Loading...

Tirrenia: Cenacolul Evangheliei

Este necesar ca toți aceia care se ocupă de slujirea Cuvântului, să se atașeze de Scriptură prin lectură asiduă și printr-o meditație atentă, ca nu cumva să ajungă vreunul „predicator deșert al cuvântului lui Dumnezeu în afară, fără a fi ascultătorul lui înlăuntru” (sf. Augustin), deoarece trebuie să împărtășească credincioșilor încredințați lor bogățiile nesecate ale Cuvântului divin.

Prioritatea Cuvântului în viața comunității din Tirrenia

Distribuie cu:

Conciliul îndeamnă stăruitor pe toți credincioșii, și mai ales persoanele consacrate, ca prin citirea frecventă a Sfintei Scripturi să-și însușească „înalta cunoaștere a lui Isus Cristos” (Fil 3,8), căci, „necunoașterea Scripturilor înseamnă necunoașterea lui Cristos” (sf. Ieronim). Să se apropie, așadar, din toată inima de textul sacru, fie prin liturgie, atât de bogată în cuvinte divine, fie prin lectură spirituală, fie prin inițiative organizate sau prin alte metode care astăzi se răspândesc pretutindeni (…) pentru ca fiii Bisericii să se familiarizeze în siguranță și cu folos cu Sfânta Scriptură și să se lase pătrunși de spiritul ei (LG 25).

Pornind de la constituția dogmatică Dei Verbum, dar și de la îndemnul celorlalți sfinți pontifi, am dorit să implementăm alegerea priorității Cuvântului lui Dumnezeu în parohia noastră din Tirrenia.

„Cenacolul Evangheliei” se numește unul dintre momentele formative și catehetice ale comunității noastre. Imaginea care ne-a inspirat a fost aceea a primului cenacol din Ierusalim, acea „camera superioară, cea de sus” (cf. Lc 22,12; Fap 1,13), loc de întâlnire legat de evenimentele din tradiția primei comunități creștine: celebrarea Euharistiei, spălarea picioarelor, apariția lui Isus după înviere, alegerea lui Matia, stăruința în rugăciune, coborârea Duhului Sfânt etc.

Este aproape firesc, în procesul de alegere a activităților pastorale, să ne întrebăm: dacă alegem și salvăm esențialul sau imaginea? Ce căutăm și pe cine alegem? Pe cine îl vestim sau despre cine dăm mărturie? Riscul, de fapt, este tocmai acela al ostenelii în zadar, dacă la temelia vieții și alegerilor noastre nu se află Cuvântul lui Dumnezeu. Cenacolul din Tirrenia are menirea de a pune Cuvântul lui Dumnezeu în centrul tuturor activităților pastorale – prioritate absolută! – oferind participanților oportunitatea de a interpreta propria viață cât și cea comunitară, socială, cu evenimentele ei, în lumina Cuvântului, cu scopul de a ne forma și a crește în credință. Chiar dacă forma de întâlnire se aseamănă cu Lectio Divina, totuși am pus accentul pe „capacitatea de a asculta”.

Într-o lume în care predomină zgomotul, pălăvrăgeala, și deseori, exprimări banale despre viață, am ales ascultarea ca și criteriu de bază al cenacolului, exprimat prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, ascultarea de sine și ascultarea aproapelui.

 Atmosfera în care se desfășoară cenacolul este aceea a împărtășirii reciproce pe baza experiențelor personale și a rugăciunii pentru celălalt „într-un cuget, stăruiau în rugăciune” (Fap 1,14). Spontaneitatea și simplitatea oferă un caracter specific și unic în împărtășirea „lucrurilor lui Dumnezeu”; de asemenea, cenacolul caută să scoată în evidență sensibilitatea și profunzimea, ascultând și primind cele împărtășite cu respect și, mai ales, cu empatie. Se cere doar deschidere totală și încrezătoare față de Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni și nimic este „luat ca sigur” sau cu ușurință! La o astfel de experiență, se cere capacitate maximă de empatie și deschidere, deoarece aproapele este și rămâne mereu un mister de nepătruns.

Obiectivul este acela ca Sfânta Scriptură sa atingă inima tuturor celor care o ascultă, de a crea un circuit virtuos prin care să se dezvolte, plecând de la ascultarea Cuvântului divin, o viață autentică de credință și o reînnoire interioară personală, familială și comunitară, pentru ca astfel, mesajul profund al lui Cristos să fie transmis tot mai viu și mai vizibil în parohie.

Grupul care participă la cenacol se întâlnește în fiecare vineri, seara, și are ca text biblic, Evanghelia din duminica următoare.

Frații de la Tirrenia

Album Foto:

Distribuie cu: