Loading...

Viața Sfântului Francisc de Assisi (5). Cronici și mărturii medievale franciscane și non-franciscane

cronici_coperta_pt_site

Viața Sfântului Francisc de Assisi

În scrisoarea de prezentare a Izvoarelor franciscane, apărute în prima ediție italiană în 1977, găsim scris: „Prezentând cele două volume ale Izvoarelor Franciscane, miniștrii provinciali ai familiilor franciscane din Italia se achită de o sarcină precisă: aceea de a pune la dispoziția tuturor o lucrare completă, ca informație, și avantajoasă din punct de vedere al cercetării. S-a pus, astfel, temeiul cunoașterii originilor mișcării franciscane, ceea ce e mai mult decât folositor modului de partecipare și de trăire al realitățiilor contemporane și care, de altfel, reprezintă premisa și garanția unei linii sigure de acțiune în viitor”.

Pasiunea cercetării istoriei și carismei franciscane, ce a caracterizat secolul al XX-lea, a primit un nou implus prin Conciliul al doilea din Vatican, care prin Decretul de reînnoire a vieții religioase, invita propriu-zis la a lua cunoștință că o asemenea reînnoire „presupune o reîntoarcere continuă către izvoarele oricărei forme de viață creștină și către spiritul fondator al Institutelor de Viață Consacrată și, în același timp, de actualizare a Institutelor la situațiile schimbătoare ale timpurilor… Așadar să se intepreteze și să se observe statornic spiritul și finalitatea proprie Întemeietorilor, ca de altfel și tradițiile sănătoase, întrucât acestea constituie patrimoniul fiecărui Institut”.

În mediul franciscan, primul răspuns de anvergură dat acestei imperioase „reîntoarceri către izvoare” a venit din Franța, unde în 1968 Théophile Desbonnets și Damien Vorreux au prezentat un text consistent intitulat „Sfântul Francisc de Assisi. Documente, scrieri și primele biografii”, oferind un reper esențial inițiativelor de asemenea factură. Dar și în alte teritorii, îndeosebi în Italia, entuziasmul conciliar și apropiata aniversare a celor 750 de ani de la moartea sfântului Francisc, celebrat în 1976, au pricinuit importante cercetări în domeniu.

În anul 1977 apăreau Izvoarele Franciscane, incluzând scrierile și biografiile sfântului Francisc și ale sfintei Clara, și care propuneau mărturii spirituale însemnate, cronici și documente ale secolelor al XIII-lea și al XIV-lea. Evenimentul editorial fusese memorabil, atât pentru larga răspândire a textelor, cât și pentru efectele produse în mediul eclezial, istoric și cultural.

De ceva vreme, Izvoarele Franciscane au cucerit un nou teritoriu și o nouă limbă, fiind traduse, aproape integral, sub îngrijirea pr. Ștefan Acatrinei OFMConv., în limba română. Vă propunem, așadar, al cincilea volum (din cele șase propuse) al Izvoarelor Franciscane, sperând ca mesajul spiritualității franciscane, de trăire a simplității și a smereniei, să reprezinte, astfel, un mod concret și real în a-l primi pe Dumnezeu în viața de zi cu zi.

Prezentul volum, Viața Sfântului Francisc de Assisi. Cronici și mărturii medievale franciscane și non-franciscane, ne oferă o cantitate însemnată de informații suplimentare despre viața sfântului Francisc și despre începuturile mișcării inițiate de el. Majoritatea acestor mărturii nu se opresc asupra personalității Sărăcuțului din Assisi, ci îl prezintă, mai degrabă, ca pe întemeietorul unei noi mișcări evanghelice radicale. Unii dintre acești martori au fost capitivați de noul ordin, alții, în schimb, l-au perceput ca fiind periculos, iar alții au rămas, cum altfel, indiferenți. În orice caz, mărturiile lor ne-au lăsat o impresionantă varietate de opinii, creionându-ne atât imaginea de care Francisc s-a bucurat în ochii contemporanilor săi, cât și influența pe care ordinul său a avut-o în primele decenii ale secolului al XIII-lea.

Valoarea acestor mărturii este cu atât mai semnificativă, cu cât proveniența lor este variată; unele sunt culese din paginile cronicilor vremii, altele provin din interiorul familiei franciscane, iar a treia categorie de mărturii ne este oferită de documentele Curiei Romane referitoare la nou întemeiatul Ordin Franciscan.

La depărtare de atâtea secole, mesajul sfântului Francisc adresat lumii creștine contemporane continuă să fie acela din primii ani ai săi: Evanghelia poate, într-adevăr, să fie „viață”, transformându-se, astfel, într-o extraordinară forță a întâlnirii cu Dumnezeu, cu frații și cu surorile întregii lumi și, desigur, cu toată creația. Însă „spiritul din Assisi” are acum ecou și în afara granițelor creștinătății.

Într-o societate ca cea în care trăim și care tinde să devină tot mai multietnică și multireligioasă, mărturia sfântului Francisc de Assisi poate fi un îndemn autentic de unitate în caritate, de fraternitate prin reconciliere și iertare, de slujire a celor săraci și marginalizați, de neîncetată deplasare către o umanitate tot mai identică cu cea voită de către Dumnezeu.

 

­­***

 

Viața Sfântului Francisc de Assisi. Cronici și mărturii medievale franciscane și non-franciscane,

Editura Serafica, 2015, ISBN 978-606-770-002-2; 14/20 cm; 440 p.; 25 lei.

Distribuie cu: