Loading...

Comisia pentru Pastorație

În ziua de 21 august 2017 a avut loc în parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Luizi-Călugăra, întrunirea Comisiei pentru Pastorație a Provinciei „Sfântul Iosif” din România la care au participat: fr. Iosif Bisoc – președinte, fr. Mihai Vătămănelu – secretar, fr. Iosif Beșleagă și fr. Petrică Olariu – membri.

Comisia pentru Pastorație a Provinciei.

Distribuie cu:

Conform Proiectului Provincial Cvadrienal, Comisia pentru Pastorație a Provinciei organizează programe care să susțină promovarea identității franciscane în activitatea pastorală, accentuează sărbătorile franciscane în parohiile date în grija pastorală fraţilor, promovează un stil comunitar-pastoral de trăire a identității franciscane, se îngrijește de pregătirea fraților care ocupă slujiri în pastorație şi organizează zile de formare specifice cu privire la teme pastorale.

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune și salutul președintelui, după care s-au prezentat membrii comisiei. Pe ordinea de zi s-a subliniat elaborarea unui regulament de funcționare interioară, programarea activităților pentru perioada pastorală imediat următoare, precum și diverse alte propuneri.

Cu ocazia prezentării membrilor comisiei, fiecare paroh a făcut cunoscut celorlalți, pe scurt, realitatea parohiei pe care o păstorește.Punctele principale discutate și care se doresc a fi împărtășite celorlalți frați parohi, vicari și colaboratori sunt următoarele: 1) S-a reiterat că, mai mult sau mai puțin, fiecare parohie are aceleași provocări și necesități pastorale; 2) în Comisie s-a propus ca președintele să întocmească un regulament de funcționare internă care să fie, apoi, făcut cunoscut și aprobat de către toți membrii comisiei la următoarea întâlnire; 3) se aduce la cunoștință faptul că nu va mai avea loc cursul FIMP pentru parohi care era programat pentru luna octombrie a acestui an; 4) se propune o primă întâlnire a parohilor franciscani în luna noiembrie 2017, în ziua imediat următoare întâlnirii guardianilor. Totodată, anul următor, se prevede și o întâlnire a tuturor fraților care lucrează în pastorație; 5) se simte necesitatea unei zile de formare, în care să se poată discuta și împărtăși cu ceilalți frați din provincie care lucrează în pastorație, chestiuni administrative, canonice și pastorale, invitând chiar experți în domeniu, pentru o mai bună cunoaștere și desfășurare a vieții pastorale în parohiile noastre; 6) cât privește trăirea și promovarea sărbătorilor franciscane se recomandă intens să se țină cont și să aibă prioritate în comunitățile noastre, Liturghierul franciscan.

La capitolul diverse, Comisia propune: a) ca toți frații parohi să trimită președintelui comisiei, pr. Iosif Bisoc,(bisociosif68@yahoo.it) datele tuturor hramurilor principale din parohiile franciscane pentru o centralizare și o comunicare din timp către toți frații provinciei tocmai pentru a se putea ține cont de acestea în planificarea pastorală anuală; b) întocmirea unei baze de date a parohiilor franciscane, pentru cunoașterea exactă a realității fiecărei parohii, pe baza unei evidențe deja pregătite pentru darea de seamă către episcopie; c) pentru o mai bună comunicare între parohiile franciscane se dorește întocmirea unui grup de discuții pe internet (messenger, email, whatsapp etc.) în care fiecare să poate propune și împărtăși și altora materiale utile pentru pastorație; să fie, totodată, și un loc în care să se discute cu alți frați care lucrează în pastorație, chestiuni pastorale interesante și importante cât privește toate provocările parohiei franciscane de astăzi; d) în mod concret, realizarea unui curs de logodnici și o metodologie de pregătire la căsătorie pentru toate parohiile, precum și punerea în comun și distribuirea diferitelor materiale pastorale, subiecte și idei de activități pastorale, care ar putea fi utile tuturor.

Album Foto:

Distribuie cu: