstori.

Joi, 10 iunie, frații diaconi s-au bucurat de prezența Ministrului provincial, fr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, care în cadrul Sfintei Liturghii, le-a mulțumit pentru alegerea făcută de a îmbrățișa ministerul prezbiteratului, încurajându-i totodată, conform lecturilor zilei, în cuvântul de învățătură să ,,nu se predice pe ei înșiși, ci pe Isus Cristos Domnul” (cf. 2Cor 4,5) cu simplitate, umanitate și bucurie. Exercițiile s-au încheiat vineri 11 iunie cu celebrarea Sfintei Liturghii.

Acum, la final, cu sufletul plin de recunoștință înaintea Domnului pentru acest timp binecuvântat pe care ni l-a dat că ne-a chemat mai întâi să stăm cu el, adresăm un cuvânt de mulțumire fr. Marius Vătămănelu, moderatorul acestor zile, pentru faptul că ne-a vorbit atât de frumos prin cuvânt și exemplu, cu toată delicatețea, blândețea și simplitatea sa, despre darul de a fi preot, precum și despre misiunea acestuia în lume, și implicit a noastră ca viitori păstori de suflete. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către frații noștri din casa de la Viișoara pentru exemplul lor de viață fraternă și pentru că s-au îngrijit să ne ofere cele necesare trupului cu multă dragoste, generozitate și bunătate.

Aflându-ne în luna dedicată cultului Inimii lui Isus, dorim ca în timpul rămas până la apropiata noastră hirotonire prezbiterală – când vom fi unși cu uleiul sfânt, pentru a putea celebra tainele lui Cristos spre mărirea lui Dumnezeu și sfințirea poporului creștin – să ne încredințăm rugăciunilor dumneavoastră pentru ca prin harul Domnului să putem deveni preoți după Inima lui Isus.

Domnul să vă dăruiască pacea sa! Pace și bine!

* * *

În perioada 6-11 iunie 2021, în vederea pregătirii pentru primirea sacramentului Preoției, șase frați diaconi ai…

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Vineri, 11 iunie 2021

Distribuie cu: