Loading...

Viișoara: Exerciții spirituale – [ II ]

În perioada 22-27 aprilie 2018, la Mănăstirea „Maica Unității” de la Viișoara (Neamț) s-a desfășurat cea de-a doua serie de exerciții spirituale organizată de Provincia Fraților Minori Conventuali, sub îndrumarea Excelenței Sale, Mons. Cesar Essayan, Episcop de Beirut (Liban). Au participat 25 de frați atât din conventele din țară cât și din străinătate.

A doua serie de exerciții spirituale

Distribuie cu:

Programul a inclus o serie de meditații propuse de mons. Cesar, inspirate din Îndemnurile sfântului Francisc din Assisi oglindite în unele învățături biblice, alternate și îmbinate cu momente de rugăciune și adorație personală și comunitară, colocvii fraterne și cu animatorul exercițiilor.

Printre temele mai importante asupra cărora s-a meditat putem aminti: relația personală cu Dumnezeu plecând de la întrebarea: „Cine este Isus pentru mine și ce sunt dispus să-i ofer în aceste zile de reculegere?”; răul propriei voințe (Îndemnul 2 și unele versete din Cartea Genezei refritoare la păcatul primilor oameni); inima curată (Îndemnul 16 în lumina celei de-a șasea fericiri); întruparea lui Dumnezeu ca act de iubire față de oameni; umilința lui Dumnezeu și umilința noastră plecând de la întrebarea sfântului Francisc: „Cine ești tu, Doamne, și cine sunt eu?”; viața ca laudă și aducere de mulțumire lui Dumnezeu, structurată pe cele trei coloane: cunoașterea, adorarea și slujirea lui Dumnezeu în pocăință și după exemplul Sfintei Fecioare Maria; valorificarea întâlnirilor noastre cotidine ca ocazii de mântuire și ca o formă concretă de a trăi cuvântul pe care-l rostim în fiecare seară la Completoriu: „Ochii mei au văzut mântuirea ta” (Lc 2,30); calea sfântului Francisc și etapele sale cele mai decisive până la compunerea Cântului Fratelui Soare; recitirea vieții personale și comunitare în lumina cap. 9 al Evangheliei după Ioan în care este relatată vindecarea orbului din naștere.

Formarea doctrinară și fransciscană, povestirea și împărtășirea experienței de viață și credință, stilul fratern, pastoral și prietenesc ale mons. Cesar Essayan au constituit „ingredientele” de bază ale hranei spirituale pe care a oferit-o cu multă generozitate fraților veniți din diferite comunități și convente, atât din țară cât și din străinătate, cu dorința de a dedica un timp special lui Dumnezeu și lor înșiși în ascultare, meditație, reflecție și rugăciune.

În plus, natura, care în această perioadă tocmai se descătușează la viață într-o multitudine de forme, culori și parfumuri, și care înconjoară așezământul ce a găzduit zilele de reculegere, a însoțit, la fel de darnică și generoasă în oglindirea chipului frumos și iubitor al Creatorului ei, itinerariul spiritual al zilelor de reculegere, dând celor prezenți posibilitatea unei mult așteptate odihniri și întremări fizice și spirituale.

Astfel de zile dedicate vieții spirituale au menirea, și deseori reușesc, de a regenera viața de credință, de a reînsufleți și întări motivațiile ministerului și slujirii, de a confirma adevărul propriilor intuiții, dorințe și preocupări, de a aduce la lumină și a purifica zonele întunecate ale vieții personale atinse de apatie, indiferență, superficialitate și păcat, de a izgoni idolii și de a-l reașeza pe Dumnezeu acolo unde îi este locul, adică în centrul vieții noastre, toate acestea în vederea unei reînnoite dăruiri de sine, după exemplul lui Cristos și a sfântului Francisc, spre slava lui Dumnezeu, binele, pacea și mântuirea tuturor oamenilor.

Album Foto:

Distribuie cu: