Loading...

Pacea, bucuria şi misiunea

«Fraţilor şi surorilor din Bisericile Orientale care azi, potrivit calendarului iulian, celebrează Sfintele Paşti, le adresez cele mai frumoase urări. Domnul cel înviat să le dăruiască bucurie şi pace!» Astfel i-a felicitat Sfântul Părinte pe credincioşii de rit bizantin, greco-catolici şi ortodocşi, care sărbătoresc în această duminică Învierea Domnului, salutul fiind adresat după rugăciunea antifonului marian „Regina Coeli” care, în timpul Paştelui, înlocuieşte rugăciunea „Îngerul Domnului”.

Papa Francisc la rugăciunea antifonului marian "Regina Coeli", din 28 aprilie 2019

Distribuie cu:

La cuvântul de învăţătură adresat, duminică, pelerinilor din Piaţa Sfântul Petru, inspirându-se din Evanghelia Duminicii a II-a a Paştelui – după sfântul Ioan, capitolul 20 – pontiful s-a oprit asupra darurilor aduse de Isus cel înviat discipolilor, cărora le apare în ziua paştelui în Cenacol: pacea, bucuria şi misiunea.

Papa Francisc: «Primele cuvinte pe care Isus le spune sunt: „Pace vouă” (v.21). cel înviat aduce pacea autentică pentru că, prin jertfa pe cruce, a împlinit împăcarea dintre Dumnezeu şi omenire şi a învins păcatul şi moartea. Discipolii săi erau primii care aveau nevoie de această pace, deoarece după prinderea şi condamnarea la moartea a Învăţătorului, căzuseră pradă dezorientării şi fricii. Isus se prezintă viu în mijlocul lor şi, arătându-le rănile pe trupul său glorios, le dăruieşte pacea ca rod al victoriei sale. Însă, în acea seară nu era prezent apostolul Toma. Informat despre acest extraordinar eveniment, el – neîncrezător  în faţa mărturiei celorlalţi apostoli – pretinde să verifice personal adevărul afirmat de aceştia. După opt zile, azi – cum ar fi – se repetă apariţie: Isus vine în întâmpinarea incredulităţii lui Toma, cerându-i să-i atingă rănile. Acestea constituie izvor de pace, pentru că sunt semnul iubirii imense a lui Isus care a învins forţele ostile ale omului, adică păcatul, răul şi moartea.»

Referindu-se la bucurie, cel de-l doilea dar făcut discipolilor de Isus cel înviat, pontiful a amintit că timpul pascal este un timp al bucuriei, motiv pentru care liturgia ne face să repetăm continuu: „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în ea”.

Oprindu-se asupra celui de-al treilea dar făcut discipolilor de Mântuitorul, după înviere – şi anume misiunea – papa Francisc a amintit cuvintele: „Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi” (In 20, 21) adresate de Isus discipolilor.

«Învierea lui Isus este începutul unui nou dinamism de iubire, în măsură să transforme lumea prin puterea Duhului Sfânt. În această a doua duminică de Paște suntem îndemnaţi să ne apropiem cu credinţă de Cristos, deschizându-ne inima spre pace, spre bucurie şi misiune, ce este vestire a milostivirii divine, fericită mărturie a iubirii sale care transformă şi răscumpără», a spus papa Francisc la încheierea cuvântului de învăţătură care a însoţit rugăciunea antifonului marian „Regina Coeli” de duminică, 28 aprilie, din Piaţa Sfântul Petru.

După rugăciunea „Regina Coeli”, pontiful ne-a îndemnat să ne rugăm împreună cu el pentru refugiaţii aflaţi în centrele de detenţie din Libia, a căror situaţie, deja foarte gravă, devine şi mai periculoasă din cauza conflictului în curs. «Fac apel pentru ca mai ales femeile, copiii şi cei bolnavi să poată fi cât mai curând evacuaţi prin intermediul coridoarelor umanitare», a spus pontiful, îndemnând totodată la rugăciune pentru cei care şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor din Africa de Sud.

Duminica Milostivirii Divine

Duminica a doua a Paştelui era numită odinioară în ritul roman sau latin şi Duminica Albă (Dominica in Albis), în care catehumenii depuneau hainele albe îmbrăcate în noaptea de Paşti, când au devenit creştini, primind sacramentele iniţierii: Botezul, Mirul şi Euharistia.

A doua duminică a Paştelui a fost numită şi Duminica lui Toma – (Dominica Thomae), deoarece în ciclul trienal Evanghelia propune acelaşi episod în care Isus se arată ucenicilor „în seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii”. 

Însă, sfântul Ioan Paul al II-lea avea să dea o nouă perspectivă liturgică acestei duminici. La 30 aprilie 2000, cu ocazia canonizării călugăriţei poloneze Faustina Kowalska, „apostola Milostivirii divine”, pontiful de origine poloneză  a reliefat importanţa primirii întregului mesaj ce reiese din cuvântul lui Dumnezeu proclamat în a doua duminică a Paştelui şi a stabilit ca această duminică să fie numită în toată Biserica „Duminica Divinei Milostiviri”. În cadrul omiliei, Ioan Paul al II-lea a spus că doreşte să transmită acest mesaj noului mileniu, pentru ca oamenii să înveţe să cunoască din ce în ce mai bine adevăratul chip al lui Dumnezeu şi adevăratul chip al fraţilor.

***

Material apărut pe www.vaticannews.va/ro

Distribuie cu: