Loading...

Editura Serafica în slujba Vieții Consacrate

Distribuie cu:

Editura Serafica: Invitație la lansare de cărți și inaugurarea librăriei

La Editura Serafica au apărut, de curând, în colecția Viața Consacrată, trei noi cărți: 1) Secretul fericirii în viața consacrată. Însemnări psihologice și metodologice, de Giuseppe Crea, 2) Cuvântul lui Dumnezeu și voturile religioase, de Ubaldo Terrinoni și 3) Măgarul lui Cristos. Preotul, slujitor din iubire, de Michele Giulio Masciarelli, cărți ce vor fi lansate în aula „Petru Albert”, din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, joi, 19 noiembrie 2015, începând cu orele 16:30. Moderatorul evenimentului va fi pr. Alexandru Olaru OFMConv., avându-i alături pe traducătorii cărților. Bunăoară, vor fi intervenții inaugurale adresate de către pr. Emilian Cătălin, Ministru Provincial, pr. Mihai Afrențoae, directorul editurii Serafica, și pr. Joaquín Ángel Agesta Cuevas, Asistent general FIMP.
În același context va fi inaugurat și noul spațiu al librăriei „Sf. Anton de Padova”, din incinta Institutului Teologic Franciscan, unde vor fi invocate cuvintele de binecuvântare.

invitație

 

 

 

Giuseppe Crea, Secretul fericirii în viața consacrată. Însemnări psihologice și metodologice, traducere din limba italiană de pr. Lucian Horlescu OFMConv., Colecția Viața Consacrată, Editura Serafica, Roman 2015. Format: 14/20 cm; pagini: 142; preț: 15 lei.

Secretul-fericirii-in-viata-consacrataCe este fericirea? Există un secret al fericirii? În viața consacrată? De câte ori n-auzim astfel de întrebări sau, poate, ne adresăm chiar nouă înșine asemenea interogații despre existența unei rețete absolute a fericirii. Chiar de răspunsul nu coincide, deseori, întru totul.
A scrie o carte despre fericire ar părea, la o primă vedere, tocmai dorința de a găsi un răspuns absolut, o soluție definitivă, o rețetă unică a fericirii. Însă tematica propusă de Giuseppe Crea se înscrie într-o altă direcție, anume, să bifăm răspunsuri valabile în dreptul unor întrebări legitime, să constatăm că fericirea nu e o rețetă magică și nici o pledoarie abstractă, ci există persoane care luptă și se angajează pentru a fi fericite. La modul cel mai serios și concret.
Anul Vieții Consacrate, prilej cu care a fost scrisă cartea, confirmă din plin acest lucru. Există persoane care își consacră viața pentru a fi fericite, dar, cu mult mai mult, pentru a-i face și pe alții fericiți. Așadar, criteriile de lectură, ce ne vor ajuta să pătrundem sensul adevărat al cărții, sunt: înainte de toate, în ciuda atâtor greutăți și necazuri zilnice, să descoperim că istoria omenirii/ istoria personală este, totuși, o istorie a fericirii și, nu în cele din urmă, fericirea nu se poate dobândi solitar, nu e rodul unui efort izolat, nu e rezultatul unui act egoist, ci e rodul comuniunii; fericirea se dobândește împreună cu semenii, alături de ceilalți.
Înăuntrul fiecăruia se află căutări, rătăciri, lumini și umbre, reușite dimpreună cu rateuri, însă cu toții suntem orientați către sensul vieții, vocația la fericire, prin consacrare și slujire. Puteți descoperi mai multe citind cartea propusă de către Giuseppe Crea.

Michele Giulio Masciarelli, Măgarul lui Cristos. Preotul, slujitor din iubire, traducere din limba italiană de pr. Eugen Blăjuț OFMConv., Colecția Viața Consacrată, Editura Serafica, Roman 2015. Format: 14/20 cm; pagini: 227; preț: 17 lei.

Magarul-lui-CristosÎntr-adevăr, pentru a vorbi despre preoție, folosind metafora măgarului, reprezintă, indiferent pentru oricine ar face-o, un soi de îndrăzneală/ cutezanță aproape nefirească, însă, cu toate acestea, lăsând deoparte ironiile inutile, cu iz gratuit, și meditând profund la sensurile curente pornind, desigur, de la cele biblice, măgarul rămâne o metaforă remarcabilă în a defini preoția.
Măgarul are suficiente calități: e modest, merge alene, dar cu pas înfipt, străbate drumuri prăpăstioase și, adeseori, inaccesibile. E tocmai ceea ce trebuie, prin consacrarea sa, să reprezinte preotul. Să pătrundă pe cărările înguste ale lumii. Să pășească sigur pe pământul zilelor noastre mișcătoare. Preotul e chemat, așadar, să-și asume rolul de a păși înfipt pe drumurile inaccesibile ale lumii, purtând în spate, asemenea măgarului, povara scumpă a întâlnirii dintre om și Dumnezeu.
Bunăoară, tot măgarul e imaginea slujirii sublime, pe care preotul o face lui Cristos. Deși nu e posesorul unui tezaur inepuizabil de virtuți, măgarul rămâne expresia ignoranței, în cazul nostru, benefice, a umilinței și a statorniciei.
Astfel, autorul zugrăvește portretul complet al preotului, înfățișându-ni-l ca pe un sfânt (sau, în celălalt caz, falit), ca pe un om al inimii, ca pe un adevărat sapient, un serv destoinic al Cuvântului și, nu în ultimul rând, ca pe un adevărat artist în predicare. Acesta este preotul. Iar el, în drumurile sale misionare, este chemat să-și potrivească ritmul pașilor, cu cel al măgarului, pentru a-i îngădui lui Cristos să înainteze, fără smucituri, în căutarea lui Adam și a fiilor săi, fără însă a trăi propria misiune/ consacrare în neliniște și stres, ci conștient că cel care trebuie să mântuiască nu este el, măgarul, ci Acela pe care-L poartă, Cristos.

Ubaldo Terrinoni, Cuvântul lui Dumnezeu și voturile religioase, traducere din limba italiană de Pr. Cristian Clopoțel OFMConv., Colecția Viața Consacrată, Editura Serafica, Roman 2015. Format: 17/24; pagini: 357; preț: 35 lei.

Cuvantul-lui-Dumnezeu-si-voturile-religioaseVolumul lui Ubaldo Terrinoni, un frate capucin din Viterbo (IT), ne propune o galerie impresionantă și ordonată de figuri biblice, interpretate și citite prin prisma voturilor religioase: ascultarea, castitatea și sărăcia. Personajele și situațiile, atât din Vechiul cât și din Noul Testament, regăsite în carte, ne dovedesc, cu prisosință, că în viața omului este prezent Dumnezeu, prin inspirațiile sale, cu lumina sa, prin atenționările sale. Aceste personaje și situații sunt, pus și simplu, icoane, în al căror cadru biblic descoperim istorii de iubire și de suferință, de prăbușiri dar și de răscumpărări, de bravuri dar și de frici, de credințe tari dimpreună cu crize cumplite. Aceste istorii biblice ne pun dinainte, prin mesajul lor peren și valoros, o „busolă” precisă și un „indicator” infailibil, menite să indice, tocmai, direcția potrivită spre recuperarea unor valori, idealuri, modele și obiective înalte.
Firul roșu al reflecției îl constituie Cuvântul lui Dumnezeu, care, prin succesiunea personajelor biblice, poate lumina, explica și motiva „unirea” dintre unele persoane din Biserică cu Dumnezeu prin legături speciale de iubire: votul ascultării (ascultarea din iubire frânge strânsoarea „eu”-lui pentru a-l pune în centru pe Dumnezeu și tot ceea ce îi place lui); votul castității (vocația fiecărei persoane este iubirea, iar cel care se oferă Domnului prin votul de castitate nu renunță, ci alege, nu atât o „stare” de viață, cât pe cineva, pe Dumnezeu, căruia i se dăruiește pentru a-i aparține total și exclusiv, devenind „proprietatea” sa); votul sărăciei (alegerile concrete de sărăcie nu sunt niciodată fondate pe motivații sociale, ci pe dorința de identificare cu Cristos, după cum, de altfel, sf. Francisc din Assisi îi învăța pe frații săi: „Toți frații să se străduiască să-l urmeze cu umilință și sărăcie pe Domnul nostru Isus Cristos”- FF 29). Pentru oricine se consacră prin voturile de ascultare, castitate și sărăcie, totul are un chip și un nume: Isus Cristos.
Bunăoară, recurgerea la Cuvântul lui Dumnezeu e firească, deoarece garanția oricărei reforme sau actualizări, prin care se intuiește o judecată dreaptă a evenimentelor și se întrevăd direcții de drum și propuneri noi, se realizează doar prin întoarcerea la acest unic Izvor.
Așadar, fratele capucin ne propune, prin cartea sa, o meditație monumentală asupra Cuvântului lui Dumnezeu și o expoziție spirituală de anvergură a voturilor religioase.

Pr. Carol-Daniel Sabău, OFMConv.

Afis A3 lansare de carte nov 2015

În limita stocului disponibil, cărțile pot fi procurate prin comandă:
prin poștă: Editura Serafica, str. Teiului, 20; 611047 – Roman (NT);
prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com;
prin telefon: 0741.120.321 (Orange); 0785.222.017 (Telekom mobil); 0233.744.611 (Telekom fix);
prin website (online): www.edituraserafica.com

Secretul fericirii în viața consacrată. Însemnări psihologice și metodologice,
Giuseppe Crea, Editura Serafica, 2015; ISBN 978-606-770-009-1; 14/20 cm; 142 p.; 15 lei.

Măgarul lui Cristos. Preotul, slujitor din iubire,
Michele Giulio Masciarelli, Editura Serafica, 2015; ISBN 978-606-770-001-5; 14/20; 227 p.; 17 lei.

Cuvântul lui Dumnezeu și voturile religioase,
Ubaldo Terrinoni, Editura Serafica, 2015. ISBN 978-606-770-011-4; 17/24 cm; 357 p.; 35 lei.

 

Distribuie cu: