Loading...

Ultima sesiune a celui de-al 200-lea Capitol general

Ultima sesiune a Capitolului general 2013

Distribuie cu:

Ultima sesiune a Capitolului general 2013

Ultima sesiune a Capitolului general 2013

Fraţii capitulari, după rugăciunea de dimineaţă, se întâlnesc în aulă la ora 09.00, pentru a încheia ultimele cerinţe ale Capitolului. Moderator este fr. Oliviero Svanera.

Este votată o moţiune adăugită (tema 29) care însumează şi promovează diferitele propuneri ce au reieşit din discuţii, pentru următorii şase ani.

Ministrul general, apoi, cere să-i fie delegate lui şi Definitoriului său dificila alegere a economului general care-l va înlocui pe fr. Giorgio Silvestri, căruia i se cuvin mulţumiri pentru munca depusă până în prezent. Capitolul este de acord.

„Mesajul final” adresat întregului Ordin, citit, corectat şi comentat în diferitele intervenţii din sală, este aşadar aplaudat şi ratificat de adunare. Fr. Marco Tasca, de asemenea, cere să fie citită o scrisoare pe care voieşte să o trimită, în numele întregii familii Conventuale, Papei Benedict al XVI-lea prin care doreşte să-i fie aproape cu ocazia renunţării la pontificat.

Dopă o pauză se începe cea de-a şasea şi ultima sesiune a Capitolului general. Fr. Marco Tasca, în calitate de succesor al Sf. Francisc, adresează fraţilor o exhortaţie finală, înainte ca fraţii să se întoarcă în propriile circumscripţii: „Ordinul se va schimba doar dacă fiecare frate va încerca să se schimbe”, a subliniat el. Ministrul general oferă şi nişte directive proprii şi ale Definitoriului general pentru cei şase ani ce vor veni. În sfârşit, în conformitate cu indicaţiile Directoriului Capitolului, moderatorul cere să fie amintiţi confraţii defuncţi, pentru care este recitată o rugăciune în latină de către fr. Luigi Costantini.

La întrebarea solemnă: „Sunteţi de acord să încheiem Capitolul şi actele sale?”, cu toţii răspund afirmativ.

Printre mulţumirile aduse de Secretarul general este şi aceea adresată fr. Lanfranco Serrini, care prin prezenţa sa de-a lungul întregului Capitol, a dat o mărturie cu adevărat înălţătoare. Sunt aplaudaţi şi numeroşi fraţi şi colaboratori pentru modul în care au contribuit la buna desfăşurare a Capitolului.

La sfârşit adunarea este încheiată de Ministrul general cu binecuvântarea solemnă şi cu urarea pe care obişnuia să o adreseze Seraficul Părinte pentru a-i saluta pe fraţi.

Sf. Liturghie este prezidată de fr. Vincenzo Marcoli, Secretarul general al Ordinului, care a îndeplinit întotdeauna cu surâsul pe buze toate activităţile laborioasei forfote capitulare.

Seara, la ora 21.00, pentru a încununa cu muzică evenimentul capitular, în prezenţa membrilor celui de-al 200-lea Capitol, a fost susţinut, în Bazilica inferioară, un concert al Orchestrei de Cameră din Umbria, dirijată de fr. Giuseppe Magrino, cu piese compuse de acelaşi frate, care este director al Capelei Muzicale din Assisi.

fr. Alessandro Ratti OFMConv
traducere: fr. Adrian Măgdici OFMConv
sursa: www.ofmconv.com

Distribuie cu: