Loading...

Solemnitatea „Sfântul Iosif” patronul Provinciei Fraților Minori Conventuali

Solemnitatea sfântului Iosif

Distribuie cu:

Solemnitatea Sfântului Iosif

Preoți concelebranți la Solemnitatea Sfântului Iosif

Roman – Institutul Teologic Franciscan din Roman: «Solemnitatea Sfântului Iosif, soţul Sfintei Fecioare Maria şi tatăl purtător de grijă a lui Isus»

Provincia „Sfântul Iosif” din România, în ziua de 19 martie 2014, a sărbătorit solemnitatea Sfântului Iosif. Liturghia solemnă a fost celebrată de vicarul provincial Fabian Iacob, în prezenţa  a 40 de preoţi concelebranţi. La această liturghie pe lângă profesori, studenţi, elevi şi mulţi credincioşi am avut deosebita bucurie de a-i avea în mijlocul nostru pe fraţii novici de la Prăjeşti, însoţiţi fiind de magistrul lor pr. Ioan Horvat.

Sărbătorindu-l pe Patronul Bisericii Universale, la liturghia solemnă în cadrul omiliei  pr. Vicar provincial a reliefat virtuţile Sfântului Iosif. Interpretând  Sfânta Scriptură, părintele îl defineşte pe Sfântul Iosif ca fiind drept şi model de ascultare perfectă, credinţă desăvârşită şi de umilinţă profundă. Pornind de la aceste caracteristici părintele a subliniat şi rolul familiei în contextul societăţii contemporane.

De asemenea, a amintit şi de înfiinţarea provinciei noastre în 1895 de către cei 26 de părinţi franciscani misionari, care activau în Moldova, printre care numai trei erau indigeni. Aceştia l-au ales ca protector deosebit pentru viaţa şi misiunea lor pe Sfântul Iosif.

În spiritualitatea franciscană ştim că Sfântul Părinte Francisc ne spune tuturora să ne considerăm fraţi. Aceasta implică egalitatea oricărui frate franciscan, cu drepturi şi obligaţii specifice slujirii proprii. În provincia noastră, părintele afirmă că: „mereu s-a insistat asupra reperelor, a fraţilor mai în vârstă, ca şi cum mereu am fi în situaţia de a căuta un protector”. În acest sens, părintele vice-provincial, ne reaminteşte că poate a venit momentul ca acest rol de purtător de grijă să ne revină fiecărui frate în parte.

Părintele Fabian Iacob, Vicar provincial

Părintele Fabian Iacob, Vicar provincial

Părintele vice-provincial ne propune cu ocazia acestei sărbători în primul rând să creştem în evlavia faţă de Sfântul Iosif şi de a imita exemplul său de viaţă. Totodată, să fim unul pentru altul purtător de grijă, să fim responsabili şi să ne implicăm în viaţa spirituală a celui de lângă noi. Toate acestea pentru că, prin credinţă, Cristos se naşte şi creşte în sufletul nostru şi, practic, devenim şi noi purtători de grijă ai lui Isus.

Sfântul Iosif trăieşte vocaţia de purtător de grijă al Mariei, al lui Isus, al Bisericii în atenţia constantă faţă de Dumnezeu, deschis la semnele sale, disponibil la planul lui şi nu atât la planurile lui proprii. Sfântul Iosif este „păzitorul”, „purtătorul de grijă”, pentru că ştie să-l asculte pe Dumnezeu, se lasă călăuzit de voinţa sa şi de aceea este şi mai atent la persoanele care-i sunt încredinţate. În el vedem cum se răspunde la chemarea lui Dumnezeu, cu disponibilitate, cu promptitudine, dar vedem şi care este centrul vocaţiei creştine: Cristos! „Să-l luăm în grijă pe Cristos în viaţa noastră, să avem grijă de ceilalţi”, acesta fiind de fapt şi îndemnul Papei Francisc, în omilia la început de pontificat.

La sfârşitul liturghiei părintele vice-provincial a transmis tuturor fraţilor salutul din partea Ministrului provincial, fr. Emilian Cătălin şi urarea de „La mulţi ani!” A mulţumit fraţilor studenţi, elevilor pentru pregătirea acestei sărbători şi credincioşilor mereu prezenţi la sărbătorile noastre.

 Fr. Mihai Percă

Distribuie cu: