Loading...

SFMA: 100 de ani de slujire

Cum să nu avem inima plină de bucurie, astăzi, când amintim și povestim gingășia cu care Dumnezeu ne-a însoțit în fiecare secundă a celor 100 de ani de când suntem prezente pe pământul românesc?! Cum să nu ne ardă inima de recunoștință când vedem în surorile de azi ale Provinciei noastre, roadele credinței încercate prin suferință și așteptare a surorilor care ne-au precedat încă din 1919, când au venit ca răspuns la strigătul orfanilor de război?!

Surorile Franciscane Misionare de Assisi: Aniversarea celor 100 de ani de slujire pe pământul românesc

Distribuie cu:

Cum să nu ne bucurăm când, iată, acest moment atât de semnificativ pentru noi a devenit și mai frumos prin prezența păstorului Diecezei noastre, PS Petru Gherghel, și a atâtor preoți și persoane consacrate din diferite congregații ale diecezei, adunate în ziua de 12 mai 2019, la Hălăucești, pentru a trăi un moment de formare și comuniune cu ocazia celei de-a LVI-a Zi Mondială a Vocaţiilor?!

După ce toți împreună l-am primit în mijlocul nostru cu bucurie pe PS Petru Gherghel, la ora 9.30 am participat la conferinţa: „Lumini şi umbre ale vieţii consacrate în magisteriul papei Francisc”  ținută de către Sr. Alina Ionela Rîtan, SCMP, şi de către pr. Albert Goşman OFMCap. Prin intervențiile lor, relatorii ne-au ajutat să înțelegem în mod concret ce înseamnă angajarea noastră în a fi ”experți de comuniune”. Ne-au oferit și anumite strategii precum: problem solving sau litania calităților celui cu care suntem în conflict, pentru a putea găsi soluții eficiente pentru problemele și conflictele ce se ivesc în comunitățile noastre și pentru a putea depăși critica distructivă, invidia și gelozia printr-o critică constructivă, prin recunoștință și prin încredere.

La ora 11.00, noi toate Surorile Franciscane Misionare de Assisi prezente la celebrare, ne-am îndreptat pașii în procesiune, spre Cristos, Păstorul cel Bun, pentru a-I mulțumi în cadrul Sfintei Liturghii prezidată de păstorul Diecezei noastre, pentru minunile pe care le-a înfăptuit în acești 100 de ani și pe care continuă să le facă în noi și prin noi față de cei mici și săraci ai Împărăției.

Pr. Teofil Petrișor, Ministru provincial OFMConv din România, a frânt pâinea Cuvântului și a împărțit-o în cadrul omiliei, subliniind și frumusețea colaborării pe care frații minori conventuali au avut-o și o au cu noi în diferitele locuri unde suntem prezente.

La sfârșitul Sfintei Liturghii ne-am bucurat de cuvintele de salut pe care Sf. Părinte Papa Francisc ni le-a transmis în ceas de centenar, de mulțumirea și urările din partea superioarei generale, sr. Juliana Malama, prezentă la celebrare împreună cu întreg consiliul general, și a superiorului general al Ordinului Fraților Minori Conventuali, Pr. Marco Tasca, transmise prin prezența pr. Jude Winkler, Asistent general OFMConv.

În numele tuturor celor 94 de surori românce răspândite în cele 14 comunități ale Provinciei noastre, în țară și peste hotare, sr. Bernaveta Ciobanu, superioara provincială SFMA din România, a mulțumit tuturor pentru prezență, susținere și ajutor. Cu profundă mulțumire și cu deosebită recunoștință s-a adresat surorile noastre în vârstă care au rămas fidele până astăzi, deși au trecut prin vitregiile războiului și prin deșertul comunismului care le-a obligat să trăiască într-un mod clandestin, departe de mănăstirile din care au fost alungate. Și-a exprimat recunoștința față de toate surorile care au dus greul primilor ani de după căderea comunismului precum și fiecărei surori în parte pentru slujirea pe care o desfășoară astăzi în fidelitate față de carisma încredințată Fondatorilor noștri, Pr. Giuseppe Antonio Marcheselli și a Sr. Angela del Giglio.

Înainte de binecuvântarea solemnă finală, am vizionat împreună un scurt-metraj în care am dorit să povestim prin chipuri și cuvinte concrete, grija cu care Dumnezeu ne-a însoțit și continuă să ne însoțească pe căile întortocheate ale istoriei, în angajarea noastră zilnică de a trăi sfințenia, urmându-l pe Cristos sărac și răstignit.

PS Petru Gherghel, la final, a mulțumit tuturor pentru prezență și pentru slujirea pe care o desfășurăm pe întreg teritoriul Diecezei de Iași și ne-a îndemnat, folosindu-se de motto-ul vizitei Papei Francisc în România: ”Să mergem împreună!”, să continuăm să facem binele și să vestim tuturor iubirea nemărginită a lui Dumnezeu față de orice persoană.

După Sfânta Liturghie, însuflețită de un cor minunat care a reușit să ne înalțe inimile și mai mult la Dumnezeu, toți cei prezenți, cu mic și mare, am fost invitați să participăm la agapa frățească, oferită cu drag prin colaborarea plină de dăruire și generozitate a numeroși credincioși din parohie și din împrejurimi, a zeci de tineri care s-au implicat trup și suflet și a multor inimi generoase care ne-au ajutat din punct de vedere material.   

La 14.30, copii ai diferitelor generații care au frecventat Centrul de zi ”Sf. Francisc” împreună cu surorile noastre care îl coordonează și cu tinerele în formare, au oferit celor prezenți un mic program artistic în care au evocat istoria noastră, prin cânt și dans meditativ.

După momentul de adorație care a urmat în biserică, ne-am luat rămas bun, mulțumind încă o dată Bunului Dumnezeu pentru harul acestei zile, mărturie a dorinței noastre de a ne angaja și mai mult în a fi ”experți de comuniune”, fiind pline de recunoștință față de toți aceia care au contribuit, în vreun fel sau altul la bucuria noastră.

Într-un mod deosebit, mulțumim pr. Ioan Ciuraru, paroh al acestei comunități care, împreună cu ceilalți preoți din parohie, cu multă disponibilitate, dăruire și generozitate ne-au primit, ne-au susținut și ne-au ajutat în pregătirea și în desfășurarea acestei sărbători jubiliare.

Lăudat să fii tu, Doamne, pentru toate acestea!

Ajută-ne să transformăm în realitate ceea ce Papa Francisc ne-a spus în diferite ocazii: ”Să ne aducem aminte cu recunoștință de trecut, să trăim cu pasiune prezentul, să ne deschidem cu încredere spre viitor!” povestind tuturor, generație după generație, lucrările tale minunate!

Surorile Franciscane Misionare de Assisi

***

 

Duminică, 12 mai 2019, Surorile Franciscane Misionare de Assisi au aniversat, la Hălăucești, 100 de ani de slujire pe pământ românesc. #Paceșibine!

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Luni, 13 mai 2019

Distribuie cu: