Loading...

Sfințire de diaconi la Roman

Fraţii Provinciei franciscane „Sf. Iosif” (OFMConv.), din România, alături de celelalte familii franciscane şi de întreaga Biserică, au celebrat joi, 4 octombrie 2018, Solemnitatea „Sfântului Francisc din Assisi”, întemeietorului Ordinului şi patronul comunităţii fraţilor de la Institutului Teologic din Roman.

Sfințire de diaconi

Distribuie cu:

Această sărbătoare a marcat deschiderea noului an universitar 2018-2019 şi a constituit un fericit prilej pentru hirotonirea la treapta diaconatului a nouă candidați aparţinând următoarelor familii şi institute de viaţă consacrată:

Patru pentru Ordinul Fraților Minori Conventuali (Provincia „Sf. Iosif” din România):
Fr. Felix-Marian Blaj (din Parohia ,,Înălțarea Domnului”, Sagna-NŢ);
Fr. Alexandru Dâncă (din Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”, Pildești-NŢ);
Fr. Gabriel Jitaru, (din Parohia „Sf. Iosif Muncitorul”, Galbeni BC);
Fr. Ionuț Totu (din Parohia ,,Înălțarea Sfintei Cruci”, Luizi-Călugăra-BC).

Patru pentru Ordinul Fraților Minori Capucini:
Fr. Ciprian Benedic (din Parohia ,,Sf. Iosif Muncitorul”, Galbeni-BC);
Fr. Adrian Cojoc (din Parohia ,,Inima Neprihănită a Mariei”, Berzunți-BC);
Fr. Daniel Tală (din Parohia Bărzulești, filiala ,,Sfinţii Apostoli Petru și Paul”, Pietricica-BC);
Fr. Octavian Vacaru (din Parohia ,,Sf. Iosif Muncitorul”, Galbeni- BC).

Un candidat pentru Congregația Săracii Slujitori ai Divinei Providențe:
Fr. Adrian Cimpoieșu  (din Parohia ,,Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă-BC).

Sfânta Liturghie solemnă a hramului cu ritualul hirotonirii diaconale a avut loc în capela Institutului Teologic, cu începere de la 10.30, fiind prezidată de Excelența Sa, Mons. Petru Gherghel, Episcop de Iași, în prezenţa părinţilor superiori majori ale tuturor celor trei institute de viaţă consacrată – Pr. Teofil Petrişor (OFMConv.), Pr. Lucian-Iosif Dumea (OFMCap.), Pr. Gustavo-Ismael Lissa (Opera „Don Calabria”), Pr. Ivo Pasa, delegat general al Congregaţiei Săracii Slujitori ai Divinei Providențe – cu participarea părinţilor rectori formatori şi profesori, a oficialităţilor locale, împreună cu un număr însemnat de preoţi oaspeţi şi de credincioşi laici care au dorit să se bucure de această sărbătoare şi să îi însoţească cu rugăciunea lor pe tinerii candidaţi la treapta diaconatului. Celebrarea a fost animată de corul fraţilor studenţi teologi ai Institutului.

În cuvântul de învăţătură din cadrul omiliei, Preasfinţitul Petru Gherghel a conturat trăsăturile sfinţeniei Sărăcuţului din Assisi, sfintele sale virtuţi şi iubirea înflăcărată faţă de Cristos răstignit şi faţă de Biserică, precum şi personalitatea Sfântului Ioan Calabria,  îndemnându-i pe tinerii candidaţi la diaconat să imite exemplul lor în a-l ajuta pe Isus suferind şi a sprijini prin viaţa şi slujirea lor Biserica Sa sfântă. De asemenea, în cuvântul de la sfârşitul Sfintei Liturghiei, Preasfinţia Sa a adresat felicitările şi mulţumirea sa particulară familiilor tinerilor diaconi, aducând, în acelaşi timp, un elogiu familiei creştine care are un rol sacru, esenţial şi important în societatea românească de astăzi.

La sfârşitul acestei înălţătoare celebrări Preasfinţitul Episcop Petru Gherghel, preoţii şi credincioşii au primit împărtăşirea recunoştinţei şi preţuirii din partea părinţilor diaconi nou-sfinţiţi şi din partea părinţilor lor superiori, fapt ce a mărit această bucurie sfântă şi a subliniat frumoasa comuniune de credinţă şi de rugăciune trăite cu acest prilej.

Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru darul ce ni-l face în sfinţii Săi şi pentru darul acestor noi diaconi în Biserica Sa, cărora le dorim mult har şi binecuvântare în slujirea diaconală, semn profund al consacrării lor totale lui Dumnezeu.      

Album Foto:

Distribuie cu: