Loading...

Un nou doctor în Patristică

Miercuri, 15 iunie 2022, la Institutul Patristic Augustinianum din Roma, pr. Teofil Ciucheș, OFMConv., și-a susținut teza de doctorat intitulată „La conformazione a Cristo. Rilettura teologico-spirituale dei titoli cristologici a partire dal De Perfectione di Gregorio di Nissa‟. Disertația a fost scrisă sub îndrumarea moderatoarei prof. sr. Chiara Curzel FCJ și a primului relator prof. Giovanni Ricciardi, cărora li s-a alăturat prof. Giuseppe Caruso OSA, decanul Institutului, în calitate de al doilea relator în comisia de examinare.

Roma: Un nou doctor în Teologie și Științe Patristice

Distribuie cu:

La eveniment au fost prezenți mai mulți frați ai Provinciei Franciscane Conventuale din România care activează în Italia, alături de prieteni, cunoscuți, profesori și studenți ai Institutului. 

Momentul academic a început la ora 16.00 cu salutul președintelui comisiei de examinare, profesorul Juan Antonio Cabrera OSA, și cu rugăciunea de deschidere rostită de pr. Teofil. După prezentarea profesorilor examinatori, candidatul a expus conținutul tezei sale de doctorat. Tema abordată a avut în vedere legătura dintre exegeză, teologie și dimensiunea spirituală în De Perfectione, operă databilă în jurul anului 392, în care sfântul Grigore de Nisa interpretează titlurile cristologice, fiind influențat de metoda exegetică a lui Origene.

Abordarea temei, așa cum a specificat moderatoarea prof. sr. Chiara Curzel, este originală deoarece, într-un timp în care se tinde spre un studiu sincronizat și actualizat al Sfinților Părinți cu implicații ale altor științe moderne, ale datelor de factură sociologică, psihologică, oferind o relectură într-o optică modernă a antichității, lucrarea de față prezintă o abordare amplă și nu tipic sectorială. Perspectiva deschisă de lucrarea părintelui Teofil este aceea de a sublinia ce înseamnă numele de creștin și mai ales cum se concretizează această legătură strânsă dintre gândirea teologică și dimensiunea spirituală în viața creștină. A fost foarte apreciată contextualizarea și confruntarea acestei operei de mici dimensiuni cu întreaga operă a sfântului Grigore de Nisa. Deși pare a fi unul dintre cei mai studiați dintre sfinții părinți, se pare că această operă de mici dimensiuni nu a atras prea mult atenția studioșilor ceea ce constituie, în cazul nostru, un aport pentru cei ce se vor să aprofundeze pe viitor gândirea sfântului Grigore de Nisa.

Lucrarea prezentată are ca obiectiv final creșterea spirituală a creștinului, iar acest fapt reiese din simbioza înțelepciunii patristice, a teologiei speculative și a vieții spirituale, fără să fie neglijată perspectiva cristologică a acestui parcurs. Așadar, această creștere spirituală are loc din perspectivă cristocentrică, în sensul că introduce în misterul lui Cristos oferindu-l ca model  de conformare.

După prezentarea lucrării de doctorat, profesorii au intervenit în evaluarea tezei, exprimând aprecierile și felicitările pentru valoarea și originalitatea acesteia, considerațiile și observațiile lor, intrând în dialog deschis cu candidatul pe temele abordate.

În final, la sfârșitul examenului comisia de examinare a evaluat teza de doctorat cu calificativul Summa cum laude, evaluare urmată de felicitările și bucuria celor prezenți pentru reușita muncii de cercetare pe care pr. Teofil a condus-o cu tenacitate.

Evenimentul a continuat cu un moment de sărbătoare împreună cu frații și prietenii, în spirit de bucurie pentru succesul pe care l-a obținut noul doctor în patrologie și patristică. Îl felicităm din suflet pe pr. Teofil pentru reușita sa și îi dorim să continue cercetarea științifică fructuoasă în domeniul învățăturii Sfinților Părinți ai Bisercii. 

*

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Vineri, 17 iunie 2022

Distribuie cu: