Loading...

Tirrenia: Zi de reculegere

În ziua de 8 aprilie 2022, frații din Tirrenia (Pisa) au participat la ziua de reculegere organizată la sanctuarul Maicii Domnului de la Montenero (Livorno, Italia), călăuziți fiind de abatele comunității benedictine din Montenero, pr. Luca-Bernardo Giustarini, care a susținut meditația „Sfântul Francisc în pătimirile Domnului nostru Isus Cristos”.

Zi de reculegere la sanctuarul de la Montenero

Distribuie cu:

Pornind de la devoțiunea franciscană conventuală „Corda Pia” – inimi devotate – frații au fost conduși în pătrunderea misterului Crucii Domnului prin prisma bucuriei și a contemplării. Trăirea pătimirii lui Cristos în viața fraternă nu se caracterizează prin suferință (fizică, psihică ori spirituală) ci prin contemplarea ei și, care are ca scop, iubirea fața de ceilalți, ceea ce face fratele mai bun; o iubire manifestată prin „inima devotată” precum reiese din primele versete ale imnului: Corda pia inflammantur, dum Francisci celebrantur stigmatum insignia.

A sta în fața Răstignitului, pentru fratele franciscan, înseamnă a fi pătruns de iubirea nemărginită cu care Domnul a iubit lumea și, totodată, inima atinsă de aceeași iubire, (inima devotată) va putea tinde spre iubirea față de ceilalți: „Isus, pe lemn, a purtat păcatele noastre în trupul său pentru ca noi, murind pentru păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile lui ați fost vindecați” (1Pt 2,24).

Părintele benedictin a mai oferit câteva elemente concrete pentru viața fraternă, ca de exemplu: a contempla Răstignitul prin iubirea și grija dăruită fratelui suferind; însușirea personală (emotivă și spirituală) în trăirea drumului Crucii; a ști să iubești cu inima devotată față de celălalt; a sta alături de fratele nevoiaș cu o inima mai umană. Bucuria și em-patheia fraternă sunt semnul distinctiv al capacitații de a trăi într-un mod semnificativ în comunitate și în mijlocul oamenilor.

După meditația părintelui benedictin, frații au dedicat un moment pentru reflecția personală, rugăciune și contemplarea Crucii, dar și vizitei sanctuarului împodobit de numeroasele relicvii și mulțimea de ex-voto cu care sanctuarul se mândrește ca fiind printre cele mai numeroase din Italia.

Frații din Tirrenia

Album Foto:

Distribuie cu: