Loading...

Zi de formare și de actualizare

Luni, 25 octombrie 2021, la Curia Provincială a avut loc întâlnirea fraților responsabili cu pastorația tinerilor, adolescenților și copiilor din parohiile franciscane, sub coordonarea Comisiei pentru animarea vocațională și pastorația tinerilor din cadrul Provinciei. La întâlnire, alături de frații organizatori, au participat frați din comunitățile Luizi-Călugăra, Nisiporești, Hălăucești, Târgu-Trotuș, Huși, Buruienești și Prăjești.

Zi de formare și de actualizare pentru frații Provinciei implicați în pastorația copiilor, adolescenților și a tinerilor

Distribuie cu:

În deschiderea întâlnirii, frații participanți au primit salutul părintelui provincial, Damian Patrașcu, care a adresat, totodată, fraților câteva gânduri și propuneri, dintre care amintim: deși suntem în dificultate numerică privind tinerii și vocațiile, nu trebuie să ne descurajăm și să abandonăm cateheza, ci să lucrăm cu tinerii pe care îi avem; să avem credință, căci Dumnezeu este cel care cheamă; să ne rugăm pentru vocații; la cateheze să căutăm înainte de toate să punem bazele credinței în sufletul tinerilor; în Advent și/sau Postul Mare să inițiem o săptămână de predici pe temă vocațională, la nivel parohial; să valorificăm mărturia fraților din trecut și prezent; în parohii să vorbim despre cine suntem, ce înseamnă să fii frate franciscan și cum se descoperă vocația

Fratele Vlad Bogdan Bejan, coordonatorul comisiei,  a subliniat câteva aspecte cu privire la spiritul și atitudinea pe care frații implicați într-o astfel de pastorație trebuie să le aibă: centralitatea relației cu Isus, drept condiție esențială a unei bune animări vocaționale și pastorație a tineretului în Provincie și Dieceză; aplicarea în viața noastră de frați a modului de a trăi al lui Cristos, privind la exemplul sfântului Părinte Francisc;  a arăta că facem parte dintr-o Biserică „în ieșire” pentru a intra apoi în inimile tinerilor, a sta în mijlocul lor; necesitatea de a fi frați pasionați și semnificativi între tineri; să nu uităm că formăm o „misiune comună”, deși aparținem diferitelor comunități „în misiune”; să avem curajul de a ne deschide la noi experiențe și procese.

După prezentarea problematicilor generale și a unei retrospective a activităților din anul precedent, fr. Vlad împreună cu fr. Clement Tălin au prezentat fraților proiectele și inițiativele din acest nou an pastoral relativ la cateheza tinerilor și la animarea vocațională. Astfel, frații au fost invitați să se implice în desfășurarea Itinerarului vocațional franciscan, conceput de frații responsabili ai comisiei mai sus amintite, care să fie un ajutor în ceea ce privește drumul uman-spiritual-franciscan pe care îl putem oferi unui tânăr în căutarea vocațională, în munca sa de descoperire a planului lui Dumnezeu; concret, prin acest proiect, frații sunt invitați să-i invite și să îi convingă pe tineri să participe la cele 7 weekenduri vocaționale formative la Casa de Postulandat din Prăjești, câte unul în fiecare lună, cu începere din octombrie.

Alături de această inițiativă, frații comisiei își mai propun următoarele activități: animare vocațională în parohii (prin prezentări tematice, mărturii etc.), realizarea unui campus vocațional (în primăvara anului viitor), campusul tinerilor (în vara anului viitor), elaborarea unui video de prezentare și promovare vocațională, întâlnirea ministranților (băieți) din parohiile franciscane, intensificarea activității de animare vocațională prin intermediul rețelelor de socializare (pagina Facebook și un blog).

Pentru a da o unitate și un impuls de colaborare între toți frații implicați în pastorația tinerilor, a fost prezentat fraților un proiect pastoral catehetic unitar, pe 3 ani de zile, până la următorul capitul provincial; astfel că, pentru fiecare an, este prevăzută o tematică generală, cu un obiectiv bine precizat, această tematică urmând a fi abordată în 15 subteme, pe parcursul unui an pastoral.   

Din dialogurile constructive și fraterne ale fraților participanți au reieșit aspecte și concluzii precum: necesitatea implicării mai intense a tuturor fraților în pastorația vocațională și pastorația familiilor, izvorul vocațiilor la viața consacrată și Sfânta Preoție, necesitatea numirii unui frate responsabil la nivel parohial cu animarea vocațională; necesitatea susținerii activităților catehetice de către fiecare parohie, sub aspect material financiar; oportunitatea colaborării concrete dintre frații diferitelor comunități prin împărtășirea on-line a anumitor materiale și conținuturi catehetice etc.

Întâlnirea s-a concluzionat prin rugăciunea în comun a Orei Medii și printr-o agapă frățească.

Album Foto:

Distribuie cu: