Loading...

Surorile Clarise în sărbătoare

Ca în fiecare an, la mănăstirea „Sfânta Maria a Îngerilor” hramul de la 11 august a fost precedat de novena de pregătire pentru sărbătoarea sfintei Clara de Assisi.

Roman: Sărbătorind cu surorile de la mănăstirea "Sfânta Maria a Îngerilor"

Distribuie cu:

Anul acesta, Liturghia de deschidere, vineri, 2 august 2019, a fost celebrată de pr. Alexandru Olaru, asistent spiritual al Surorilor Clarise, care împreună cu pr. Augustin Patraşcu şi cu fraţii novici de la Prăjeşti şi împreună cu alţi preoţi de la Institutul Teologic Franciscan din Roman ne-a îndemnat, în cadrul omiliei sale, să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru sfinţii săi şi în special pentru Sfânta Fecioară Maria şi pentru sfinţii Francisc şi Clara de Assisi.

Explicând importanţa indulgenţei de la Porţiuncula, ne-a relatat istoria viziunii sfântului Francisc şi posibilitatea pe care a obţinut-o de la papa Honoriu al III-lea de a salva cât mai multe suflete prin intermediul acestei indulgenţe plenare de care nu se mai auzise până atunci.

Novena, desfăşurată între 2 şi 10 august, a fost condusă de pr. Pavel Chelaru, parohul de la biserica „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman, care în fiecare seară prin predica sa despre viaţa sfintei Clara de Assisi, urmând „calea sfinţilor”, a transmis câte un mesaj concret atât surorilor, cât şi credincioşilor participanţi, care în fiecare seară veneau din parohii diferite după programul orânduit.

După încheierea novenei, a urmat sărbătoarea Sfintei Clara, duminică, 11 august 2019, la care a participat PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, care a prezidat sfânta Liturghie şi la final a mulţumit într-un mod special Surorilor Clarise de Clauzură, pentru carisma lor de rugăciune, pentru activitatea lor spirituală în mijlocul societăţii de astăzi, amintind exemplul Sfintei Clara care cu credinţa ei în Isus Cristos Euharisticul a reuşit să oprească şi chiar să îndepărteze armata saracenilor care doreau să devasteze tot ce era cult creştin.

La sfârşitul Liturghiei, sora Dorotea, responsabila acestei comunităţi, a mulţumit tuturor celor care au contribuit la buna desfăşurare a acestor zile de rugăciune şi în mod special părintelui paroh Pavel Chelaru, pentru disponibilitatea şi grija sa faţă de surori. „Ce frumos! Ce sublim, ca în această seară să fim cu toţii împreună, uniţi de acelaşi Duh, de o singură credinţă şi iubire în Cristos. Am celebrat cu bucurie şi intensitate solemnitatea sfintei Clara. Comuniunea noastră e constantă, dar avem nevoie de un moment solemn ca acesta, în care să experimentăm mai mult apropierea şi să împărtăşim ceea ce avem mai drag, pe Isus Cristos. Suntem chemate în a ne îndrepta continuu privirea spre umanitatea lui Cristos, care s-a făcut cale spre Tatăl, şi să manifestăm, nu doar în interiorul zidurilor mănăstirii, dar şi în afara ei frumuseţea şi posibilitatea unei vieţi evanghelice, printr-o viaţă de rugăciune.”

A continuat cu mulţumirile adresate Preasfinţitului Aurel: „Vă mulţumim, Excelenţă, că aţi răspuns la invitaţia noastră şi că aţi făcut în aşa fel să ne simţim o turmă unită cu Păstorul ei, dând sărbătorii o încununare a strălucirii luminii lui Cristos. Vă însoţim cu rugăciunea noastră în acest pelerinaj, pe această «Cale a Sfinţilor» şi o rugăm pe sfânta Clara să mijlocească de la bunul Dumnezeu pentru Excelenţa Voastră harurile necesare de care aveţi mai multă nevoie, pentru o slujire şi o păstorire rodnică”.

După ce a mulţumit tuturor preoţilor participanţi, a mulţumit, apoi, în special pr. paroh Toma Encuţă şi corului Parohiei Adjudeni, care anul acesta au cântat ei la această sărbătoare atât de sublim înălţător. Apoi, surorile ne-au cerut să le însoţim şi noi cu rugăciunea noastră pentru a putea fi în continuare o mărturie pentru întreaga lume. „Dumnezeu ne-a ales să trăim o formă de consacrare particulară o viaţă dăruită şi consumată la prezenţa lui Dumnezeu, în clauzură, dar, deşi e aşa, avem o inimă care pulsează cu cea a Bisericii şi al lumii întregi. De aceea orice persoană, orice om de pe acest pământ găseşte în inima clarisei o colaboratoare a lui Dumnezeu şi sprijinitoare a acestor membre slabe şi nesigure a corpului său mistic, aşa cum era obişnuită să-i numească Sfânta Clara. Astăzi dorim să-i prezentăm la altarul lui Isus, toate intenţiile de rugăciune şi necesităţile acestui popor, a Bisericii şi lumii întregi. Dumnezeu să vă fie sprijin şi un bun mângâietor!”

Pace şi bine!

Album Foto:

Distribuie cu: