Loading...

A apărut revista „Mesagerul Sfântului Anton”, nr. 138

Distribuie cu:

Numărul septembrie – octombrie 2016 al revistei Mesagerul Sfântului Anton (an XXIII/ nr. 138) aprofundează chestiuni actuale din viaţa creştinilor şi nu numai. Ajunge să amintim subiecte ca ecologia şi comunicarea sau valori cum ar fi pacea, adevărul, milostivirea şi dreptatea, empatia, cinstea şi onoarea, pentru a stârni cel puţin curiozitatea fiecărei persoane dornice de lectură. Să parcurgem, pe scurt, articolele revistei.


 

revista_mesgerul_int

Editorialul subliniază, dincolo de motivele de preocupare ale omului contemporan în legătură cu ecologia şi cu diferitele ameninţări sociale şi naturale (cutremurul din centrul Italiei), faptul că în centrul existenţei rămâne Creatorul, cu iubirea întrupată în persoana lui Cristos răstignit.

În poşta redacţiei şi în 360o puteţi găsi răspunsuri la unele dintre întrebările dumneavoastră legate de pacea interioară şi de dreptatea socială, precum şi anumite consideraţii despre sacrificiul religios, infern, Evanghelie şi solidaritate.

Mai departe, în dosar, în paginile dedicate spiritualităţii şi vieţii Bisericii şi în pagina antoniană ne sunt prezentate, în chip de model, Veronica Antal – slujitoare a lui Dumnezeu pe meleagurile noastre, Maica Tereza, de curând declarată sfântă a Bisericii datorită exemplului de iubire realizată în iubirea faţă de aproapele, perceperea şi explicarea existenţei lui Dumnezeu la Sfântul Augustin şi anumite consideraţii despre Bazilica din Padova – casa Sfântului Anton şi despre adevăr în viaţa aceluiaşi sfânt.

În pagina biblică sunt subliniate milostivirea, dreptatea şi compasiunea, pornind atât de la Sfânta Scriptură cât şi de la scrierea apocrifă Testamentul celor doisprezece patriarhi.

Nu doar interesante, ci utile şi cât se poate de actuale sunt articolele din pagina tinerilor, ce tratează despre teoria sau teoriile complotului, despre relaţie şi comunicare cu celălalt şi despre empatie. Interesante şi utile nu doar pentru tineri, ci pentru toţi cei care vor să se cunoască mai bine şi să-şi îmbunătăţească relaţia cu ceilalţi.

Partea dedicată culturii şi societăţii propune gânduri despre cinste şi onoare în societatea românească, despre percepţia Dumnezeului creştin, diferită de percepţia despre divinitate din celelalte religii, relaţia cu natura în vechea ecologie andină. Pe lângă acestea, găsim prezentarea unei cărţi de poezii şi un gând sincer dedicat reginei Ana, trecută în casa Tatălui ceresc.

Paginile franciscane creionează relaţia dintre Sfântul Francisc şi Sfânta Fecioară Maria, caritatea ca dimensiune practică a iubirii şi modalitatea de a practica iertarea a Sărăcuţului din Assisi. Pe lângă acestea, în revistă puteţi găsi câteva informaţii utile setei dumneavoastră de cunoaştere.

Vă invită să parcurgeţi paginile revistei pentru a aprofunda cele subliniate şi, totodată, pentru a descoperi particularităţile pe care nu le-am putut defini în această scurtă prezentare!

Pr. Marcelin Amariei, OFMConv.

Distribuie cu: