Loading...

Editura Serafica: Viaţa marelui făcător de minuni. Sfântul Anton de Padova

La Editura Serafica a apărut recent, în colecţia Vieţile sfinţilor, cartea „Viaţa marelui făcător de minuni. Sfântul Anton de Padova” de pr. Anton Bişoc, OFMConv.; Format 12/19; pagini: 196; preţ: 15 lei.

Editura Serafica: Viața marelui făcător de minuni. Sfântul Anton de Padova.

Distribuie cu:

La Editura Serafica, nu după mult timp când semnalam apariţia unei noi biografii a Sfântului, îşi face loc o altă biografie dedicată Sfântului Minunilor, Anton de Padova. De data aceasta, e drept, o reeditare interbelică semnată de pr. Anton Bişoc, la acea vreme Ministru provincial al Fraţilor Minori Conventuali din România. Prima ediţie apărută la Editura Serafica, atunci la Săbăoani, în anul 1931, cu prilejul sărbătoririi a 700 de ani de la moartea sfântului Anton de Padova (1231), vede acum pentru a doua oară lumina tiparului, de data aceasta la Roman, într-o ediţie revizuită sub îngrijirea pr. Daniel Romila, la o distanţă de 85 de ani.

Viaţa marelui făcător de minuni. Sfântul Anton de Padova reprezintă o primă biografie amplă dedicată sfântului Anton în limba română. Deşi cercetările hagiografice la acea vremea nu beneficiau de recuzita prezentă, cu toate acestea elaborarea cărţii dovedeşte iscusinţa unei erudit reprezentativ pentru spațiul nostru. Bunăoară, cercetările recente întreprinse sub semnătura lui Virgilio Gamboso au periat din plin elementele legendare/mitologice atribuite sfântului Anton în decursul istoriei, păstrându-le doar pe acelea veritabile/autentice. La lumina acestor investigaţii hagiografice, cartea pr. Anton Bişoc se amplasează cu brio de partea credibilităţii.

Aşa cum ne sugerează şi titlul cărţii Viaţa marelui făcător de minuni, sfântul Anton se bucura în spaţiul nostru spiritual, încă din acele timpuri, de o imensă popularitate şi veneraţie, biografia de faţă nefăcând altceva decât, aşa cum avea să afirme şi autorul: „spre a mări prin aceasta evlavia poporului nostru către marele Sfânt, mi-am pus în gând să întocmesc viaţa Sfântului Anton, dând-o la lumină. S-o întocmesc, am zis, căci nu este o traducere, ci este o alcătuire din nou; nu este o prescurtare, ci o prelucrare; la care lucru nu m-a îndemnat iscusinţa, ci nevoia de a pune în mâna poporului nostru o lucrare potrivită pentru dânsul”. Aşadar, meritul cărţii este acela de a pune, încă de acum 85 de ani în urmă, la dispoziţia cinstitorului sfântului Anton o biografie credibilă, şi nu doar atât, ci o documentare serioasă, amplă şi autoritară.

Un alt merit al cărţii este acela de a expedia spre noi referinţele unei lumi interbelice, unde cultivarea credinţei presupunea aceeaşi osteneală de acum, o lume cu coordonate spirituale deopotrivă valabile şi astăzi, unde simplitatea pare a fi resortul comun, aşa cum avea să precizeze şi pr. Anton Bişoc, în Prefaţă: „Sufletul poporului este simplu şi în astfel de inimi simple se adăposteşte credinţa”. Totodată, lexicul cărţii, stilizat în bună măsură, păstrează, totuşi, acea mireasmă interbelică, iar relatarea evenimentelor din viaţa sfântului reconstituie o pedagogie pastorală utilizată atunci cu nespusă eficacitate.

Fără îndoială că şi biografia de faţă, alăturându-se celor două deja publicate, „va conlucra la educaţia sufletească, şi, totodată, va uni în suflet obştea creştină în veneraţia, iubirea şi încrederea pe care toţi credincioşii o au în Sfântul Anton”, după cum scria autorul în prima ediţie, povaţă necesară, fără rest, şi pentru cea de-a doua.

***

Viaţa marelui făcător de minuni. Sfântul Anton de Padova
Pr. Anton Bișoc, Editura Serafica, 2016; ISBN 9786067700367; 12/19 cm; 196 pp.; 15 lei.

***

În limita stocului disponibil, cartea poate fi procurată prin comandă:
prin poștă: Editura Serafica, str. Teiului, 20; 611047 – Roman (NT);
prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com;
prin telefon: 0741.120.321 (Orange); 0785.222.017 (Telekom mobil); 0233.744.611 (Telekom fix);
prin website (online): www.edituraserafica.ro

Distribuie cu: