Loading...

Roman: Zile de formare

În zilele de 14 și 16 noiembrie 2023, într-un ambient primitor, s-au ținut la Roman, în Conventul „Sf. Francisc de Assisi”, zilele de formare permanentă anuală pentru frații Provinciei Fraților Minori Conventuali din România, având ca temă misiunea.

Roman: Zile de formare permanentă la Institut

Distribuie cu:

Zilele de formare s-au desfășurat în două serii și au fost pline de conținut și intense în dialog și împărtășire. Tema acestor zile a urmat șirul tematicilor formative propuse de proiectul provincial cvadrienal (PPC) și s-a oprit asupra „Misiunii” care a avut obiectivul de a ne ajuta să înțelegem rolul misionar al fraternităților și al comunităților noastre.   

După un scurt salut inițial și câteva indicații logistice despre desfășurarea acestor zile de formare din partea președintelui comisiei pentru formarea permanentă a provinciei, s-a trecut rapid la dezbaterea tematicii propuse spre reflecție. D-na Marina a descris mai întâi conceptul de „misiune”, folosindu-se de diferite surse de specialitate, cât și de o structură telematică a conținutului prezentat în formă PowerPoint, pentru a facilita înțelegerea acestor conținuturi și din partea celor mai puțin cunoscători ai limbii italiene.

După clarificarea etimologică și semantică a conceptului de „misiune”, ne-au fost prezentate câteva perspective psihologice cu referință la această tematică. Cu ajutorul unor autori, precum Maslow, Frankl sau Lichtenberg, d-na Marina ne-a făcut rapid să intuim importanța cunoașterii de sine și rolul motivației în îndeplinirea misiunii încredințate fiecăruia dintre noi, atât personal cât și comunitar. Conștientizarea nevoilor ce pot fi satisfăcute în exercitarea unei misiuni, ierarhizarea lor după o scară de priorități și în funcție de timp, precum și planificarea și ducerea la îndeplinire a misiunii încredințate în baza conștientizării și ierarhizării nevoilor, reprezintă acei factori de eficacitate a însăși misiunii îndeplinite. Tocmai de aceea s-a stimulat încă de la început această funcție metacognitivă de reflecție și conștientizare a nevoilor pe care fiecare frate încearcă să le satisfacă sau cel puțin crede și speră că le poate satisface prin îndeplinirea misiunii proprii.  Acest proces de conștientizare poate duce chiar la descoperirea importanței misiunii primite, a idealului de viața, a proprie vocații misionare. El poate deveni punctul de pornire în drumul spre auto-transcendență, spre depășirea de sine și deschiderea față de alții, spre descoperirea esenței și a sensului propriei existențe de ființă umană, care se exprimă în capacitatea individului de a se dedica unei persoane, unei misiuni, binelui însuși sau slujirii lui Dumnezeu. Toate acestea reprezintă idei pe care d-na Marina ni le prezintă plecând de la intuiția profundă a lui V. Frankl, dar și de la experiența lui concretă de viață. În tot acest proces de auto-transcendență și de autorealizare, persoana este expusă frustrării, neliniștii interioare, dubiului, lipsei de sens și poate chiar disperării. Capacitatea de a gestiona și a depăși toate aceste trăiri, de a suporta și tolera suferința care derivă din ele, maturizează persoana și optimizează acțiunea ei de îndeplinire a misiunii, de descoperire a sensului propriei existențe și de realizare a vocației proprii.

Referitor la misiunea comunitară, d-na Marina subliniază importanța acelor abilități si competențe ce ne predispun spre eficacitatea realizării unei astfel de misiuni: capacitatea de a fi o persoană concretă cu și pentru alții, capacitatea de a împărtăși, responsabilitatea, toleranța, capacitatea de a rezolva probleme, cât și multe altele. Pe lângă toate acestea se subliniază că, pentru a fi eficienți în îndeplinirea unei misiuni comunitare, se cere o bună capacitate de comunicare, simț de apartenență, capacitatea de a se detașa de sine și de a se focusa pe grup, deschidere, participare activă și o bună capacitate relațională.

După prezentările d-nei Marina a urmat un moment de muncă și de împărtășire pe grupuri. Apoi ne-am prezentat în fața Domnului, la ospățul euharistic, centrul și izvorul harurilor necesare îndeplinirii misiunilor noastre. Cuvântul de învățătură de la liturghiile din timpul acestor două zile de formare ne-a fost adresat de fr. Ionel-Emilian Dumea, vicar provincial al provinciei noastre. Fr. Emilian a subliniat și ne-a amintit de importanța gratuității în slujirea noastră. Slujirea noastră ar trebui să fie o „slujire fără interes”, o slujire plină de iubire. Noi avem datoria de „a ne sluji unii pe alții”, nu de a „ne sluji unii de alții”.

După fiecare liturghie a urmat și o agapă fraternă, după care s-a continuat programul formativ prin împărtășirea în plen a multelor și variatelor idei ce au reieșit de la discuțiile în grupuri.

Spre final d-na Marina a mai răspuns la unele întrebări și clarificat unele aspecte reieșite din prezentări. Și, ca să terminăm bine și să ne dispară oboseala acumulată în fiecare din aceste zile intense, ne-a propus spre vizionare un frumos și motivant fragment din filmul „Il circo della farfalla”.

Acest act formativ a fost săvârșit cu mult tact pedagogic și cu iscusită înțelepciune de d-na Marina Venceslai, psiholog, care a venit din frumoasa regiune umbră a Italiei să admire, în puținul timp rămas pe lângă formare, peisajele de toamnă din Moldova noastră străbună, cât și alte frumuseți ale țării, de care a rămas foarte fascinată.

Conștienți de faptul că, „cu cât mai mare este lupta, cu atât mai mare este reușita”, am încheiat aceste zile de formare mulțumindu-i Domnului, d-nei Marina, dar și fiecărui frate în parte și am pornit înapoi spre misiunile noastre cu ”Pace și bine!”

*

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Joi, 16 noiembrie 2023

Distribuie cu: