Loading...

Sesiunea ecumenică: Oare Cristos a fost împărţit? ( 1Cor 1, 1-17)

Distribuie cu:

Cu ocazia săptămânii pentru unitatea creştinilor a avut loc sesiunea ecumenică intitulată: Oare Cristos a fost împărţit? ( 1 Cor 1, 1-17 ). Aceasta este întrebarea care a însufleţit sesiunea ecumenică ce a avut loc în ziua de 21 ianuarie 2014, la Institutul Teologic Romano – Catolic Franciscan din Roman. Sesiunea a fost organizată de către Centrul de cercetare ecumenică şi de dialog interreligios „Pax et unitas,” din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, în colaborare cu Facultatea de Teologie Pastorală, Facultatea de Filozofie „I. Duns Scotus,”, Academia istorico – juridică – teologică „Petru Tocănel,” şi Liceul Teologic Romano – Catolic Franciscan.

Din partea Bisericii Romano – Catolice, a participat Excelenţa sa, Mons. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, iar din partea Bisericii ortodoxe a participat P. S. Ioachim Băcăuanul, arhiereu – vicar al Episcopiei ortodoxe a Romanului şi Bacăului.

La expunerea tematicii au fost prezenţi fraţii studenţi, seminariştii catolici şi ortodocşi, mulţi preoţi ortodocşi şi credincioşi, persoane marcante din sânul celor două Biserici, pentru a arăta caracterul ecumenic al acestei întâlniri.

Moderatorul sesiunii ştiinţifice a fost Pr. conf. univ. dr. Damian Pătraşcu, rectorul Institutului Teologic Romano – Catolic Franciscan, care a dat cuvântul de deschidere vicarului provincial, Pr. Iacob Fabian, acesta aducând şi salutul din partea părintelui provincial şi totodată salutul de bun venit şi de mulţumire.

Părintele moderator a urat tuturor roade îmbelşugate care se dobândesc în Împărăţia lui Dumnezeu prin unitatea creştină, sinceritate şi transparenţă în curăţia inimii prin harul lui Dumnezeu. După aceasta a urmat prima parte intitulată: Ierarhi în dialog, unde părintele moderator le-a adresat câteva întrebări.

 

Ierarhi în dialog

 

Pr. Damian Pătraşcu: Preasfinţite Ioachim Băcăoanu, în perioada 1991-1994 aţi studiat la Institutul „Saint Sèrge” din Paris, unde, sub coordonarea renumiţilor teologi Boris Bobrinskoy şi Olivier Clement aţi obţinut doctoratul cu teza: Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae. Ce ne puteţi spune despre această perioadă petrecută în Franţa, şi despre relaţia cu marii teologi ai lumii?

P. S. Ioachim Băcăuanul: A pleca din centrul Carpaţilor la Paris în aceea vreme nu a fost prea uşor, plecasem din ascultare, aceasta fiind voinţa lui Dumnezeu. Fiul s-a supus Tatălui. Un drum al restaurării noastre. Ca o albină am încercat să adun nectarul cunoştinţelor. Am avut prilejul să văd teologia prin filtrul profesorilor de la Saint Serge. Prin dialog mi-am îmbogăţit tezaurul spiritual. În aceea lume nouă poţi cădea în dizolvare. Cum să îţi structurezi identitatea într-un context de secularizare dar fără însă al nesocoti pe celălalt? Olivier Clement, m-a învăţat structurarea identităţii şi cum să mă simt acasă pretutindeni. Aceasta este şi menirea ecumenismului! M-a învăţat să nu mă simt străin într-o ţară străină, m-am simţit mai ortodox la Paris!

 Pr. Damian Pătraşcu: Preasfinţite Petru Gherghel, stema episcopală a Excelenţei Voastre are ca motto: „Ca toţi să fie una!”, citat preluat din In 17, 11. De ce acest citat, şi cum v-a călăuzit această rugăciune a lui Cristos în ministerul episcopal până acum?

P. S. Petru Gherghel: E minunat să ştim că suntem ai lui Dumnezeu, o familie. Stema episcopală: Ca toţi să fie una! ( In 17, 11), constituie un adevărat program al misiunii mele episcopale „Ca toţi să fie una,” mi-am oferit viaţa de episcop şi de păstor pentru unitatea Bisericii şi a lumii. Această deviză a început de acasă. Bucuria în unitatea familiei! La seminar am avut un climat de familie. Ca episcop am pus accent pe colegialitate. Am luat ca stemă acest motto de la cina cea de taină care arată comuniunea dintre apostoli şi Isus. Este o căutare, o dorinţă de a realiza această unitate în familie, şcoală, dieceză, este necesară şi corespunde dorinţei lui Cristos. Mă bucur că am avut raporturi cu ortodocşii. Cristos nu a fost împărţit noi suntem diferiţi. La Iaşi cu actualul patriarhul Daniel, am dorit aceste întâlniri ecumenice, dar este dureros că nu am reuşit întotdeauna!

Pr. Damian Pătraşcu: Preasfinţite Ioachim, Preasfinţite Petru, din informaţiile apărute în ultima vreme în mijloacele media, anul acesta vor avea loc mai multe evenimente cu un puternic impact ecumenic. Înainte de toate, vizita Papei Francisc împreună cu Patriarhul ecumenic Bartolomeu I în Ţara Sfântă, în perioada 24-26 mai cu prilejul comemorării a 50 de ani de la o altă binecuvântată întâlnire, cea dintre Papa Paul al VI-lea şi Patriarhul ecumenic Atenagora (care era de origine aromână, la fel ca si secretarul său, părintele şi teologul Andrei Scrima); apoi convocarea Patriarhului ecumenic Bartolomeu I, adresată  Patriarhilor şi Arhiepiscopilor tuturor Bisericilor Ortodoxe la o întâlnire la Istanbul, în luna martie a anului curent, pentru un schimb de opinii asupra lucrărilor şi timpilor pentru comisia pregătitoare a Sinodului panortodox, prevăzut pentru 2015. Ce ne puteţi spune despre aceste evenimente? Ce este un sinod panortodox? Acest sinod din 2015 ar urma să fie al VIII-lea ecumenic, căci ultimul a avut loc în 787. Este cred, firească întrebarea: cum vedeţi preasfinţia voastră acest sinod, pregătirile sale, importanţa şi priorităţile acestuia? Aceeaşi întrebare aş dori să o adresez şi preasfinţitului Petru, care a avut deja prilejul de a mai participa la diferite sinoade şi în decursul anilor.

P. S. Ioachim Băcăuanul: În ortodoxie noi accentuăm sinodalitatea. Sinodul este cuvântul formativ al Bisericii la nivelul cel mai înalt şi ne arată calea de urmat. Bisericile autonome, autocefale, discută toate probleme pentru ortodoxia universală. Se doreşte un sinod panortodox, probabil va avea loc în 2015, acesta va fi posibil numai să nu vină  parusia! La Iaşi în timpul lui Petru Movilă a avut loc un sinod la care au participat membri din Rusia, Ierusalim unde s-au adoptat baza de credinţă catehismul, calendarul primirea în ortodoxie şi alte probleme. Importantă este trăirea credinţei.

P. S. Petru Gherghel: Noi am învăţat de la Biserica ortodoxă ce este sinodalitatea. Patriarhul Atenagora după îmbrăţişarea cu Papa Paul al VI-lea a venit în România, am văzut poziţia sa „a venit ceasul”, paşii spre unitate îi datorăm lui. La Ierusalim va avea loc o rugăciune de comemorare a acestui eveniment dintre Atenagora şi Paul al VI-lea. Avem nevoie de această unitate în Europa creştină ce trece printr-o perioadă dificilă de deschidere spre alţii. Am participat la 6 sinoade în decursul episcopatului şi toţi episcopii dezbăteau anumite probleme însă Sfântul Părinte, tăcea şi asculta. În rugăciune, ascultând pe ceilalţi. Apoi ridica mâna şi spunea: Pot să pun şi eu o întrebare?  Papa Francisc, episcopul Romei, are un cuvânt de spus în istorie, ne oferă principiul unităţii. Aceste realităţi ne dau şi nouă o speranţă! Cred că sărbătoarea Rusaliilor ar constitui un alt moment oportun pentru a ne mai ruga împreună.

P. S. Ioachim Băcăuanul: Ştie cineva unde s-a născut Papa Paul al VI-lea? (La această întrebare îi răspunde cineva din sală: la Brescia). La Brescia am vizitat Biserica San Giuliano care ilustrează într-o frescă întâlnirea ecumenică dintre Atenagora şi Papa Paul al VI-lea. De ce Brescia nu poate fi capitala ecumenismului? E nevoie de cunoaştere şi de recunoaştere pentru a  putea vedea chipul lui Dumnezeu în noi. Ne gândim la evenimente mai mici. Poate Romanul va deveni capitala ecumenismului? Toate drumurile trec prin Roman!

Pr. Damian Pătraşcu: Titlul Săptămânii de Rugăciune pentru unitatea creştinilor din acest an este: „Oare a fost Cristos împărţit?”, text luat din 1Cor 1,1-17. Apostolul neamurilor, în faţa disensiunilor apărute în comunitatea din Corint, le pune creştinilor de acolo această întrebare. Raportând întrebarea la realitatea noastră, ce ne puteţi spune în această privinţă?

P. S. Ioachim Băcăuanul: Cristos rămâne acelaşi în fiinţă. Cristos nu poate fi împărţit. Dacă fiecare ar da tonul său s-ar crea armonie, simfonie, Dumnezeu se află în toate şi în toţi. Noi oamenii am rupt cămaşa lui Cristos. Creştinismul nostru este trăirea autentică a Evangheliei şi nu o religie inserată printre atâtea alte religii. Cristos ne cheamă la unitate de ce să-l împărţim pe Cristos?

P. S. Petru Gherghel: Nu sunt mai mulţi Cristoşi! Există un unic Cristos ce se dăruieşte tuturor,  nu se epuizează şi ne mântuieşte. Noi nu avem o religie un sistem dar o persoană. Papa Benedict al XVI-lea insista asupra lui Cristos ca persoană.

Pr. Damian Pătraşcu: Trăim împreună pe acest pământ binecuvântat al Moldovei de sute de ani. Cum vedeţi relaţia dintre Bisericile noastre, şi care credeţi că este lucrul cel mai urgent şi important de înfăptuit în viitorul apropiat?

P. S. Ioachim Băcăuanul: Unitatea în diversitate! în această lume a secularizării, incertitudinii valorilor. Provăduirea Evangheliei până la sfârşitul veacurilor. Într-o lume unde nu mai există nici un profet, sfinţii nu mai au nici o relevanţă, machiavelismul prezent în democraţie. În această situaţie: „Rămâneţi în iubirea mea căci fără de mine nimic nu puteţi face”!

P. S. Petru Gherghel: Toţi să îl avem pe Cristos şi să nu spunem că celălalt nu îl are pentru că nu-i ca mine. Împreună să îl descoperim pe Cristos în credinţa noastră. Dacă preţuim tainele sfinte îl avem pe Cristos. Ce bine e când fraţii în Domnul se iubesc! Aş vrea să intru într-o Biserică ortodoxă să mă închin pentru că acolo e Cristos. Oriunde în lume să mă pot închina lui Cristos. Acesta este idealul de realizat în lume!

Pr. Damian Pătraşcu: Ultima întrebare vrea să fie, de fapt, o invitaţie. Vă rugăm ca să vă puneţi reciproc câte o întrebare, la care, dacă este posibil, şi să răspundeţi.

P. S. Ioachim Băcăuanul: Ce aşteptaţi de la Cristos?

P. S. Petru Gherghel: Harul său şi Duhul său Sfânt să mă lumineze pentru a vedea în celălalt pe Cristos ca împreună să ne rugăm şi să ne iubim. Trebuie să ne apărăm familia în faţa problemelor actuale!

P. S. Petru Gherghel: Ce duce Biserica ortodoxă la acest sinod panortodox. Ce duce ca specific acolo?

P. S. Ioachim Băcăuanul: Nu aş putea spune cu ce mesaj, dar voi lua în ordinea de zi a sinodului această problematică. Biserica noastră ortodoxă este una reprezentativă. Vocea patriarhului Daniel este cunoscută în ortodoxie. Mesajul nostru ar fi să rămânem uniţi într-un singur Dumnezeu. Sper ca acest sinod să ne arate calea spre limanul mântuirii.

 

Dialogul a continuat în ultima parte prin adresarea unor întrebări din  partea publicului.

 

Dacă Cristos nu a fost împărţit şi noi nu suntem împărţiţi, pe noi ce ne desparte?

P. S. Petru Gherghel: Avem de respectat nişte canoane, nişte norme. Ne rămâne dialogul dragostei.

P. S. Ioachim Băcăuanul: Pe noi ne desparte egoismul. Cine renunţă la un tezaur liturgic, monahal. Este foarte greu! Când plecăm de aici, plecăm cu taina celuilalt în sufletul nostru. Spunea cineva: lăsaţi preoţii să discute dogmele pe o insulă şi poporul va înfăptui unirea. Cristos ne-a chemat către iubire în Duhul Sfânt să ne unească El!

 

Se va realiza o strategie de păstrare a tezaurului?

P. S. Ioachim Băcăuanul: Fiecare să păstrăm darul nostru! Trebuie să ne protejăm darul nostru comun. Noi sperăm că păstrăm veghea asupra tezaurului. Noi, creştinismul în această lume secularizată, nu ne cunoaştem, nu ştim unde ne situăm. Evanghelia nu este o platformă politică. În acest context al conglomeratului este greu să ne recunoaştem dacă nu ştim cine suntem. În lumea pragmatică, consumistă unde este Dumnezeul nostru? Să ne unească lucrurile comune! Cristos vine de sus în jos pentru a ne forma pe noi.

Pr. Damian Pătraşcu: Sigilăm acest dialog cu dialogul rugăciunii. Duhul lui Cristos a fost prezent în mijlocul nostru.

Programul s-a încheiat cu o rugăciune ecumenică în capela institutului. Spiritul ecumenic pe care toţi au încercat să îl trăiască este necesar convieţuirii noastre este totodată dorinţa lui Cristos ca „toţi să fie una” ( In, 17, 21).

Fr. Mihai Percă

[AFG_gallery id=’84’]

Distribuie cu: