Loading...

Reuniune la Curia provincială

Cu cântecul inițial și salutul Ministrului provincial, pr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, în ziua de luni, 7 noiembrie 2022, la ora 09.30, la Curia Provincială din Bacău a început Întâlnirea fraților Provinciei implicați în pastorația copiilor, adolescenților și a tinerilor. Sub impulsul Psalmului 23: „Aceasta este generația celor care caută fata lui Dumnezeu” și îndemnul Ministrului provincial de a privi spre generațiile prezente așa cum sunt ele, fără a avea anumite prejudecăți, a venit provocarea de a ne vedea pe noi înșine în mijlocul acestora și modalitatea concretă de a-i putea însoți în drumul lor de creștere și maturizare umană și spirituală.

Bacău: Întâlnirea fraților Provinciei implicați în pastorația copiilor, adolescenților și a tinerilor

Distribuie cu:

Redescoperirea carismei franciscane a fost apoi îndemnul și începutul prelegerii pr. Vlad-Bogdan Bejan, președintele Comisiei pentru animarea vocațională și pastorația tineretului din cadrul Provinciei, îndemnând frații prezenți la asumarea unui spirit de comuniune în ceea ce privește această pastorație atât de importantă, care se află la însăși baza societății umane.

Mai mult, citând din discursul papei Francisc în Bahrain, din data de 5 noiembrie a.c., fratele Vlad-Bogdan a invitat frații să mediteze asupra celor trei aspecte scoase în evidență de Suveranul Pontif, și anume: a îmbrățișa cultura îngrijirii aproapelui, a semăna fraternitatea și curajul de a provoca alegeri corecte în viață.

Cu aceste premise, s-a trecut apoi la prezentarea Planului pastoral-vocațional 2022-2023 alcătuit de către Comisie, reprezentând un parcurs de creștere umană și spirituală, destinat adolescenților și tinerilor angajați în căutarea identității personale și a descoperirii planului pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre ei, a dezvoltării responsabilității sociale și a implicării active în viața Bisericii la lumina credinței și a principiilor evanghelice.

Obiectivul general este însoțirea persoanei și este văzut ca o călătorie în profunzimile ființei umane, iar tematicile generale prezentate, apoi, în mod amănunțit, au oferit cadrul unui parcurs de credință și maturizare a grupurilor pastorale prezente în cadrul realităților noastre franciscane.

Au fost apoi propuse și înaintate câteva date ce îi privesc pe frații responsabili în parohii cu pastorația copiilor, adolescenților și a tinerilor, a întâlnirii ministranților, a unor weekend-uri de formare umană și spirituală pentru adolescenți și tineri, a unui campus vocațional pentru adolescenții (băieți), dar și a exercițiilor spirituale pentru tineri.

Un alt punct important tratat a fost despre Întâlnirea Mondială a Tineretului ce va avea loc la Lisabona în perioada 1-6 august 2023, cu mai multe clarificări aduse fraților privitor la tematică, provocări, organizare și participare, urmând să se ofere și alte informații în viitorul apropiat, în vederea participării tinerilor la această întâlnire.

A urmat apoi momentul discuțiilor în grup, timp în care a reieșit necesitatea armonizării tematicilor propuse de comisie cu cele ale Diecezei propuse pentru acest an pastoral, cât și la împărtășirea materialelor catehetice realizate. Un aspect pozitiv semnalat a fost unitatea acțiunii pastorale, dar și invitația de a nu suprapune activitățile parohiale cu cele ale Provinciei și ale Diecezei.

S-a pus din nou în evidență dificultatea activității cu tinerele generații mai ales din cauza lipsei orientării credinței în viața de fiecare zi. Ușurința renunțării la activitățile catehetice și pastorale a fost o altă provocare ce rămâne de aprofundat, mai ales din cauza lipsei de continuitate din anumite realități pastorale precum și a unor situații particulare. S-a evidențiat și faptul că uneori tinerii ne-au depășit în privința actualității resurselor media și pastorale, nereușind astfel să fim atât de actualizați și pregătiți să înfruntăm noile provocări și cerințe.

Un alt aspect delicat semnalat a fost acela al lipsei responsabilității părinților în familii, fapt ce devine din ce în ce mai evident, întrebându-ne la modul cel mai serios dacă nu ar fi necesară o cateheză a familiilor mai susținută și mai dedicată.

După un moment scurt de pauză, în partea a doua a acestei întâlniri, a urmat intervenția și  prezentarea pr. Felix Roca, Responsabilul Oficiului pentru Pastorația Tineretului din cadrul Diecezei de Iași, invitat special la această întâlnire.

În discursul său a  prezentat mai pe larg Planul Pastoral al Diecezei Romano-Catolice de Iași 2022-2025 ce prevede un itinerariu pentru următorii trei ani, cu tematica generală: „Uniți în familia lui Dumnezeu, trăim bucuria evangheliei!”. Cu această ocazie a fost adusă în actualitate colaborarea ce se dorește în realizarea acestui deziderat, dar și dificultățile reorganizării pastorale, mai ales după perioada post-pandemică.

Un instrument util în elaborarea acestui plan pastoral semnalat a fost chestionarul „Glasul tău în Biserică”, care a ajutat la identificarea problemelor, dar și la trasarea unor obiective în vederea îmbunătățirii procesului de maturizare și de creștere a credinței în sufletul copiilor, al adolescenților și al tinerilor.

Propunerea cea mai potrivită a fost aceea a implicării fraților într-o pastorație concretă și particulară, fiecare realitate putând oferi ocazia și prilejul de a ne desfășura foarte bine și cu mult succes.

În continuare, au fost oferite informații suplimentare privind Ziua Mondială a Tineretului, iar întâlnirea s-a încheiat cu recitarea rugăciunii Ora medie și cu prânzul.

Mulțumind tuturor fraților care au participat la această reuniune, Comisiei care a pregătit-o, părintelui Felix și Superiorilor Provinciei, dorim ca fiecare frate implicat în pastorația copiilor, adolescenților și tinerilor să găsească cele mai bune modalități de a promova unitatea și creșterea maturității spirituale a fiecăruia.

*

Mai multe imagini puteți vedea aici.

Distribuie cu: