Loading...

Custodia provincială de Orient și Țara Sfântă în Capitul ordinar

Distribuie cu:

Custodia de Orient și Țara Sfântă a fost înființată canonic pe 25 august 2010, prin decretul Ministrului provincial, Emilian Cătălin, al Provinciei Sfântul Iosif din România – Ordinul Fraților Minori Conventuali, în urma propunerii Ministrului general, Marco Tasca prin scrisoarea cu nr. prot. 29/2010 și a deciziei Capitulului provincial extraordinar din 23-24 iunie 2010, de a lua sub propria jurisdicție conventele fostei Delegații generale de Orient și Țara Sfântă și cei 20 de frați care erau înscriși în ea, din diverse țări ale lumii: România, Polonia, Liban, Italia, Slovenia, Nigeria.

Capitulul este autoritatea principală a unei provincii sau custodii și se organizează regulat, o dată la patru ani, la expirarea mandatului custodelui provincial și a celorlalte funcții și îndatoriri din Custodie.

Frați în timpul alegerilor

Frați în timpul alegerilor

Primul Capitul custodial al noii noastre Custodii s-a ținut la Beirut, începând cu 6 octombrie 2010, unde au fost prezenți Ministrul general, Fr. Marco Tasca, Asistentul general CIMP, fr. Valintin Redondo, Ministrul provincial al Provinciei noastre, fr. Emilian Cătălin și toți frații Custodiei. În ziua de 7 octombrie 2010, sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria, Regina Rozariului, a fost ales primul custode provincial în persoana fr. Cesar Essayan și membrii Definitoriului custodial: Vicar custodial: Fr. Anton Bulai, Secretar custodial: Fr. Iosif Petrila, Definitor: Fr. Roger Kouyoumdji, Econom provincial: Fr. Atanazy Sulik.

În perioada 27-30 mai, frații care fac parte din Custodia provincială de Orient și Țara Sfântă s-au adunat pentru a celebra cel de-al doilea Capitul Custodial.

Locul desfășurării a fost Polenezkoy, la 30 de km de Istanbul.

Custodia astăzi este formată din cinci convente, din care trei sunt în Turcia și două în Liban. Din Custodie fac parte 21 de frați și 4 seminariști în formare. Sunt șapte frați la Istanbul, cinci la Sin-el-Fil, trei la Buyukdere, trei la Zahle, trei la Iskenderun și patru studenți la Facultatea Pontificală de Teologie Seraphicum.

Dintre cei douăzecișitrei de capitulari, douăzeci au răspuns prezent la apel iar trei sau scuzat din motive de bătrânețe și/sau sănătate.

La Capitulul sunt prezenți: din partea Ordinului, fratele Joaquin Agesta, Asistent general și delegat al Ministrului general, iar din partea Provinciei Sfântul Iosif din România, fratele Emilian Cătălin, Președintele Capitulului și Ministru provincial și fratele Cristian Blăjuț, Asistent provincial.

Asistentul general CIMP, fratele Joaquín Agesta Cuevas, a deschis întrunirea capitulară cu o reflecție care să-i introducă pe frații prezenți în atmosfera capitulară.

După lectura diferitelor relații de dare de seamă și după discuția în grupuri și în plen, cei cu drept de vot l-au reales, pentru un nou mandat, pe fratele Cesar Essayan. (Născut la Beyrouth, Liban, la 15 iulie 1962, fratele Cesar a profesat pentru prima dată voturile la 8 septembrie 1988, profesiunea pentru toată viața la 21 septembrie 1991 și a fost sfințit preot la 17 aprilie 1993).

Noul custode depune jurământul

Noul custode depune jurământul

După răspunsul afirmativ de acceptare din partea fratelui César, frații au intonat imnul Te Deum, urmat de mărturisirea crezului din partea noului custode și a depus jurământul în biserica parohială.

În continuare, în sala capitulară, fratele Cristian Blăjuț, Președintele Comisiei provinciale pentru revizuirea Statutelor, a citit și comentat ciorna Statutelor provinciale ale Custodiei.

La sfârșitul zilei au fost aleși și membrii Definitoriului custodial: (în ordinea profesiunii) Fr. Martin Kmeteć, Fr. Dominique Mathieu, Fr. Dariusz Wisniewski și Fr. Iulian Pişta. Fr. Martin Kmeteć a acceptat slujirea de Vicar custodial iar Fr. Dominique Mathieu aceea de Secretar custodial.

Înainte de închiderea primei părţi a Capitulului, au fost enumerate temele prioritare ale Custodiei care vor fi discutate şi aprofundate în a doua parte: primatul lui Dumnezeu, formarea inițială și permanentă, administrarea comună a bunurilor, Statutele custodiale, noi și vechi prezențe, relația cu Provincia-mamă din România.

În a doua parte a celui de-al doilea Capitulului custodial, care se va desfășura în perioada 14-18 iulie a.c., temele mai sus menționate vor fi reluate în vederea elaborării și aprobării Proiectului Custodial Cvadrienal.

Fr. Daniel Romila

Distribuie cu: