Loading...

SFMA: Al IV-lea Capitul Provincial

Surorile Franciscane Misionare de Assisi din Provincia „Sf. Francisc de Assisi” din România, reunite în cadrul celui de-al IV-lea Capitul Provincial Ordinar, au ales, în perioada la 28 iunie – 8 iulie 2021, în comunitatea „Neprihănita Zămislire” din Valea Mare (BC), superioara provincială pe 5 iulie și ziua următoare noul Consiliul provincial.

Al IV-lea Capitul Provincial al Surorilor Franciscane Misionare de Assisi la Valea Mare

Distribuie cu:

Capitulul provincial prezent a fost prezidat de sr. Francesca Farina, Superioara generală a surorilor. Capitulul provincial reprezintă autoritatea supremă a Provinciei, care este chemată să verifice viața și activitățile acesteia, să discearnă cu atenție diferitele situații pentru a proiecta drumul unui nou cvadrieniu.

Adunarea Capitulară se bucură de prezența unei facilitatoare externe, Sr. Mercedes de Donato, soră din Congregația Surorilor Capucine de Madre Rubatto, ajutor prețios pentru desfășurarea lucrărilor capitulare.

În ziua de 5 iulie 2021 a fost realeasă ca superioară provincială sora Bernaveta Ciobanu, iar în dimineaţa zilei de 6 iulie a fost ales noul Consiliu Provincial: sr. Ana Vereş – vicara provincială; sr. Irina Giurgică – secretara provincială; sr. Maria Dîscă – consilieră şi sr. Angela Gal – consilieră. A fost aleasă apoi econoama provincială, în persoana sr. Irina Cata.

Recunoscătoare Domnului pentru lucrarea minunată pe care continuă să o înfăptuiască în viaţa provinciei noastre, implorăm lumina şi binecuvântarea sa pentru noul guvern provincial şi pentru fiecare soră franciscană misionară de Assisi, pentru ca să poată păşi cu bucurie pe urmele lui Cristos, sărac şi răstignit, mărturisind iubirea sa spre binele omenirii şi răspândirea împărăţiei sale.

Album Foto:

Distribuie cu: