Loading...

STATUTELE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU MISIUNI

A. ORGANIZARE ŞI FINALITĂŢI

 1. Secretariatul Provincial pentru Misiuni este un organism executiv al Provinciei, având scopul de a organiza activitatea şi animarea misionară.
 2. Secretariatul depinde direct de Guvernul Provinciei. Scopul său principal este acela de a se îngriji de implicarea Provinciei în misiunile „ad gentes”, de animarea misionară a fraţilor şi de coordonarea activităţilor pastorale şi organizative, cu scopul de a-i ajuta pe laici să trăiască în conformitate cu spiritual misionar. Se recomandă ca sediul Secretariatului să fie în conventul în care se află Curia Provincială.
 3. Îndatoririle Secretariatului provincial pentru Misiuni sunt următoarele:
  • să favorizeze şi să întreţină vocaţia şi spiritul misionar al religioşilor, în conformitate cu Regula (cap. XII) şi Constituţiile (nn. 30, 147-153);
  • să medieze relaţii frecvente cu fiecare convent, parohie şi casă de formare din Provincie;
  • să transmită informaţii şi noutăţi misionare fraţilor şi credincioşilor laici; 
  • să stimuleze şi să animeze „zilele misionare”, precum şi întâlnirile şi reuniunile misionare din fiecare centru pastoral al Provinciei;
  • să stimuleze oferirea unei contribuţii concrete pentru necesităţile misiunilor.

B. MEMBRII SECRETARIATULUI

Secretariatul este compus din:

 1. Preşedinte – Ministru provincial în exerciţiu.
 2. Secretar pentru Misiuni, ales cu ocazia “qvadrieniu-lui”, în Capitolul Provincial ordinar; în acest rol trebuie să fie ales un frate care să aibă calităţile necesare şi dorinţa de a se ocupa de Misiuni; este de preferat să fie eliberat de alte slujiri.
 3. Vice-secretar – numit de Ministrul provincial.
 4. Doi Consilieri, aleşi dintre confraţii care activează în pastoraţie.

C. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

 • Preşedintele – aprobă planul de activitate al Secretariatului şi cel al economiei, pregătit de Secretarul pentru misiuni.
 • Secretarul provincial pentru Misiuni:
  • pregăteşte planul de activitate al Secretariatului; elaborează un preventiv anual al intrărilor/cheltuielilor şi îl prezintă spre aprobare Ministrului provincial;
  • îi reuneşte, atunci când crede de cuviinţă, pe vice-secretar şi pe consilieri pentru a discuta în legătură cu iniţiativele şi deciziile cu privire la organizarea activităţilor şi gestiunea Secretariatului;
  • convoacă, cel puţin odată pe an, adunarea delegaţilor locali în scop formativ şi informativ;
  • colaborează cu guvernul Provinciei în susţinerea proiectelor misionare, precum şi la distribuirea ofertelor şi a fondurilor misionare, în conformitate cu intenţiile binefăcătorilor (cf. Statute Generale, 46.1);
  • menţine legătura cu Provincia religioasă şi organismele responsabile, cu Secretariatul general şi cu Secretariatul CIMP pentru Misiuni ale Ordinului, cu CIMP şi cu CISM, participând, în calitate de reprezentant al Provinciei, la reuniuni, adunări, congrese şi întâlniri de studiu şi de perfecţionare;
  • menţine legătura cu organizaţiile misionare ale Bisericii universale, naţionale şi diecezane, în spiritual adeziunii şi al disponibilităţii, aşa cum reiese din documentul „Mutuae Relationes”;
  • se îngrijeşte de animarea misionară în Centrale de Formare ale Provinciei;
  • participă la adunările Secretarilor provinciali pentru misiuni convocaţi în cadrul propriei Conferinţe;
  • se îngrijeşte şi răspândeşte publicaţiile misionare, folosindu-se în special de publicaţia Il Missionario Francescano şi de revistele periodice ale Provinciei, pentru a promova reflexia misionară şi angajarea fiecărui botezat în vederea colaborării cu lumea misionară;
  • menţine legătura cu toţi fraţii care activează pe pământ de misiune în vederea unei animări reciproce, îngrijindu-se de contactele „epistolare” cu aceştia;
  • se îngrijeşte de cărţile de cronică ale activităţilor Secretariatului şi a acelora administrative;
  • Secretariatul, în vederea obţinerii unei animări rodnice, ar trebui să cunoască misiunile Provinciei, prin vizitarea acestora, cu acordul prealabil al Ministrului provincial;
  • se îngrijeşte de buna găzduire a misionarilor în timpul vacanţei acestora, profitând de prezenţa lor pentru animarea misionară în cadrul Provinciei;
  • prezintă relaţia anuală Definitoriului provincial despre activităţile Secretariatului, precum şi relaţia la Capitolul provincial ordinar.
 • Vice-secretarul provincial pentru Misiuni:
  • îl înlocuieşte pe Secretarul provincial pentru Misiuni, în caz că acesta lipseşte;
  • colaborează cu Secretarul în vederea unei bune desfăşurări a „zilelor misionare”, precum şi la celorlalte iniţiative decise de Secretariat;
 • Delegatul local pentru Misiuni:
  • animează propria comunitate către spiritul misionar;
  • contribuie la  stimularea iniţiativelor laicilor în favoarea misiunilor nostre, promovând, acolo unde este posibil, un „grup misionar”, format din animatori/e, şi organizând un „laborator misionar” (muzeu);
  • ţine legătura cu Secretarul provincial şi cu Delegatul diecezan pentru Misiuni;
  • participă la adunările şi reuniunile locale pentru animarea misionară;
  • pregăteşte „ziua misionară franciscană” anuală în propria biserică şi, ţinând cont de directivele documentului Mutuae Relationes, poate organiza alte întâlniri similare, în cazul în care acest lucru este posibil;
  • trimite Secretarului provincial pentru Misiuni relaţia anuală a activităţilor şi a ofertelor adunate, chiar şi a acelora propuse de organisme centrale ori diecezane, specificând destinaţia lor.

D. ADMINISTRAŢIE

 1. Administraţia Secretariatului provincial pentru Misiuni îi revine Secretarului. Secretarul se îngrijeşte de necesităţile misionarilor şi ale misiunilor, de comun acord cu Economul Provinciei, având grijă ca nimănui să nu-i lipsească mijloacele necesare desfăşurării propriului apostolat misionar. Cu acest scop, în cazul în care este necesar, să-i consulte şi pe vice-secretar şi pe consilieri.
 2. Secretarului provincial pentru Misiuni îi revin următoarele intrări ale ofertelor:
  • ofertele „Zilelor Misionare” organizate de Secretariat (cel puţin odată pe an, în fiecare centru pastoral al Provinciei);
  • ofertele destinate misiunilor şi care provin din străinătate;
  • ofertele libere pentru misiuni ce provin din conventele Provinciei;
  • ofertele ce provin din alte activităţi ce au fost realizate pentru a sprijini misiunile.
 3. Secretarului provincial îi revin următoarele ieşiri (stabilite de comun acord cu Ministrul provincial):
  • Sprijinirea proiectelor şi a diferitor cheltuieli pentru misiuni, aprobate de Ministru provincial;
  • o contribuţie percentuală prestabilită pentru Secretarul General al Animării Misionare  [propunere ce mai trebuie evaluată];
  • în caz de nevoie, cu acordul Ministrului provincial, oferă un ajutor extraordinar pentru misionari;
  • finanţarea unei eventuale reviste misionare provinciale;
  • finanţarea activităţilor Secretariatului.
 4. La sfârşitul fiecărui an financiar Secretarul va presenta o relaţie scrisă Economului Provinciei, descriind întreaga administraţie a Secretariatului.

Satute aprobate de Definitoriul provincial, în întrunirea de la Roman, din 25 aprilie 2006.

Delegatul provincial pentru Animarea misionară este Pr. Iulian Misariu, care poate fi găsit la următoarea adresă:

Conventul „Sf. Iosif”
Str. Arcadie Şeptilici, 1/A
600234Bacău

Tel. 0040.334.501042
Fax: 0040.335.501043
E-mail: misiuni@ofmconv.ro