Loading...

Veronica Antal a fost beatificată

Tânăra fecioară şi martiră Veronica Antal, al cărei martiriu pentru credinţă a fost recunoscut de papa Francisc la 26 ianuarie anul curent, a fost ridicată la cinstea altarelor ieri, sâmbătă, 22 septembrie 2018, la Nisiporeşti (judeţul Neamţ), în cadrul unei sfinte Liturghii solemne, prezidată de trimisul papei Francisc, Eminenţa Sa cardinalul Giovanni Angelo Becciu, prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor.

Veronica Antal a fost beatificată

Distribuie cu:

Sfânta Liturghie a beatificării primei femei catolice românce a fost celebrată la Nisiporeşti, localitatea natală a Veronicăi, fiind prezidată de trimisul papei Francisc, Eminenţa Sa cardinalul Giovanni Angelo Becciu, prefect al Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor. La sărbătoare au fost prezenţi ÎPS Miguel Maury Buendía – nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, ÎPS Gyürgy Jakubiny – arhiepiscop de Alba Iulia, ÎPS Ioan Robu – arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, PS Cornel Damian – episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Bucureşti, PS Josef Csabo Pal – episcop de Timişoara, PS Lásló Böcskei – episcop de Oradea, PS Tomàs Jòzsef – episcop auxiliar de Alba Iulia, PS Gianfranco Girotti – episcop emerit din Italia, PS Mihai Frăţilă – episcop greco-catolic de Bucureşti, PS Alexandru Mesian – episcop greco-catolic de Lugoj, şi, desigur, episcopii din Dieceza de Iaşi, PS Petru Gherghel, PS Aurel Percă. Au fost prezenţi şi pr. Marco Tasca, ministru general al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, împreună cu membrii Definitoriului General, reprezentanţi ai congregaţiilor şi institutelor de viaţă consacrată masculine şi feminine, pr. Teofil Petrişor – ministru provincial al Provinciei „Sfântul Iosif” a Fraţilor Minori Conventuali din România, pr. Tibor Kauser, din Ungaria, ministru general al Ordinului Franciscan Secular (OFS), ordin din care făcea parte fericita Veronica, pr. Alfed Parambakuthu, din India, asistentul general OFS. Au concelebrat şi peste 350 de preoţi, participând la sărbătoare autorităţi civile, seminarişti şi aproximativ 10.000 de credincioşi veniţi din parohiile din Moldova, dar şi din afara ei. Printre aceştia, şi persoane care au cunoscut-o pe fericita Veronica. La eveniment a fost prezentă şi o delegaţie din partea Bisericii Ortodoxe Române. Puteau fi văzute autocare sosind din Popeşti-Leordeni, Oradea, Constanţa sau Maramureş. În faţa altarului, au fost, de asemenea, prezenţi fratele şi sora Veronicăi Antal: Gheorghe Antal, respectiv Angela Albert. Mii de persoane au urmărit transmisiunea sfintei Liturghii şi prin mijloacele de comunicare, prin intermediul TVR Iaşi, TVR 3 şi TVR Internaţional, dar şi prin intermediul Radio Maria.

Cântarea la această celebrare a fost susţinută de ansamblul coral, care a reunit aproximativ 250 de corişti din Parohia Nisiporeşti şi din parohiile vecine, fraţi studenţi de la Institutul Franciscan din Roman, corul „Schola Cantorum Musatina” şi corul din Galaţi. Acompaniamentul instrumental a fost susţinut de tineri de la Filarmonica şi Conservatorul din Iaşi, organist a fost Eduard Antal, tânăr din Parohia Nisiporeşti, iar dirijor a fost pr. Cristian Dumea. Cântările din „Missa de Angelis” a însoţit momentele importante de la sfânta Liturghie.

Peste 350 de voluntari, din 25 de comunităţi, şi-au dat aportul pentru buna desfăşurare a sărbătorii. Sfânta Liturghie a fost celebrată în biserica parohială din Nisiporeşti, în care se aflau ierarhii, preoţii, persoanele consacrate, membri ai familiei, invitaţi speciali şi seminariştii. Afară, credincioşii puteau urmări sfânta Liturghie prin intermediul a câteva ecrane mari.

Ritul propriu-zis al beatificării a fost la începutul Liturghiei, după actul penitenţial. Episcopul Petru Gherghel s-a adresat cardinalului Becciu, reprezentantul Sfântului Părinte, şi i-a cerut să urmeze procedura de beatificare a venerabilei slujitoare a lui Dumnezeu, Veronica Antal, fecioară şi martiră. Apoi, pr. Damian Patraşcu, postulator al cauzei de beatificare/canonizare a Veronicăi Antal, a citit biografia celei care urma să fie declarată fericită a Bisericii, iar Eminenţa Sa cardinalul Becciu a dat citire scrisorii apostolice prin care Sfântul Părinte a înscris în rândul fericiţilor pe venerabila slujitoare a lui Dumnezeu Veronica Antal, fecioară şi martiră. Apoi s-a dezvelit imaginea noii fericite a Bisericii, Veronica Antal, în timp ce corul a aclamat, cântând: Amin! Amin. Relicva fericitei Veronica a fost adusă în procesiune la altar, pe care, mai apoi, cardinalul Becciu a venerat-o incenzând-o. Ritul beatificării s-a încheiat cu intonarea solemnă a imnului dedicat Veronicăi Antal, al cărui text a fost compus de pr. Iosif Diac, iar compoziţia muzicală a fost realizată de pr. Cristian Dumea. Odată declarată fericită, fecioara martiră va fi înscrisă în rândul fericiţilor şi sfinţilor Bisericii Catolice, introdusă în calendarul Bisericii locale şi sărbătorită în fiecare an la 26 august.

Liturghia a continuat apoi cu liturgia cuvântului şi liturgia euharistică. Predica a fost rostită în limba italiană de cardinalul Angelo Becciu, iar pr. provincial Teofil a făcut traducerea textului acestei predici.

Veronica Antal a devenit cel de-al şaselea român declarat fericit de către Biserica Catolică. Ea este prima femeie româncă, prima tânără româncă şi primul laic român ridicat la cinstea altarelor. Primul fericit este Ieremia Valahul (1983), călugăr franciscan capucin din Moldova, mort în anul 1625, în Napoli (Italia). Următorii patru fericiţi sunt martiri din perioada prigoanei comuniste: Szilard Ignaţiu Bogdanffy (2010), episcop romano-catolic auxiliar de Satu Mare şi Oradea, mort în anul 1949, în închisoarea din Aiud; Janos Scheffler (2011), episcop romano-catolic de Satu Mare, mort în anul 1952, în închisoarea din Jilava; Monseniorul Vladimir Ghika (31 august 2013), preot diecezan, mort în anul 1954, în închisoarea din Jilava şi Anton Durcovici (17 mai 2014), episcop romano-catolic de Iaşi, mort în anul 1951, în închisoarea din Sighetu-Marmaţiei.

La predică (predica, în întregime, poate fi citită aici), Eminenţa Sa card. Becciu a plecat de la întrebarea „Cine ne va despărţi de iubirea lui Cristos?” (Rom 8,35), citită în cea de-a doua lectură la sfânta Liturghie, pentru a arăta atâtea pericole care se găsesc astăzi în lume împotriva credinţei şi a trăirii ei. Cardinalul a prezentat-o pe fericita Veronica Antal ca pe un „model de mărturie eroică pentru evanghelie”, care a rămas o învingătoare. În continuare s-a amintit despre perioada persecuţiei din cauza comunismului, însăşi fericita Veronica suferind din cauză că mănăstirile au fost în acea perioadă închise. Fericita Veronica a fost prezentată şi ca un exemplu de trăire a ecumenismului. Cardinalul Becciu a amintit de atâtea pericole care sunt prezente şi azi în lume, spunând: „Ieri ca şi astăzi, discipolii lui Cristos întâmpină dificultăţi în a vesti şi a trăi în mod coerent Evanghelia: fidelitatea faţă de Cristos comportă uneori a fi luaţi în râs sau a fi neînţeleşi. Nu numai, dar ei sunt chemaţi să facă faţă cu seninătate şi curaj unor curente culturale care vor să impună gândirea unică, şi să elimine din convieţuirea umană valorile creştine”. Un mesaj special a fost adresat tinerilor, mai ales că beatificarea tinerei Veronica, care a trecut la Domnul la 23 de ani, a avut loc în anul special dedicat tinerilor, iar în octombrie anul acesta se va desfăşura şi Sinodul dedicat tinerilor. Tinerilor li s-a zis: „Mesajul pe care-l lasă, mai ales vouă, tânăra Veronica, este un mesaj de lumină şi de speranţă: fiinţa umană are în sine ceva care o împinge să rişte cu curaj propria-i viaţă în numele demnităţii umane, a libertăţii şi a credinţei religioase. Ea este capabilă să reziste oricărui atac de ură şi de violenţă, fără a renunţa la adevăr şi la iubire”. Predica a fost încheiată prin rugăciunea înălţată Domnului, ca el să dăruiască mult curaj României, „pentru a umbla pe căile binelui şi ale iubirii”.

După ce a fost rostită „Rugăciunea credincioşilor”, la ofertoriu, pe lângă pâine şi vin, au fost aduse la altar de către persoane îmbrăcate în costum naţional, crucea şi rozariul, „arma” cu care Veronica a reuşită să reziste în faţa păcatului, dar şi un buchet de crini albi, simbol al curăţiei sale interioare.

La momentul distribuirii sfintei Împărtăşanii, 75 de preoţi au fost pregătiţi şi au mers să-l ducă, celor care s-au pregătit sufleteşte, pe Isus Cristos prezent în sfânta taină.

La finalul Liturghiei, PS Petru Gherghel a mulţumit celor care au făcut posibilă sărbătoarea beatificării fericitei Veronica, lui Dumnezeu, „pentru că şi-a îndreptat din nou privirea spre noi, cu iubirea sa nemărginită, oferindu-ne un nou mare dar: pe Fericita Veronica Antal”, Sfântului Părinte şi reprezentantului său, cardinalul Giovanni Angelo Becciu, relatorului şi postulatorului cauzei de beatificare/canonizare a fericitei Veronica, pr. Zdzisław Josef Kijas, OFMConv., şi respectiv pr. Damian Pătraşcu, dar şi celorlalţi prezenţi, nunţiu apostolic, reprezentanţi ai Fraţilor Minori Conventuali, seminarişti, tineri şi studenţi, autorităţi, serviciilor, instituţiilor culturale şi voluntari, dar şi „şi lucrătorilor mass-media, ai televiziunii, ai radioului şi jurnaliştilor prezenţi la acest mare eveniment spiritual, care au făcut şi fac posibil ca toţi cei ce ne urmăresc acum şi nu au putut participa fizic la sărbătoarea noastră să aibă posibilitatea de fi în comuniune cu noi”. Spunea păstorul Diecezei de Iaşi că „rămânem cu o dorinţă fierbinte pe care o exprimăm asemenea tinerei Veronica Antal, care obişnuia să se îndrepte cu gândul şi privirea spre cer, să spunem şi noi deseori: «Îngerilor, scrieţi în Cartea Vieţii şi acest legământ al meu: Eu sunt a lui Isus şi Isus este al meu»”.

După ce pr. Marco Tasca, ministrul general al Fraţilor Minori Conventual, în cuvântul său de salut, a vorbit despre bucuria de „a mărturisi frumuseţea vocaţiei franciscane, şi pentru adăugarea unei alte fericite la lista sfinţilor franciscani seculari”. Vorbind despre faptul că l-a impresionat creativitatea cu care şi-a trăit propria credinţă şi vocaţie, ministrul general a propus-o ca model pentru timpul nostru, imitând „creativitatea” trăirii credinţei sale. Încredinţând apropiatul Sinod dedicat tinerilor mijlocirii fericitei Veronica, totodată „încredinţăm mijlocirii lui Veronica pe toţi tinerii noştri. Ea să le mijlocească pentru ca toţi tinerii să aibă mari idealuri pentru care merită să trăieşti şi să mori”.

După sfânta Liturghie, s-a format procesiunea care a ieşit din biserică, iar PS Petru Gherghel a rostit rugăciunea de binecuvântare a statuii fericitei Veronica, din curtea biserici, fiind stropită cu apă sfinţită de cardinalul Becciu. Statuia este o lucrare realizată de artistul italian Adolfo Giusti, amplasat în partea dreaptă a bisericii. Statuia redă viaţa fericitei Veronica Antal, amintind că toţi suntem chemaţi la sfinţenie.

La sfârşitul celebrării, s-a intonat imnul „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” Era momentul în care s-a încheiat celebrarea Liturghiei pentru o învingătoare, pentru o tânără fecioară şi martiră care a înţeles că doar alături de Cristos poţi să-ţi trăieşti frumos viaţa, iar această viaţă să fie un drum care poartă spre sfinţenie. Ea este fericita Veronica Antal, o tânără de pe meleagurile noastre, din Moldova, şi care a trăit în timpurile noastre. Fiecare, privind la exemplul ei de trăire în simplitate a sfinţeniei, putem să ne angajăm cu mai mult curaj în trăirea vieţii de credinţă şi să fim şi noi cândva învingători, alături de Cristos.

[***]

Scrisoarea apostolică

Împlinind cererile fratelui nostru Petru Gherghel, episcop de Iaşi, precum şi ale multor fraţi întru episcopat, şi ale multor credincioşi, după ce a fost consultată Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor, noi, cu autoritatea noastră apostolică, aprobăm ca venerabila slujitoare a lui Dumnezeu Veronica Antal, fecioară şi martiră credincioasă laică din Ordinul Franciscan Secular, care, cu sufletul înflăcărat de credinţă, a apărat până la martiriu consacrarea sa Domnului Isus, în viitor să fie numită cu titlul de Fericită, iar sărbătoarea ei să poată fi celebrată în fiecare an în locurile şi modurile stabilite de drept în ziua a douăzeci şi şase a lunii August. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Dată la Roma, la „Sfântul Petru”, în ziua a douăsprezecea a lunii septembrie, în anul Domnului 2018, al şaselea al pontificatului nostru

Papa Francisc

Distribuie cu: